IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 32094

کی ها خونخواره تراند، طالبان به مثابه بالاترین شکل مجاهدین در افغانستان یا ولایت فقیه در ایران؟

9 آگوست 2009, 12:30

مارس 10:30, نويسنده: نفیسه ( یاری )

مذهب درقافیه وپوششی بنام شیعه بیش ازهرزمان وشرایطی درمانده وزمین گیربنظر میرسد. بدون تردید این یک امرنیک ونویدبخش است برای نسل آینده سرزمینی بخون تپیده ومذهب زده ای بنام افغانستان ! آدمکی شترخصال وکودنی بنام مزاری که امروزه وسیله ودست آویزی گردیده است درجهت مطرح شدن وسودجویی عناصربی نام ونشان وبی هویت ومخصوصآ قشرنابیناوپرورده شده درطویله خانه های قم ، چیزی نیست غیرازیک تابوت متعفن وگندیده که آلوده ساختن فضا ومشمئزنمودن افکارمردم خاصیت وطبیعت آنست . تابوت داران ومرثیه خوانان استفاده جو ، چون غریقی درتلاش اند بهروسیله ای دست یازند تا درواپسین روزهای زنده گی برای خود شخصیت ملی - مذهبی دست وپانمایند. پیوند زدن میان مزاری ویوسفی زبان حال این ماجرا وذاکر این ابیات است ! محال است ازحافظه ای تاریخ بزدائیم اینکه مزاری پرورده ای دامان فرهنگ وافکار متحجر اعراب هزاروچهارصدسال پیش بود. مزاری هیچگاه به بشریت نیاندیشید ودرپی داشتن این افتخارنیزنبود، بلکه اوازصدق دل وباکمال دنائت به شمشیرخون چکان علی وظهور مهدی باصطلاح موعود خیال میبافت . اوبعدازفراگرفتن دکتورین قتل ، تحجر، عقب مانده گی ، تبعیض ونابرابری ودریک کلام مسلح شدن به افکار ماورای ارتجاعی ، بطور جدی درپی ایجاد حکومت اسلامی ازنوع امام زمانی ویاخمینیستی آن درافغانستان گردید. گام اول دراین راستا شعله ورنمودن جنگهای داخلی درهزاره جات باشعار راه قدس ازکربلا میگذرد !! الله اکبرخمینی رهبر!! مرگ برآمریکا واسرائیل !! بود که درطی بیشتر ازده سال منجر به مرگ هزاران ، آواره شدن ده هاهزارهزاره مظلوم وارتکاب هزاران جنایت درقلمرو هزاره ها گردیده واین را همه بیاددارند. درسراشیب سقوط قرار گرفتن دولت نجیب ؛ آی اس آی را براین واداشت تاگروه هفتگانه ودر رآس آن گلبدین را برای تصرف کابل منسجم نمایند، این امر دستگاه حکومت امام زمان درایران را نیزواداشت تادست کم ازاسلام آباد نداشته باشند ، لذاست که بدون مقدمه چینی های لازم ودرنظرگرفتن یک گذاره ای منطفی یک شبه حزب وحدت اسلامی تولدمی یابد وگروه های اسلامی هشتگانه منحله!! اعلام میگردد. طبیعی است که رویارویی باحریفان ساخت اسلام آباد بدون توسل به شعار کاذب ودروغین وحدت هزاره ها غیرعملی مینمود واجیران تهران را برآن واداشت تامردم سرکوب شده هزاره را باایجاد یک تعامل کذایی ( ملی- مذهبی ) بفریبند وگوشت دم توب گلب الدین این عبدالرحمن ثانی ودشمن قسم خورده هزاره ودرمجموع انسانیت نمایند . تاریخ این را فراموش نه مینماید که این مکاران ومنتظرین مهدی!! درجهت رسیدن بقدرت علاوه برفریباندن هزاره ها ، دست به چی جنایتی که نزده اند! وحدت بامسعود جنایتکار ، وسیاف وهابی ، وحدت وهمآهنگی باگلبدین ، تسلیم گردیدن به طالبان ( آی اس آی ) ، بخاک وخون کشیدن هزاره های مربوط به بانداکبری آنهم به کمک گلب الدین ، ارتکاب هزاران اعمال شنیع دربرابر مردم چی درکابل وچی دربقیه مناطق ، گوشه ای ازکاراکترسیاسی وعملی این پیروان خط خونین خمینی درافغانستان میباشد . مزاری پرستان کوردل واحمق حتمآ بیاد دارند که یوسفی شهید درماه قوس سال هزاروسه صدوشصت ویک برای اولین بارمغضوب پیروان جاهل خمینی قرار گرفته ودرولسوالی جاغوری بجرم تنظیمی ووابسته به چین بودن اسیروزندانی گردید . یوسفی که مدت نزدیک به یک سال را دراسارت همسنگران مزاری قرار داشت ، جرمش فعالیت ضداسلامی یعنی خدمت به هزاره ها بود!! وازجانبی وی بدستور مزدوران خمینی حرکت نمیکرد . آری ! درچشم مزاری ومزاری پرستان ، آن هزاره عزیزاست که : دست رنجش به جیب آخوند بریزد ، دعا را برای امام زمان نماید، سیه روزی ها ومصایب را قسمت وسرنوشتش بپندارد . امروزه که سوگمندانه هرازه ها درسایه حاکمیت یک مشت آخوند کور وجاهل قمار سیاست را به نفع طالبان باخته اند، چی انتظاری میتوان داشت غیرازبرپایی محافل روضه وتعزیه بنام مزاری . کل یوم عاشورا وکل ارض کربلا پیامی است محوری ودرهمه فصول مورد مصرف برای هزاره های محکوم به شیعه .

http://www.campaignforequality...

پیام، نظر، تفسیر یا نقد؟

تعديل از پيش

اين سخنگاه از پيش تعديل مي‌شود: نظر شما پيش از تأييد مديران سايت ظاهر نخواهد شد.

كى هستيد؟
وصل
پيام شما

براى درست كردن پاراگراف، كافيست كه خط خالى ايجاد كنيد.

جستجو در کابل پرس