IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 3006

بازی با حيثيت دپلوماتيك افغانستان

26 جون 2007, 07:36, توسط داماد آغا

لطفاً این طنز را بخوانید

قابل یاد آوری میدانم که در اوایل وزارت خود آقای سپنتا بعضی کارمندان وزارت را که به جز تملق چیزی نمیدانستند ملاقات نمود. و از هریک پرسید که چند زمانی است در وزارت خارجه وظیفه دارند هریک به نوبه خود با گردن پتی یاد آور شدند که چندین سال میشود در وزارت خارجه وظیفه دارند ولی تا الحال به جایی استخدام نشده اند و ...... و حروفی در باره وزیر قبلی ....

سپنتا بدون در نظر داشت سویه و لیاقت اشخاص ایشان را نظر به قد و اندام و سن و سال به حیث سکرتر اول دوم و سوم معرفی نمود که این اشخاص در خارج از کشور به بدنامی مبدل گشته اند بعضی ایشان حتی لباس خود را به موقع تبدیل نمی نمایند ویا برس دندان را نمیشناسند، چی رسد به اصول و رسوم کشور های متمدن و دیپلوماتی، این نماینده های کشور در سوانح خود نوشته اند که زبان های انگلیسی و یا زبان کشور را به سویه عالی میدانند ولی در اصل حتی چند کلمهً هم نمیدانند همچنان در قسمت زبان مادری . افغانهای تحصیلکرده مهاجر در خارج با این اشخاص به شکل تمسخر آمیز مینگرند و دولت فعلی را وزن مینمایند.

باید یاد آور شد که این کارمندان عالیرتبه دولت کورس های و سیمینار های گرانبها را نیز گذشتانده اند و بعد از سپری نمودن امتحان توسط آقای مرادیان روانه خارج میباشند. به هر صورت آقای سپنتا برای نام نیکی خود، این اشخاص را به نوبت به طور قرعه به خارج ارسال نموده و اکثر سفارت های ما به یک مرجع رسمی ابرو ریزی مبدل گشته اند. ( توجه به سفارت برلین،سفارت لندن، قنسلگری نیویارک، سفارت اوتاوا، سفارت واشنگتن، ایران، پاکستان ، هندوستان..................) و همین اشخاص از سپنتا به عنوان یک شخصی که نوبت را مراعات مینماید توصیف و تقدیر مینمایند گویا در دکانی یا فابریکهً کار مینمایند.

باید سپنتا و مرادیان جوابگوی این عملکرد باشند.

امید وارم محترم مامون و کارمندان وزارت خارجه در مورد این اشخاص معلوماتی ارائه نمایند.

جستجو در کابل پرس