IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 29881

نامهء سرگشادهء فدراسیون فرهنگی غرجستان جهت محکو م نمودن دشمنان کتاب و فرهنگ مردم - دموکراسی و جامعه مدنی در نیمروز

11 جون 2009, 17:03, توسط و.تقی زاده

مقدم برهمه باید گفت که دشمنی با کتاب، دشمنی با بشریت است و در این مورد هیچگونه شک و شبه وجود ندارد و هیچ انسان بافهم نباید در دفاع از کتاب سوزان و کتاب شویان قرار داشته باشد. اما زمان که کتاب سوزان ها وغارت گران کتابخانه ها صدای اعتراض را بلند مینمایند،باید این عمل آنها را صرف مسخره آمیز، ساختگی و عوام فریبی دانست. بطور مثال همین گردانندگان پس پرده و پیش پرده سازمان "فرهنگی" غرجستان مگر در چور، چپاول و غارت بزرگترین گنجینه کتابها، مونوگراف ها، لکچر ها و هزراران هزار نوشته دیگر که در کتابخانه پوهنتون کابل که محصول درد و رنج و تمام تحصیل کرده گان کشور و دانشمندان بین المللی بود در وجود باند بی فرهنگ مزاری و خلیلی و محسنی نقش نداشتند. آیاآخوند های سیاه پوش و سیاه دل ایران یا ولی نعمتان امروزی این سازمان گویا فرهنگی، هزران هزار نوشته چاپ شده و چاپ نشده احسان طبری و سایر دیگر اندیشان سرزمین با فرهنگ ایران را یکجا با نویسندگانش معدوم نکردند.آیاامروز در ایران کسی حق دارد یک سطر و یک جمله برضد خمینی جنایتکار و مسئول قتل هزاران هزار نویسنده ایرانی بنویسد؟ آیا سازمان "فرهنگی" غرجستان جرئت آنرا خواهد داشت تا چند سطر را در نکوهش کتابسوزی در ایران در قید تحریر درآورد. در اخیر هزران لعنت باد بر کتاب سوزان، ویران کنندگان کتابخانه ها، چور کنندگان کتابخانه ها و شستشوکنندگان کتاب و آنانکه با نوسیندگان دشمنی ورزیده و میورزند.

جستجو در کابل پرس