IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 1988

جنبة سیاسی مسأله

9 جون 2007, 02:46, توسط جمیل شکوه

این نکته هم مهم است که داکتر سپنتا به عنوان یک وزیر غیر تنظیمی و غیر حزبی و منحیث شخصیتی که افغانستان را برای افغانستان می خواهد با انتقاد از جبهة متحد، حمایت از عدالت انتقالی و سخنرانی در مورد این که کشور ها فقط از مجرای رسمی و دیپلماتیک با افغانستان ارتباط داشته باشند، دشمنان زیادی برای خود دست و پا کرد.

استاد سیاف به حیث رئیس روابط بین المللی پارلمان به علت خوی بنیادگرایانة خود، محقق به علت آن که سفارش هایش پذیرفته نشده بود، قانونی و تعدادی دیگر به علت عضویت شان در جبهة متحد، عده یی دیگر به امید رسانیدن این یا آن دوست نزدیک خود به وزارت خارجه و فاروق وردک هم به علت مخالفت های دیرینه اش با سپنتا، در مخالفت با او قرار گرفتند. جو سازی در داخل پارلمان که هله نمانید که نمایندگان ملت را جاسوس خطاب کرد و حتی خرج بسته های بزرگی از پول های سبز رنگ، همه و همه توانست آرای منفی بیشتری در صندوق سپنتا بریزد.

آخر کار همان شد که بار کج به منزل نرسید!

جستجو در کابل پرس