IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 2972

بازی با حيثيت دپلوماتيك افغانستان

26 جون 2007, 03:43

آقای مامون برادر من !
تا چه وقت شما از عقل سليم کار نميگيريد شما يک روشن فکر تا به اين اندازه از جنايت کاران که دست شان به خون ملت آغشته است دفاع ميکنيد ، در مدت اقتدار شان این مردمان که امروز شما از آن به دفاع برخاسته ايد ، چه جنايات نبود که نکردند، چه جنايات نبود که عليه مردم بيگناه افغانستان انجام ندادند، با تاثف که شما منحيث يک روشن فکر از اين جنايت کاران و قاتيلن مردم دفاع ميکنيد ، باور کنيد که من به عوض شما خجالت ميکشم از استعمال اين کلمات ، لطفآ به حال بيايد وآنهای که بايد محاکمه اعمال شان شوند امروز بيشرمانه نام دفاع از ملت افغانستان را بزبان میآورند.
در مدت اقتددار خود آنها به مردم چه کردند به جز از راکت و بم ريختن و شهررا خراب و مردم بی گناه را قتل عام کردند.

مسافر از بلغاريا

جستجو در کابل پرس