IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 25230

شکست انحصار قدرت، پایان بحران درافغانستان

23 مارچ 2009, 15:02, توسط محمد

پدیدهءانحصار قدرت در افغانستان یکی از جملهء مسایل بسیار مهم می باشد که سد راهءپروسهء رفتن به سوی یک ملت واحددرین کشور مصیبت زده گردیده است. تا زمانیکه به حل این مسأله حیاتی توجه صورت نه گیرد، مشکلات این مملکت هیچ گاهی یه صورت واقعی بینانه وهمه جانبه حل نه خواهد گردید. به صراحت می توان گفت که علت بسیاری از بد بختی ها، نارسایی ها وسیاه روزی ها و حتی عقب مانده گی این کشور از کاروان ترقی وپیشرفت در بطن همین پدیده منحوس انحصار قدرت نهفته است.این حقایق تلخی است که باید از روی آن ها پرده برداشته شود، تا در روشنایی آن به یک راهء حل عادلانه و دایمی نایل گردیم، تا زمانیکه این حقایق بنابر مصلحت ها ومحافظه کاری ها بیان نه گردیده ودر اختیار جامعهء جهانی وقدرت های که در مسألهء افغانستان ذی ا لدخل بوده و نفوذ دارند قرار داده نه شده وبه آگاهی شان رسانده نه شود ونخبه گان واهل خبرهء ما وبه ویژه قشر روشن و نخبه گان برادران پشتون به این مسآله توجه نه نمایند، مشکل ما نه تنها که حل نه خواهد شد ،بلکه به آن افزوده خواهد شد. زیرا بسیاری مشکلات این مملکت ریشه درهمین مسألهء انحصار قدرت و بر تری جویی های قومی داشته که سال هاست مردم ما از آن رنج میبرند. موافقین نگاه داشتن انحصار قدرت آن عده جا گیر دارانی اند، که دارایی ها واملاک مردم بومی مناطق مختلف شمال کشور از جمله کوهدامن زمین، از جانب اسلاف غاصب شان برای این ها حاتم بخشی گردیده ودر اختیار شان قرارداده شده است می باشند. با شکستن انحصار قدرت منافع این عدهء مفت خوار نیز به مخاطره می افتد. بنآ این عده در نگاه داشتن انحصار قدرت اصرار می ورزند. در حالیکه ملیت ها واقوام مظلوم این سر زمین از آن رنج می برند. مؤفقیت روز افزون فرشته حضرتی یگانه نویسنده وبانوی شجاع وانقلابی که با جراات از روی حقایق پرده بر می دارد و صدا وحرف بر حق وعدالت خواهانه مردم رااز طریق رسانه های انترنیتی پخش ونشر می نماید خواهانم.

جستجو در کابل پرس