IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 41235

زنان قربانیان دین، فرهنگ و... در افغانستان

3 نوامبر 2010, 08:57, توسط Faryad

جویای عزیز؛ احترام بشما. سلامتی وتوانمندی شما درامر پیشبرد تحصیل وارایه مطالب بیشتر؛ را آرزومیبرم! رهایی یافتن ازقید ستم ومظالم اجتماعی ؛ نیازمند رشدوبیداری افکاراست . این را تاریخ بخوبی بما میآموزد که کسب کوچکترین امتیازوسهولت درامر زنده گی میسرنبوده ؛ مگراینکه مردم بخود آگاهی ورشد فکری رسیده وآگاهانه درامرچگونه زیستن خویش دخالت گر وذینقش بوده اند. بدون تعارف من این امرمهم را ازلابلای نوشتار شما درآینده نزدیک میسر وممکن می بینم . براین باورم که سرزمین هرات باداشتن سرمایه های انسانی چون شما دورنمایی خوبی را پیش رو دارد . آمار بالایی خوسوزی میان زنان ودختران درهرات نشانگر عصیان دربرابر نابسامانی وجهل است واین رویداد درعین تآسف باربودنش حکایت ازباروری کیفیت ها وآگاهی درمیان زنان آن جامعه دارد. فقط میخواهم این را به عرض بره سانم که سیه روزی ومصیبتی که زنان جامعه ی ما با آن دست وگریبان اند ؛ اساسآ مشروعیت ومجوز خود را در ایدیولوژی حاکم برجامعه (مذهب ودین ) جستجو وکسب میدارد . لذا در تقبیح ونقد وضعیت حاکم ؛ ایدیولوژی زن ستیز اسلام را نیز نباید فراموش کرد . بنظرم سنت حاکم برجامعه باجهانی شدن مناسبات وگشوده شدن روزنه آگاهی میان نسل کنونی درحال عقب نشینی ورنگ باختن است ! ولی آنچه که سوگمندانه دربرابر هرگونه پیشرفت وتعالی سد ایجادنموده وباوقاحت جهنم حاکم برزنده گی زنان درجوامع اسلامی را توجیه مینماید ! دین ومذهب است که مارکس خرمندانه آن را ) تریاک ( نامید. شاد وادامه کارباشید

جستجو در کابل پرس