IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 40685

ملا بی نظیر مادر طالبان

4 اكتبر 2010, 20:26, توسط jalaludinbaiany

ســــــخنانم را بايد با سپاس از طبيب گرامی آقای « Dr.trader » آغاز کنم وفروتنانه
از هر رهنمود شما اظهار ممنونيت نموده ، و ستايش هم وطن اصيل خود را با سخن
« پروين اعتصامی » نموده.
ای نهال آرزو ، خوش زی که بار آورده ای ـ غنچه ی بی باد صبا، گل بی بهار آورده ای
باغبانان تورا ، امسال سال خرمی است ــ زين همايون ميوه ، کز هر شاخسارآورده ای
شاخ وبرگ ات نيک نامی ، بيخ و بارت سعی علم ــ اين هنرها، جمله ازآموز گار آورده ای
دنيا تشکر .
و چون بنده در روز های داغ مناسبات افغانستان و پاکستان در قونسلگری افغانستان وظيفه سياسی داشتم ، در نظر بود ظهور پديده قرون وسطايی طالب ، روابط نزديک وتنگاتنگ « باند » جمعيت را با شخص ( اسامه بن لادن ) از جنايات جنرال ضيا، نواز شريف ، بينظير بوتو در حق وطنم و مردمش که تاهنوز پنداره و گمان است پرده برداشته ، با نخستين گزارش واقعی که اکثر رهبران ح.د.خ.ا و بعدأ حزب وطن ، کادر های بالای خدمات اطلاعات دولتی از پناه گزينی خانم بينظير بوتو و برادرانش ونصرت بوتو مادرش
اگاه ميباشند . و بنده با موصوفه بعد از بازگشت به کراچی ارتباط مستقيم کاری داشتم بردارم ، که مورد حملات « شورای نظار » و « باند وحدت » قرار گرفته . و اقای [ خان ] که بيست دقيقه قبل برايم تيلفون گرديد ، که [ خان ] کيست ؟
و [ خان ] از تو اين انتظار را نداشتم ، که يک باره به هتک خانواده پرداخته ، طرف شما
جلال الدين کاوشگر بايانی ميباشد . مدت ۲۵ سال مقابل تروريستهای حزب اسلامی گل بدن ، سياف وهابی ، ربانی بادپکه مبارزه نموده . نه انها و نه ما به ناموس ها بی حرمتی نکرده ، هرگز رهبران ح.د.خ.ا و بعدأ حزب وطن نام از ناموس ، خانواده انها نه برده ، و سران تنظيم ها نيز .
سال قبل اقای عظيم بابک گرداننده سايت < نگاه > بعد < همگرايی > و اکنون < پندار >
که وابستگی خانواده گی با زنده ياد ببرک کارمل ، وکيل وزير خارجه نيز دارد . با برقه ها رنگا رنگ « زرنگار » « اخگر » اسلم » « دوست در غربت وووو تا سطح کوچه وبازار ، خلاف تمام موازين افغانی ، انسانی ، مطبوعاتی به تک تک افراد خانواده من ، پدر ومادر متوفا من تحقير ، دشنام ، توهين نموده . که مسبب دو مرتبه سکته قلبی بنده گرديده . چند ماه قبل به سويدن آمده بود . گروپ از جونان آماده تا اين هرزه را ادب داده ، شيوه مردانگی ، افغانی ، انسانی را برای خودش وميزبانش که ۲۱ سال قبل خودم دوسيه [ افغان مليتی ] موصوف را پاکستان ترتيب نموده .در حاليکه خودش منشی کميته شهری منسک بود به کابل فرستاده ولی از طرف رشيد وزيری که در جوانی با روابط ناجايز جنسی داشته حمايه گرديد . و امروز حرکات هم مانند از جانب [ خان ] نشخوار ميگردد ، اگر معلومات تيلفون کننده دقيق بود . دو رور بعد بنده دم دروازه تو خواهم بود . چون قرار اظهار دوکتور معالج با اندک فشار عصبی قلب من توقف نموده.
و اقای محترم پرسش داشتند ، که شهيد نجيب الله قبلأ برکنار و چگونه با کدام حق قانونيت [ خط ديورند ] را به رسميت ميشناخت ؟
پرسش جناب شما کاملأ منطقی است ؛ ولی از مداريگری پاکستانی ها اگاهی داريد . که تاريخ را از روز های اقتدارش قيد گرديده بود . اسلم بيک که لوی درستيز ارتش پاکستان و از دوستان دوستان ذالفقاعلی بوتو بود . در نظر داشت سند اگر مبدا ، خبر ، تاريخ نداشته باشد ، برای نيک نامی خانم بوتو و نيز از دوکتور نجيب الله کتاب خاطرات که بيشتر در مورد بينظير بود که در کابل اقامت داشت ، تحرير گرديده بود تقاضا داشت .که فعلأ کتابچه خاطرات نزد خانم محترمه شان بوده تا اخير امسال به کتاب [ خاطرات يک شهيد ] چاپ از تمام جريان استخدام بينظر بوتو ، مرتضی بوتو ، شهنواز بوتو ، علت کوده تای ۱۳۷۱ ، عاملين کوده تا ، انگيزه ناکامی پروژه صلح ملل متحد ، خيانت رهبران حزب وطن ، جفای روس ها به خصوص گرموف ، يلتسن ، شورادنازی ، گرباچوف پرده برداشته ، انگاه اقای [ خان ] زمستان تير شدنی است . ونيز از [ عمر معلم ] يا [ عمر .خ ] و خسربره خود در مورد دوسال اقامت فاميل بوتو معلومات نمايد .
تشکر مجدد از داکتر دلسوز جناب trader . جلال بايانی بخارايی

جستجو در کابل پرس