IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 10391

این ریش درازان سنا که به ریش خود می خندند!

1 فبروری 2008, 12:58, توسط جوان مسلمان، نه جوان دنباله رو و غربی مشرب

به دروغ جوانان مسلمان این کشور را بد نام نکنید و خود را در پیراهن جوانان پاک ملت پنهان نسازید. شاید در میان جوانان کشور کسانیکه به ارزشهایش توهین میکنند و قرآنش را به مسخره میگیرند از چند نفر انگشت شمار نگذرد. دیده درایی را دیده بودم به این حد نی؟ چند کارمند انجو های خارجی که بنام دختران افغان و از ترس از دست دادن وظیفه به امر همین انجو های مشبوه به بازار بر آمده اند نمیتوانند نمایندهء ملیونها دختر مسلمان، باعفت، مجاهده و بانوان این کشور باشند. شما چند تنی هم در انترنت چرت و پرت می نویسید تنها وقت خود را ضایع میسازید و خود را فریب میدهید که نمایندهء همهء جوانان هستید. اگر راست میگویید فردا در صحن پوهنتون کابل بیایید و یک همه پرسی را در میان پوهنتون انجام میدهیم، معلوم میشود که شما راست میگویید یا اینکه به چشم دیگران خاک می پاشید؟ تا سیه روی شود هر که در او غش باشد!

جستجو در کابل پرس