IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 24390

پشتو-ونداليسم؛

27 فبروری 2009, 17:09

برای این بازمانده های خود فروخته شده کچنی احمدشاه چون شخصی بنام (اختیار )بایدگفت که برای چند لحظه بی اختیار شدی و شروع کردی به چرندیات وهمان شخصیت حقیقی خود وهم کیشان خودرا که همانا شمله ای پشتونوالی- زورگویی- سر بریدن -کشتن- انفجار - انتحار وغیره خصلت های که شماها همیشه با آن افتخار میکنید به رخ مردم کشیدی .از زور گویی وشمشیر وشمله ای دروغین کمی کم کن ومثل این نویسنده اگر چیزی برای گفتن داری در رد نوشته های آن بنویس . شما ها همیشه از حقیقت فرار کردید وشمشیر زور گویی به رخ مردم کشیدید . این راهی را که شما ها در پیش گرفته اید راهی است که همانا به عقب بر گشتن است . نسلهای گذشته شما هیچگاه به خود نیامد تابه حقیقت آشکار تن بدهد . تا شماها اینقدر جاهل نادان بی خرد وزورگو با ر نمیامدید .

جستجو در کابل پرس