IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 25267

شکست انحصار قدرت، پایان بحران درافغانستان

24 مارچ 2009, 10:27, توسط نور الله حکیمی

نوشته ای جالبی است وبیشتر حقایق موجود وگذشته ای کشورمان را بیان کرده.
اگر به گذشته تاریخ مسخ شده ای کشور مان توجه نمایم قطع نظر از کشتن وبستن ها یک چیز را نتیجه میگیریم وآن اینکه دیگر درافغانستان مبارزه مدنی ومردم سالارنه برای شکست انحصار قدرت راه رسیدن به پایان خط نیست، درکشور ما مبارزه بالمثل ودوام دار برای شکست تابوی برتری قومی را میخواهد.
هرمبارزره مدنی درین کشوربه تزویروتقلب همراه خواهدبود، راه دیگری که به معضل پایان ببخشد تدویر یک کمیته بین المللی حقیقت یاب برای ثبوت اینکه کدام قوم اقلیت وکدام اکثریت است نیاز است اماقومیت وبرتر بینی های قومی راه های رسیدن به پروسه ملت سازی را برای ما دشوار میسازد.
اگر قراری برای پایان قضیه باشد میشودبرای ثبوت جایگاه ازنگاه تاریخی دربین جوامع بین المللی با منصوب ساختن به یک حوزه تمدنی درردیف سایر ملت ها باهم زندگی کرد ونباید ما مایه ننگ برای خود وتاریخ خود باشیم.

جستجو در کابل پرس