IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 53065

قتل عام و تجاوز جنسی دسته جمعی در افشار، 10-11 فبروری 1993

11 فبروری 2012, 20:37, توسط baqi samandar

باقی سمندر
دلو سال ۱۳۹۰ خورشیدی
فروری سال ۲۰۱۲ میلادی

سلام به خوانندګان ارجمند کابل پرس

نخست - یاد شهدای فاجعه ای افشاروهمه شهدای فغان ستان را ګرامی میدارم و برای همه بازماندګان شهدا یکبار دیګر تسلیت میګویم وخود را درغم ستمدیدګان بازهم شریک میدانم .
دو- ارزو دارم روزی فرا برسد که عاملین همه جنګ ها به ویژه جنګ ها درافشار و چند اول هم مورد شناسایی دقیق تر قرارګرفته و برای مردم فغان ستان خوبتر معرفی ګردندوعلل وپیامد جنګها روشن تر ګردند .
سوم- میدانیم که جنرال های پاکستانی نوشته بودند که« کابل باید بسوزد » دیدیم که کابل را سوختاندند و دود اش به هوا برآمد ومردم کابل بیشتر از هفتاد هزار شهید دادند البته در ظرف چند روز وچند ماه و اینکه پیش از سقوط دولت دکتر نحیب الله و بعد از ان وتاامروز چند ملیون نفر به خاک وخون کشیده اند – همه نیاز به تحقق دقیق ,همه جانبه داشته و برای تحقق بخشیدن به عدالت وبویژه عدالت اجتماعی بایست برای عدالت انتقالی اندیشید و راه کار های دقیق تر را سنجید .
چرچیل میګفت :
« تفرقه بیانداز وحکومت کن » در فغان ستان تفرقه انداختند وحکومت کردند ومینمایند و در فغان ستان خون ریختاندند و بازهم می ریزانند .
یک بار تصور نمایید که اګر بجای یک لپ تاپ یا یک کمپيوتر همین حالا به اختیار نویسندګان همین بخش وستون تفنګ قرار میداشت - به حال یک دیګر چه می اوردیم و فردا درباره ما چه قضاوت مینمودند ؟
ایا زخم های خونین مردم مرهم برای علاج میخواهند یا نمک برای سوزاندن ؟
اګر از واقعه افشار بیاموزیم – دقیقن به این نظر خواهیم رسید که جنګ های بنام جنګهای تنظیمی و قومی وقبیلوی وجنګهای ایدولوژیک بنام های انترناسیونالیسم شوروی و یا انترناسیونالیسم اسلامی از قبیل اخوانیسم – سلفیسم – طالبانیسم یا خمینیسم و یا خوییسم چه پیامد هایی در فغان ستان داشته اند ؟
جنګ هایی که به نیابت قم- جده – اسلام اباد ومراکز متعدد قدرت منطقوی وجهانی درفغان ستان بیداد نمودند و هریک از میان اقشار ولایه های ګوناکون اجتماعی ګوشت دم توپ را فراهم ساختند – بکجا رسیدند ؟
انها یی که اتش جنګ ها را همیشه با باروت و روغن وتیل زبانه دار تر ساخته ومردم فغان ستان را از همه اقشاروګروه ها و اقوام به مثابه هیزم مورد استفاده قرار دادند و از همه تنظیم ها و احزاب و ایدو لوژی ها وافکار استفاده ابزاری نمودند – بازهم در تلاش اند تا با ترفند های دیګری اتش جنګ ها را زبانه دار تر بسازند ومردم فغان ستان در میان آتش معاندین به نامهای ګوناګون بسوزند .
به نظر من بایست به دام تفرقه افکنان نیافتیم و برای دشمنان درکمین نشسته فغان ستان که نه برای پشتون دلسوز اند ونه برای ازبک یا هزاره یا تاجیک یا نورستانی یا ایماق یا پشه ای و یا بلوچ و اقوام دیګر زمینه را مساعد تر نسازیم .
همین اکنون معامله های درپشت پرده های ارګ و تا قطررا خبر داریم وفردا در اسلام آباد میان سردمداران دولت های کابل – تهران و اسلام آباد معامله هایی جریان می یابد و هر انسان شرافتمند خواستار اموختن از خونین ترین تجارب بوده ومیباشد و تجارب که باخون مردم فغانستان نوشته شده - بایست بما خاطر نشان سازد که در دام تفرقه افکنان نیافتیم و برای جنګ های نیابتی ارتجاع خودی و یا بیرونی ګوشت دم توپ فراهم نسازیم .
یاد شهدای ګلګون کفن افشار را ګرامی میدارم و برای خانواده شهدا اظهار همدردی وغم شریکی مینمایم .
یا د اوری از خونین ترین حوادًث برای درس آموزی از تجارب میتواند برای اینده ګان وما موثر باشد .
یار زنده و صحبت باقی

آنلاين بنگريد : قتل عام و تجاوز جنسی دسته جمعی در افشار، 10-11 فبروری

جستجو در کابل پرس