IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 44941

شرایط سکس کردن با دختر شیرخواره در تحریرالوسیله امام خمینی !

6 جون 2011, 10:49, توسط مزاری

بدوستان سلام ! آقای نیکپی در خصوص قانون احوال شخصیه شعیان اوغانی با موادی برخورده اند که هزاران مرتبه انسانی تر است نسبت به قانون تحریرالوسیله امام خمینی !

امام شعیان یعنی خمینی در جلد چهارم تحریر الوسیلۀ خویش در مساءله 11 و12 آن چنین حکم شرعی نموده است :

مساءله 11 - مشهور و اقوى آنست كه وطى زوجه از دبر جايز است لكن كراهتى شديد دارد و نزديكتر به احتياط ترك آنست ، مخصوصا در صورتيكه زن رضايت نداشته باشد. ( بدین معنی که میشود از غیر کشتزارش هم در صورت رضایت زن استفاده جنسی برد . اما امام از چتل شدن کراهت داشته پیروان خود را به احتیاط تشویق نموده است .)

مساءله 12 - كسيكه زوجه اى كمتر از نه سال دارد وطى او براى وى جايز نيست چه اينكه زوجه دائمى باشد، و چه منقطع ، و اما ساير كام گيريها از قبيل لمس بشهوت و آغوش گرفتن و تفخيذ (در بین ران دختر کمتر از نه سال آلت جنسی خود را داخل کردن ) اشكال ندارد هر چند شيرخواره باشد، و اگر قبل از نه سال او را وطى كند اگر افضاء نكرده باشد بغير از گناه چيزى بر او نيست ، و اگر كرده باشد يعنى مجراى بول و مجراى حيض او را يكى كرده باشد و يا مجراى حيض و غائط او را يكى كرده باشد تا ابد وطى او بر وى حرام مى شود.

زن شرعی و بالع خود را بزور و جبر وطی کردن و تنها از منزل خارج شدنش را مانع شدن ، کمال انسانیت ، شرافت و غیرت جنسی یک مرد مسلمان نه تنها شعیه اوغانی بلکه از سنی و سادات و اسماعلیه اوغانی نیز است . بترسید از روزیکه مردم بیچاره مجبور شوند طبق احکام جان بخش اسلامی دختران گهواره یی خود را در محفل عقد نکاح آورند و شرایط وطی و وطی از دبر دختر شیرخواره را ملا و آخند به داماد بیآمزاند .

جستجو در کابل پرس