IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 25227

شکست انحصار قدرت، پایان بحران درافغانستان

23 مارچ 2009, 14:09, توسط همشهری

سلام دوستان!
نوشته خانم حضرتی چنانکه آقای کوهدامنی یادآورگردیده اند بدنیست.دریک قسمت با ایشان کاملأموافق هستم.شکست انحصار قدرت. ولی چگونه؟آنچنانکه به مساعدت و کمک انترناسیونالیستی شوروی وقت اتفاق افتاد؟گرچه خانم فرشته حضرتی عین تقاضا رااز آقای بارک اوباما مانند رهبرگرامی و تیوریسن نامدار شان ببرک کارمل (باریس کارلوویچ)یک بار دیگرتکرار مینماید.چیزیکه را مردم میهنم با تمام گوشت واستخوان خود آزموده اندو بیش از دوملیون هموطن من خون شانرا فدا نمودند؟خوب درموردچگونگی دیدگاه و عقاید خانم حضرتی حرف و کاری ندارم آنکه معلوم است با مطالعه وخوانش نوشته های ایشان میتوان تصورکرد ازکدام چشمه یی سیراب میشود.عصر ما عصرتحمل عقاید واحترام به آنست .اما دریک کلمه عقاید خانم حضرتی چیزی بیش از فلسفه(ویرانگر)نیست.خانم حضرتی باید اظهارنمایم که متاع ویرانگر شما دیگر هیچگونه خریداری ندارد.عصر ما ،عصر انتخاب است نه عصر گله وار.
مشکلی راکه شمایان از روز تولدکشور مانامیده اید وبعدش بعد ازجنگ اول ودوم جهانی و علی الخصوص توسعه سوسیالیزم دوست داشتنی شما و رفیق پرشور ستالین نبوده است.لازم بود به صفحات تاریخ کشورممراجعه مینمودید و چنان حوصله تان سر نمی رفت.من آرزو ندارم افکار والایی شمارا به قبل ازمیلاد بکشانم اما میخواهم آرزومندم جواب شایسته برای جعل شما باشد.
درتاریخ بعد از میلادکشورم بدون درنظرداشت اختلافات بیشمارتنها چنگیزخان بیش از نیمی نفوس وطن عزیزم را بکام نیستی فرستادو یاهم محلات مسکونی را از سکنه آن خالی نمود.
من درموردعوامل یورش قوای ملیونی چنگیزخان خان در نوشته حاضر غرض جلوگیری سخن بدرازابرای تحریرندارم .امابه گونه مثال از باشنده گان سیصد هزاری شهر هرات ونواحی آن درحدود سی تن جان بسلامت برده اند.
بازمانده گان چنگیزخان تیمورلنگ به گونه امروزامریکایان چه درویتنام درقرن گذشته و چه درقرن بیست ویک درعراق و افغانستان از شکار مردمان دوکشور لذت برده است.یاهم برای چپاول مردمان نیمه قاره هند حین رفت وبرگشت به شهرها و دهکده های کشور هیچگاه رحمی نکرد.حتی در حادثه قتل عام بیش ازششصدتن بزرگان ساکنین (کبهول )ویاهم کابل کنونی آنهم درحین صرف غذا قتل عام نمود.
پارس که درهفته یکبار به اشاره دولت روسیه تزاری به هرات حمله و عقب نیشینی نموده است .سه بارانگلیسها به کشورعزیزمان یورش برده است و همه هستی مردمان کشورم را در دو جنگ خونین به کام نیستی سپرده است.بالاخره یورش قوای اشفالگرشکست ناپذیر شوروی سابق که غرض پایان انحصار قدرت به فرموده شما انتقال آن به سایر اقوام درحاشیه شتافند،آیا ممکن است مردمان کشور عزیزمان مجال توسعه سوسیالیزم را یافته باشند؟تنها درچهارسال جنگهای شهر کابل که به اشاره روسهای شکست خورده دربدل انتقام دراتحادنامقدس جبل السراج به سردمداری قوماندان شورای نظاراحمد شاه مسعود بیش از شصت هزارهموطن من به شهادت رسید وتمام دار و ندار آن به چپاول رفت واز برکت همان چپاول قرن گذشته امروزبلندمنزل های درپایتخت اعمارگردیده است ،آیابعدازین حوادث وناروایی هابرای مردم کشورعزیزم مجال توسعه سوسیالیزم پیشرفته و کمونیزم تاریخی باقیمانده باشد؟این درحالیست که تنها روسها درادوار مختلف الی تاریخ شش ماه جدی سال 1358 چهار بار با افغانستان لشکر کشی نموده اند.
اما بدتر ازین خانم فرشته حضرتی به کیفر انحصار قدرت وحتی بوجود آمدن کشوربنام افغانستان رابه فرض شما وهمرزمان شما که گویا دراثر رقابت دوابر قدرت جهانی وقت روسیه تزاری و بریتانیا به نقشه جهان اضافه گردیده میدانیدکه جعلکاری محض چیزی بیش نیست.
دوستان راستین شما روسها،بعداز تماس نخستین در عصر تیموریان نسبت کشیده گی های داخلی خانواده گی مجال توجه بسوی شرق را ازدست داده بودند.روسها باردوم توسط نماینده ویا به زبان کنونی توسط فرستاده رسمی دولت تزاری روسیه آقای (عسلان بگدانوف )در صدد تماس باامپراطورافغان احمد خان درانی شدند.فرستاده دولت روسیه تزاری درراه بسوی هرات بودکه احمد خان درانی چشم ازجهان پوشیده بود و این تماس ویاهم ملاقات اتفاق نیافتاد.واما دربخش نثار نفرین بر دوقوم بزرگ (سدوزایی و محمد زایی).
آیا انصاف خواهد بودکه بجرم جنایت چند تن از سران نابکاروخودساخته دوقوم که شما نام برده اید ودر رقابت غصب قدرت به هردری که ممکن بود سرزده اند تمام دوقوم وبالاخره تمام پشتونها ساکن این مرزوبو م بدون توجه به اکثریت ویاهم اقلیت آن چنین ناروایی رانصیب شوند؟این انصاف شماست؟
این انصاف خواهد بودکه درمورد بستن پروتوکول همکاری و آتش بس قوماندان شورأی نظاراحمد شاه مسعود با قوای اشغالگر روسی که بوساطت مترجم تاجک (صولت شاه میرگن )در سفارت شوروی وقت در بدل گروگان محمود بریالی درپنچشیربرادر رهبرنامدارببرک کارمل(نواسه پهلوان طاهر پنجابی ) وبه اصطلاح مشاورین نظامی وحزبی شوروی وقت مقیم کابل (باریس کارلوویچ)درسالهای 1361-1362 اتفاق افتاد به تمام هموطنان تاجک وبلالخصوص به اهالی مردمان شریف وزجردیده اهالی پنچشیرالقاب غیرمعمول دورازکرامت انسانی و افغانی رانثارنمایند؟ ویاهم به ادرس مردمان ادب پروروومهربان بدخشان دربدل قبولی برهان الدین ربانی رهبر تنظیم جمیعت اسلامی نسخه دولت اسلامی افغانستان از جانب الکساندر روتسکوی معاون وقت ریس جمهور روسیه درهوتل (اکتیابرسکایاو پرزیدنت فعلی )ماسکوبه چنین گستاخی کمر همت بست؟
من تصور میکنم خانم فرشته در نوشته خوددرغنایی کتابخانه انستیتوت توسعه سوسیالیزم به ادرس (لنینگرادسکایاشوسی -155 )شهر ماسکوسعی بخرچ داده اند.جاییکه زمانی استاد ورهنمایی و متخصص امورافغانستان آقای (افاناسیف )مصروق پژوهش های علمی بودند و در آرزوی توسعه سوسیالیزم چشم از جهان بست.
دربخش دیگز نوشته علمی خود خانم حضرتی پشتونها را بانی تروریم درافغانستان قلمداد نموده اند.درحالیکه مردم ما برای اولین بار روش ترور درمجموع آنهم بعداز ترور نادر(غدار)دانستندکه توسط نوجوان معصوم عبدالخالق نام متعلم مکتب اتفاق افتاد که خود نا دانسته قربانی سیاست و نیرنگ بزرکسالان خودگردیده بود.آیاخانم حضرتی قبل از اقدام شهید عبدالخالق معصوم نقشه ترور نادرخان (غدار)توسط کی وبرای کی مشوره داده شده بود. باری نقشه ترور نادرخان توسط یکی ازکارمندان بلند رتبه یکی سفارتخانه های مقیم پایتخت برای عبدالرحمن لودین مبارز نامدار دوره امانیه مشوره دربدل مساهدت یک میل تفنگچه و مقداری هم پول داده شده بود،امانامبرده چنین اقدام رابه خیر فلاح کشورنداسته بودو آنرا خیانت نامیده بود.حدس شما درست است.ترورچه درگذشته و چه درحال حاضر کشف مردمان غیور شجاع افغان نبوده ونیست.آیا نمونه رادرعصر جهادو حتی مقاومت علیه قوای اشغالگر شوروی ارایه نموده میتوانید.حتی یک حادثه هم اگر باشد؟
و امادر بخش کشت ،تولید وترافیک مواد مخدر درافغانستان.
آیا میتوانید آغازعصرچنین توهین را بمردم افغانستان که بدون اندک ترین شک وارداتی میباشد دقیقأ بگوید؟
کشت،تولیدمواد مخدردرعصر بحران جنگ علیه قوای اشغالگر شوروی بداخل کشور توسط بعضی حلقات فروخته شده ازماورای خط نا مقدس دیورند بداخل درمناطق رایج گردیدکه از حاکمیت دولت بیرون کشیده بود.وارداتی است خانم حضرتی.آیا میدانید که آغاز ترافیک مواد مخدر توسط افسران و کارمندان حزبی بلند پایه شوروی وقت چه درداخل و چه درخارج از طریق سرحدات شمال نخست بخاک تاجکستان و ازبکستان وبعدتوسط هواپیما های نظامی بداخل خاک روسیه شهر (کالوژسک)وازآنجا به پایگاه قوای شوروی وقت بخاک المان شرق وقت واز آنجا به شهر های اروپایی غربی سرازیر میشد ودرهمین معامله نامقدس مشاور خاص ببرک کارمل با دست و پاهای بسته از ارگ به ماسکو انتقال داده شده است.آیا میدانید چندین حادثه انتقال هیرویین درتابوت های سربازان که درجنگ کشته شده بودند حین انتقال به شوروی کشف شده است .ویاهم چندین واقعه که تابوت های سربازان بعدازمدتی بخاک سپاری مفقودالاثر گردیده است و خود سربازان گویا کشته شده بعداز مدتی زنده برگشته است .یا هم یک سرباز دوبار بخا ک سپرده شده است.شما میتوانید چنین آثاری را که دراواخر دروسیه و دیگر کشور شوروی سابق بچاپ رسیده است مطالعه فرماید غرض غنامندی پژوهش های علمی بعدی تان.
وآخر کلام:
آیا بهتر نبود که بجای دامن زدن به تعصبات قومی ،زبانی که دیگر این متاع از مود افتاده خریداری ندارد در مورد رهایی خواهران شما از اسارت و برده گی وآنهم درقرن بیست ویک کمر همت میبستید؟
تاریخ شهادت میدهید که حل مشکل کشور مان دردست خودمان است .ناگزیریم خوداندیشه بیافرینیم تا بالایی مشکلات کنونی که دامنگیر مردمان نجیب ما شده است رهابی یابیم آنهم در صورتیکه طرحو اندیشه آینده مطابق وموافق دیدگاه مردمان ما باشد.تقاضای مساعدت ازبیگانگان دایم برای مردمان کشور ما فاجعه آفریده است.فاجعه وبحران نیافرینید.

جستجو در کابل پرس