IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 40328

ملا بی نظیر مادر طالبان

25 سپتامبر 2010, 04:00, توسط تنویر-

محترم بایانی

از نوشته و معلومات همه جانبه شما یک عالم تشکر و به درگاه خداواند متعال دعا میکنم که تکلیف قلبی شما رفع و کاملا ً صحت یاب شوید.

اجازه دهید در باره اشخاص که به شما و افغانهای وطنپرست مانند شما توهین میکنند چیزی بنویسم.

یک گروه از این افراد جوانهای هستند که در باره وطن و کشور معلومات خیلی اندک دارند و فقط چند مغرض و قوم پرست و یا پنجابی های کثیف و بویناک چتلستان که زیر نام پشتون یا غیر پشتون پنهان هستند کافی است که از آنها استفاده کنند.

طوریکه در بالا گفتم گروه دیگر چند قوم پرست و سمت پرست است که همه چیز را از دریچه فاشیستی دیده و نتبجتا ً چشمهای شانرا این مرض قوم پرستی کور کرده است.

گروه اخیر که از همه برای ما خطرناک است دو یا سه پنجابی کثیف و بویناک چتلستان و یا نوکران پنجابی ها هستند که در سایت های مختلف افغانی ثبت نام کرده اند و اکثراً زیر نام غیر پشتونها با دامن زدن مسایل قومی و ملی تلاش دارند نفاق و شقاق به میان آورند.

این یکی دو که در کابل پرس زیر نام عطا خیل ، خان، مزاری ، روشن، سهراب سپهر .... راجستر اند همان پالیسی آی اس آی چتلستان را پیش میبرند که عبارت از دامن زدن به مسایل قومی و ملی و دشمنی بین پشتونها و غیر پشتونها است.

پالیسی آی اس آی این است تا دشمنی بین غیر پشتون و پشتون را تا حدی دامن بزنند که پشتونها مجبور شوند به چتلستان خود را نزدیک سازند. تنها طالبان و رهبری فروخته شده آن برای پنجابی های کثیف و بویناک کافی نیست . آنها میخواهند دشمنی واقعی را بین افغانها تماشا کنند.

اینکه مزاری = خان= عطا خیل= درویش دریادلی ..... تمام پشتونها را محکوم میکنند و اینکه مزاری زیر نام غیر پشتون میگوید تمام روشنفکران پشتون قتل عام شوند بخاطری این نیست که او احمق است یا قوم پرست. این به خاطر آن است که او پالیسی آی اس آی چتلستان را آرزو دارد در افغانستان تطبیق کند.

مطابق این پالیسی افغانها بخصوص پشتونها باید از روشنفکر ، مشران قومی ، داکتر ، آثار و افتخارات تاریخی محروم شوند. این همان پالیسی است که این پنجابی های وحشی در بنگله دیش عملی کردند.

قوای نظامی چتلستان همینکه دانستند که بنگالی ها مصمم به تعین حق سرنوشت خویش اند و میخواهند میهن مستقل خود را بنا نهند در ظرف فقط سه تا چهار ماه هزاران هزار داکتر، معلم، تاریخ دان، عالم دینی ناسیونالیست، شاعر ، نویسنده بنگالی را با آبادات و افتخارات آنها از بین بردن ولی این پنجابی های کثیف و بویناک نمیدانستند که آنها سیر تاریخ را نمیتوانند مانع شوند و بنگالی ها به کمک هند کبیر قوای پنجابی های کثیف و بویناک را با شکست شرم آور مواجه ساختند.

جالب است که وقتی این یکی دو اولاد پنجاب چیزی بر ضد افغانستان میگویند یکی دو احمق چون بینا ، شیلان ، خراسان طوطی وار آنرا تکرار میکنند بدون که اینکه در نظر بگیرند که هیچ ازبک، تاجک و هزاره عاقل و روشنفکر اینقدر نفرت در وجود خویش در مقابل پشتون ندارد.

افغانها باید آگاه باشند که انترنیت در عین حال که بزرگرترین دستاورد انسانی است از جانب یکعده برای مقاصد شوم هم میتواند استفاده شود. که پنجابی های کثیف از آن برای مقاصد حیوانی شان بر ضد کشور ما و هند کبیر استفاده میکنند. چهره های این اولاد کثیف پنجابی ها را باید بشناسیم و نباید فریب شانرا بخوریم.

جستجو در کابل پرس