IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 42616

تقلب در فاز دوم

29 دسامبر 2010, 05:07, توسط عصر دولتشاهی

من این مضمون را در سایت "ماندگار" خواندم. در آغاز متوجه نشده بودم چه کسی نویسندهء آنست. وقتی مضمون را تا پایان خواندم، آنرا بهترین مضمون مستدلی یافتم که تا کنون در مورد جنجال انتخابات خوانده بودم. خواستم نویسنده را بیابم و آنرا در کنار عنوان یافتم که در به گونهء عمودی نوشته شده بود. بلی، احمد بهزاد. این مرد با چنین نوشته یی ثابت می کند که سزاوار نمایندگی کردن از مردم از است.
ازین مضمون در می یابیم که تیم حاکم از هرچه می گذرند تا به قدرت برسند، آنرا نگهدارند و ادامه دهند. نزد تیم حاکم هیچ چیزی مقدس نیست. قانون، امنیت کشور، آیندهء مردم، نان مردم، نام مردم، عزت مردم و کشور... همه چیز را حاضر اند قدا کنند تا قدرت را نگهدارند...
تصور می کنم که با تیم حاکم نمیتوان رقیب در دغابازی، نیرنگ و تفتین شد. بهترین نوع رویارویی با آنها چسپیدن هرچه بیشتر به افشا گری، معنویت گرایی و قانونمداری است. آنها درین عرصه بازی کرده نمی توانند. حالا دیده شود که چه کسی چه کسی را مجبور به بازی با شیوه های خودش می کند. اگر کرزی دیگران را مجبور به پیروی از شیوه های خود کرد، برنده کرزی است. اما اگر او را مجبور به پیروی از قانون بسازند، کرزی بازنده است.

جستجو در کابل پرس