IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 47745

مروری بر مهمترین نکات حیات سیاسی افغانستان

17 سپتامبر 2011, 16:59, توسط baqi samandar

باقی سمندر
سنبله سال ۱۳۹۰ خورشیدی

سخنی یا آقای دکتر ثنا نیک پی !

سلام به خوانندګان ګرامی کابل پرس !

سلام به اقای دکتر ثنا نیک پی !
آقای دکتر ثنا نیک پی !
همین اکنون مقاله تحلیلی شمارا خواندم و تشکرازاینکه مارا در خواندن تحقیقات خویش سهیم ګردانید ید ـ امید وارم این ګام روشنګرانه را ادامه بدهید چه شما بهتر میدانید که وظیفه روشنفکر تولید فکر بوده و ما در برهه بسیار حساس ګسست تاریخی از کذشته قرار داشته و حرګت بسوی آینده درخشان یا برګشت به تاریکی های شبیه قرون وسطایی هنوز در بین روشنفکران تاهنوز دقیق نشده است – در حالتی که ما قرار داریم روشنګری شما راه را برای آینده روشن وتابناک تا حدی روشنتر میګرداند . من در مقاله شما به نکاتی برخوردم که عجالتن یک پراګراف را اقتباس مینمایم و دوباره پیش چشمان شما وخوانندګان ارجمند قرار میدهم تا دیده شود که بحثی خواهیم داشت یا خیر؟ شما نګاشته اید :

« تا جاییکه مربوط به مقاومت داخلی است، امریکا بیشتر مرهون شیوه های آی اس آی پاکستان و انگلیس در افغانستان باقی مانده است. تا اکنون امریکا نمایندگی مردم افغانستان را نمی شناسد و فقط بر حلقه مافیای حکومت کرزی اتکا دارد. دسایسی که بر ضد حقوق و آزادی، حاکمیت ملی، امنیت ، مصونیت افغانستان از طرف گروه کرزی به همکاری آی اس آی انجام می شود، یا خاموش است و یا موافق. تقریبا همه مشکلات سیاسی و نظامی افغانستان از همین سیاست مکدر و غیر شفاف امریکا سرچشمه میگیرد. امریکا می تواند جلو آی اس آی، کرزی و انگلیس را بگیرد ولی تا حال این کار را نکرده است. متاسفانه برطرف کردن موانع حضور نظامی امریکا در داخل افغانستان تا هنوز بر اساسا دسیسه و عدم احترام بر اراده مردم استوار است. تا این پالیسی ادامه داشته باشد، نارضایتی و تشنج وجود خواهد داشت ».
من توجه شما وخوانندګان را به جمله از جانب شما معطوف میګردانم ونظر خود را نیز باشما وخوانندګان در میان خواهم ګذاشت . لطفن توجه نمایید :
« تا اکنون امریکا نمایندگی مردم افغانستان را نمی شناسد و فقط بر حلقه مافیای حکومت کرزی اتکا دارد. دسایسی که بر ضد حقوق و آزادی، حاکمیت ملی، امنیت ، مصونیت افغانستان از طرف گروه کرزی به همکاری آی اس آی انجام می شود، یا خاموش است و یا موافق. تقریبا همه مشکلات سیاسی و نظامی افغانستان از همین سیاست مکدر و غیر شفاف امریکا سرچشمه میگیرد »
فکر مینمایم که در یک مورد باشما هم موافق میباشم وهم نمیباشم – اینکه مینګارید تا « « تا اکنون امریکا نمایندگی مردم افغانستان را نمی شناسد«‎»
من برایشما مینویسم که متاسفانه تا کنون مردم افغانستان نمایندګی ملی- دموکراتیک خود را ندارد و روشنفکرانی که بتوانند در سطح ملی وبین المللی از منافع آنی وآتی مردم افغانستان نمایندګی نماینند – دچار خرده کاری کاری ها وبسا فرعیات ای شده اند و میباشند که داعیه اصلی مردم به کنار رفته است .
فرض نماییم که فردا امریکایی ها بخواهند « با نمایندګی مردم » وارد مذاکره شوند – کجاست نشانی وادرس نمایندګان مردم افغانستان ؟
شما در مورد قوای سه ګانه و بحران وکشیدګی هایش تحلیلی داشته اید که من قصد ندارم تا در آن مورد بنویسم چه نیک میدانیم که هر سه بخش قوا متاثر از ګروه حامد کرزی میباشد و ګروه های دیګر ارګ نیز چشم براه تبانی با طالبان – حقانی – وګلبدین و شرکا اند .
صف مستقل ملی – دیموکراتیک که بتواند از منافع آتی وآتی مردم افغانستان نمایندګی نماید تا هنوز شکل نګرفته است .
من توجه شما را به بخشهای از نوشته خودم جلب مینمایم که در شب فردای پیروزی بارک اوبا و همچنان در وقت سفارت اوبا ما در بکرام و سفر نخست وزیر انګلیس در افغانستان نوشته بودم ¬.
از پیش از توجه شما سپاسګذارم .
(– مقاله هایی را ای که با عنوان های زیین در ګفتمان از این قلم منتشر ګردید ه است یکبار در بخش نویسندګان – باقی – سمندر لطفن ببینید)
اگر بارک را بارق بنامیم یا حسین او همانست که است، گزارشی و تبصره ای از ویرجنیا- ایالات متحده امریکا (باقی سمندر)
۵ – ۱۱-۲۰۰۸
از انتخابات در امریکا درست پانزده روز میگذرد و من در شب انتخابات نوشته بودم (فرستنده باقی سمندر
نیم نگاهی به سخنرانی بارق حسین اوباما در فرودگاه نظامی بگرام، پیشامد ها و پی آمد ها وواکنش ها، بخش نخست (باقی سمندر
خبر کوتاه است اما قصه دراز (باقی سمندر – )
ژنرال مک کریستال را به واشنگتن احضار کردند (باقی سمندر)

سرفراز باشید
یار زنده وصحبت باقی

جستجو در کابل پرس