IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 29924

نامهء سرگشادهء فدراسیون فرهنگی غرجستان جهت محکو م نمودن دشمنان کتاب و فرهنگ مردم - دموکراسی و جامعه مدنی در نیمروز

12 جون 2009, 20:29, توسط نجف علی هزاره

دارو دســـــــته خــميــنی از ايــران کـتـاب ارسال ميکنند تا افغانها با هـم بـجنگند
برادران افغان بايد ديگر دوست ودشمن وطن ومردم خود را شــــناخت !!
هـيچ عـقل سالم حکم نه ميکند تا مسوولين مطبوعات ، گمرک ، امنيتی يک کاميون کتاب را در اب دريا جيحون انداخته و از دلســـوزی اخوند ها سپاس نموده و گفتن « حتا شما به لقا شـــما »
بلی هم وطن !
از نظر بنده مقدس ترين ، با ارزش ترين ، عالی ترين چيز مقدسات ملی . وطنی و مردمی ميباشد اگر نعوذ بالله در کتاب الله ذکر گردد که برو تو پشتون برادر تاجک خود را بکش . تو شعيه با سنی قرابت ، دوستی نه کنيد و با ارايه هزاران نقل قول از امام باطل خود مذهب اهل تسنن را رد وبد گفته انرا مذهب ناقص معرفی نمايد که باعث تشديد و شعلور شدن اختلافات مردم با هم برادر افغانستان گردد لازم ميبينم که مسوولين اقدام جدی نمايند !
اگر شما وطن راو حدت مردم انرا ومنافع وطن وطندار را آرج ميداشتيد و تنها عنوان اين کتاب های شيطانی را متوجه ميگرديديد که همه تدابير فعال استخبارات اخوندی ايران بود تا اختلافات ميان مليتی ميان مذهبی را در افغانستان تشديد ميکرد اقدام مسوولين را تائيد می نموديد !
اينک احواريون خمينی در افغانستان نسبت هر وخت ديگر فعال ميباشند و عمال خاص مزد بگير استخبارات جمهوری اسلامی قرون وسطای ايران شور بختانه هر زمان در نقطه های کليدی نصب ميگردد در توزيع و ترويچ چنين کتاب ها دست بالا و وظيفه خاص دارند و اينک به اصطلاح [ کميته يا کمسيون غرجستان ] که توسط اگنت خاص اسخبارات ايران که زمان نخست وزير افغانستان بود اقای ســـــلطان عـلی کـشـــــتمند و همکاران نزديکش اســــد کشــــــتمند ـ محمد عوض نبــی زاده ــ حاجی محقق ـ خليلی معاون ريس جمهور . بخاطر تجزيه افغانستان و بخاطر منافع ايران تشکيل گرديده و هم اکنون منزل سلطان علی کشـــــتمند در شــــــهر لندن به مرکز اســــتخبارات ايران و فعاليت تشکل دولت خودمختار غرجســــتان تبديل که اسد کشـــتمند مسول فرهنگی و عوض نبی زاده مسول مالی اين تشکيلات نامقدس بوده و هرماه طبق اطلاعات دقيق شرکت کننده گان اين تشکيلات مليون ها پوند استرلنگ و دالر از حساب وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ايران عنوانی سلطان علی کشـــتمند آويز ميگردد .
در کشوريکه فعلأ معاون ريس جمهور . چندين نماينده پارلمان وچندين رهبر حزب های اسلامی .ناسيونالستی از وابستگان ايران باشد بايد ايران به فکر راحت کتاب تشديد جنگ را برای مردم افغانستان ارسال نمايند .
تاريخ ۸ جون اقای ســـــــلطان علی کشـــــــــتمند نخست وزير ببرک کارمل که زمانی از وابســــتگان دو اتشه روســــــيه فدراتيف بود و در سال ۱۹۹۰ بنا برمصلحت و هدايت روسيه از .ح.د.خ.ا. اســــــتعفأ به حزب « وحدت اسلامی » شاخه عبدالعلی مزاری پيوست در کنفرانس مطبوعاتی ضرورت چنين کتاب ها را برای مليت هزاره لازم دانسته تا انها از ظلم ـ جفا ساير مليتها به خصوص مليت پشتون وتاجک در حق مليت هزاره اگاه و از برخورد خشن مذهب حنفی نيز اگاه شوند که اکثر کتابها چنين مطالب داشت ؟؟!!
و نيز اسد کشــــتمند و عوض نبی زاده به دستور ايران به همه سايتهای افغانی مطالب ارسال و افسوس خود را ابراز و اين عمل را نکوهش نموده تا راه کاميون های بعدی را مساعد سازند !
در حاليکه زمان اين سلطان علی کشتمند دشمن درجه يک مليت هزاره بود و بخاطر خوشی ارباب خود روس ها و ببرک کارمل روزانه دها بم افگن روسی را وظيفه ميداد تا باميان ـ يکولنگ ـ دايکندی ـ شبر ـ دره صوف ـ و يا [ غرجســــــــــــتان ] امروزی را به خاک يکسان بسازند . عوض نبی زاده که معين وزارت اقوام وقبايل بود در همکاری وهم دستی ســــليمان لايق هزار ها هزاره را سربه نيســــت نموده و صد ها خانه هزاره را تا امروز به ماتــم نشـــــانده است . ولی امروز باب غرجستان ازاد را بخاطر دريافت پول باز نموده و با ريختن اشک تمســـاح هر روز در مورد اين مليت مظلوم سياه مشقی نموده و اينک منافع « خمينی » به سنگ خورده کشـــــتمند ها ــ پدرام ها ــ زن بد نام ثريا بها ــ و صدها نوکر ايران بخاطر کتاب شــــــــــــيطانی ارسالی ايران هر طرف اف اف اف ميکشــند ــ اقايان مردم افغانستان به نان و صلح ضرورت دارند ــ نجف علی هزاره

پیام، نظر، تفسیر یا نقد؟

تعديل از پيش

اين سخنگاه از پيش تعديل مي‌شود: نظر شما پيش از تأييد مديران سايت ظاهر نخواهد شد.

كى هستيد؟
وصل
پيام شما

براى درست كردن پاراگراف، كافيست كه خط خالى ايجاد كنيد.

جستجو در کابل پرس