IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 1998

ناسازگاریهای قانونی در سلب اعتماد وزرا

9 جون 2007, 04:34

شما در یک کشور که تحت اشغال است و اشغالگران از جنایتکاران برای بقا و تمدید حضور نظامی شان استفاده میکنند زندگی دارید. شما باید بدانید که بیناموس ربانی و قانونی هر روز از امریکایی ها نه به خاطر بمباری های غیر انسانی شان در هلمند، پکتیا ، خوست و قندهار بلکه به خاطر اینکه به عوض آنها کرزی را به کرسی ریاست جمهوری نشانده اند ، مانند زنان فاحشه شکایت میکنند.

در کشور که یک دزد، یک رهزن و یک خائین ملی مانند بز کثیف مسعودوف به وسیله این نیرو های اشغالگر بر مردم افغان و بخصوص بر پشتون ها که یک و نیم میلیون فرزند شانرا در زمان روسها از دست داده و خوب میدانند که در آنزمان بز کثیف مسعودوف به روسها یاری میرساند ، به عنوان قهرمان تحمیل شده ، شما نه از پارلمان شکایت میتوانید بکنید و نه از آن توقع کاری به نفع وطن را.

از اینرو نه سپنتا نه کرزی و نه ملالی جویا میتواند کاری کنند ، و نه شکایت ها شما.

یگانه کاری که باید مردم افغانستان در شرایط کنونی کنند این است که بر ضد امریکایی های جنایتکار برخیزند. آنها هیچگاه به خواست مردم و رنج مردم اهمیت نمیدهند ، آنها به خاطر رسیدن به منافع شان از هر دزد و رهزن و خائین استفاده خواهند کرد.

جستجو در کابل پرس