IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 40289

ملا بی نظیر مادر طالبان-

23 سپتامبر 2010, 06:14, توسط تنویر-

از یاد نبرید که در سال 1973 وقتی شهید داود خان جمهوری افغانستان را پایه گذاری کرد پدر ملا بوتو ، ذوالفقار علی بوتو که بعد از ختم دوره ریاست جمهوری به صفت صدراعظم چتلستان شروع به کار کرده بود دستور کمک و تربیه مسلمان نما های افغان از جمله شیطان الدین ربانی، جنایتکار حکمتیار و احمق شاه مسعود را صادر کرد که میجبر بابر که در پشتونخواه اشغالی نفر درجه اول پنجابی های کثیف و بویناک چتلستان بود مسولیت این وظیفه را مستقیما ً به عهده گرفت.

ملا بینظیر دختر بوتو از خانم دوم او نصرت بوتو است که یک کرد بود. بعضی ها میگویند که از کرد های ایران بود ولی بعضی هم میگویند که از جمله کردهای عراق.

پدر ذوالفقار علی بوتو ، شاه نواز بوتو که بعداً لقبSir را از دربار بریتانیا برای غلامی به آنها در راه تجزیه شبه جزیره هند دریافت کرد از جمله بزرگترین اجنت های انگلستان در کنار علی زنا بود. هر دو زمیندار های بزرگی بودند که خانواده های شان بعداً بوسیله پنجابی های کثیف و بویناک بخصوص بعد از کودتای ضیا الحق از قدرت دور ساخته شدند و فقط در قدرت دولتی به حیث سمبولیک آن حق داده شدند.

داکتر نجیب الله در زمان حیات خود گفته بود که هر چند بینظیر بوتو صدراعظم است ولی هیچ صلاحیت در امور آی اس آی و فوج چتلستان ندارد چون هردو اداره بوسیله فیودال های پنجابی کنترول میشوند.

جستجو در کابل پرس