صفحه نخست > حقوق بشر > جنگ علیه زنان؛ مصوبه شرم آور و ضد انسانی شورای سراسری علمای افغانستان

جنگ علیه زنان؛ مصوبه شرم آور و ضد انسانی شورای سراسری علمای افغانستان

کابل پرس
يكشنبه 4 مارچ 2012

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

تمام ترجمه هاى اين مقاله : [English] [فارسى] [فارسى]

همرسانی

کابل پرس?: در طول تاریخ افغانستان، همیشه مردان بصورت وحشیانه ای حقوق زنان را نقض کرده و شرایط کاملا نابرابری را برای آنان بوجود آورده اند. در افغانستان وقتی سخن از فرهنگ و ارزش های اجتماعی می شود، افغان ها لاف می زنند که در جهان نمونه اند و این کرده اند و آن کرده اند و این و آن کردن های آنان همیشه جنگ و خونریزی را در این سرزمین وحشت و دهشت بیشتر کرده است. آمیزش سنت های قبیله ای با قوانین متحجر مذهبی، فقر و بی سوادی و سیاست های حکومت های مستبد، زندگی زنان افغانستان را به دوزخی بزرگ تبدیل کرده است. هر از چندگاه می شنویم که در گوشه ای از افغانستان جنایتی تازه روی داده و هر بار این جنایت شدیدتر از قبل است. دست و پای زنان قطع می شود، بینی و گوش بریده می شود، با آتش جزا داده می شوند، در زندانی بنام برقع نگاه داشته می شوند، سنگسار می شوند، وقتی کودکی بیش نیستند، به شوهر داده می شوند، خرید و فروش می شوند، حق ارث مساوی ندارند، حق انتخاب جدا شدن ندارند، اجازه ی کار و درس از آنان گرفته می شود و انواع و اقسام جنایت ضد بشری دیگر.

در وضعیت فعلی که دامنه ارتباطات گسترده تر شده، چنین جنایاتی علیه زنان صورت می گیرد و تصور جنایات علیه زنان در زمانی که ارتباطات در افغانستان صفر بود، تقریبا غیر ممکن است. از زمانی که بیرق داران راسیسم و قبیله گرایی با عنوان طالبان قدرت را در دست گرفتند و امارت اسلامی برپا کرده و جنگ سراسری علیه زنان اعلام کردند، چند سالی بیش نگذشته که باز هم رژيم کرزی و شورای علمای وی همان راهی را می رود که طالبان می رود. يعنی جنگ علیه زنان.

شورای سراسری علمای افغانستان بتازگی مصوبه ای را منتشر کرده که خط اصلی آن طرفداری از جهل و نادانی ست. عالم یعنی کسی که علم داشته باشد و اما شورای علمای افغانستان جمعی از متحجرین ترین و بی سوادترین افراد را گرد هم آورده تا خط جنایتکاران طالب را دنبال کرده و سیاست های طالبانی کرزی را تایید کند.
در مصوبه شورای علما این موارد علیه زنان وجود دارد:

الف- پابندی به اوامر و نواهی شریعت مطهر اسلام در عقیده و عمل.
ب- حفظ و رعایت کامل حجاب شرعی، که باعث حفظ آبرو و شخصیت زن می گردد.
ج- دوری جستن از اختلاط با مردان بیگانه در عرصه های مختلف اجتماعی، مانند تعلیم، تحصیل، بازار، دفاتر و سایر شئون زنده گی.
د- در نظر گرفتن صراحت آیات (۱) و (۳۴) سوره النساء که مشعر است در خلقت بشر مرد اصل و زن فرع می باشد و نیز قوامیت از آن رجال است. لذا از استعمال الفاظ و اصطلاحات که با مفهوم آیات مبارکه در تضاد باشد جداً اجتناب شود.
ه- ارج گذاشتن به مسئله تعدد زوجات، که به اساس حکم صریح قرآن ثابت می باشد.
و- اجتناب از سفر بدون محرم شرعی.
ز- التزام به حکم شریعت غرای محمدی (صلی الله علیه وسلم) در مورد طلاق

تمامی موارد بالا مخالف حقوق زنان می باشد و یاداور فرامین و دستورهای گروه راسیستی و قبیله ای طالبان است. برای نمونه اجازه ندادن به زنان برای شرکت در فعالیت های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی نه تنها ضد انسانی ست بلکه جامعه را همچنان عقب مانده، همچنانی که هست نگه می دارد.

تعدد زجوات به معنی این است که مرد حق دارد همزمان چند زن را به همسری اختیار کند و هیچ کدام از آنان حق اعتراض ندارند. این یکی از ضد انسانی ترین قوانینی ست که علیه زنان در افغانستان به اجرا گذاشته می شود.
بر پسران و مردان افغانستان است که به قوانین و قطعنامه های مرتجعانه و ضد انسانی توجهی نکنند و برای برپایی کرامت انسانی زنان بکوشند.

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • باقی سمندر
  حوت سال ۱۳۹۰ خورشیدی
  سوم مارچ سال ۲۰۱۲ میلادی

  سلام به همه خوانندګان ارجمند کابل پرس?
  سلام به خواهران ومادران وهمه زنان در فغان ستان

  از قدیم برخی ګفته ونوشته اند که مرد سالاری چیست و جامعه مرد سالار چه جامعه ایرا میګویند وچرا تاریخ وفرهنګ جامعه مرد سالار تاریخ مذکر وفرهنګ اش فرهنګ مذکر است . درمورد مرد سالاری و تاریخ وفرهنګ مذکر میتوان زیاد نوشت اما بایست به صراحت بنویسم که اعلامیه شورای علمای فغان ستان از یک طرف نقض اصلی قانون اساسی فغان ستان و فیصله همان لویه جرګه قانون اساسی میباشد وازطرف دیګر تلاش ایست برای راه بازکردن حقوقی و قانونی برای حزب اسلامی فغان ستان - طالبان و ګروه حقانی وهمه زن ستیزان در تاریخ قرن بیست و بیست ویکم فغان ستان .
  به نظر من زور نامردان در شورای ملا تاریا به خواهران ومادران وهمسران شان میرسد و این طنزیست که ګویا مردانه ومذکر جلوه مینماید اما در مورد فرهنګ نامردان و تاریخ نامردان نیز بایست نوشت و من دروجود ملاتاریایی که به یک دست شمشیر دارند و به دست دیګر کاسه ګدایی ودریوزه ګری بسوی خداوندان دالر - اویرو وکلدار وتومان و درهم ودینار و پوند استرلینګ دراز نموده اند ومینمایند و چشم زدن هایی به جایګاه زرو زور وقدرت داشته اند ودارند کوچګترین علایم مردانګی و ازادګی را نمی بینم . مردان بالای خواهران ومادران شان ظلم نمی نمایند بلکه به خواهران ومادران شان احترام دارند و به زنان ارج میګزارند ، جامعه بشری بدون زنان هرګزنمیتوانست تا اینجا برسد . هرملا یا چلی را مادری به دنیا آورده است و خواهر و مادری دارد اما ملاتاریا خواهر ستیزی ومادر ستیزی و در یک کلام زن ستیزی را مردانګی میداند وبرای من که باری دروس وسبق های دینی را موازی با درسهای مکتب خوانده ام - در هیچ جای وجه مشترک با این اعلامیه ملا تاریا نمی یابم .
  انچه ملا تاریا از ایات قران کریم تفسیر مینمایند - تفسیر سلفی از قران کریم است حال انکه میتوان تفاسیر دیګری در برابر شان با ذکر ایه های از قران کریم و احادیث نبوی ارایه نمود . این جدال فکری را بایست علمای دینی از درون حوزه دینی برضد زن ستیزان براه اندازند و به پیش ببرند وانوقت موثر خواهد بود . ملاتاریا نګاهی به ګذشته دارند و رجعت ګرا اند حالانکه تاریخ بدون وقفه به پیش می رود و زنان هم بدون چون وچرا در شهر وده ګاهی تند وګاهی کند ګامهایی به پیش وبسوی آینده برمیدارند و همه قوانین ملا تاریا را نپذیرفته اند ونمی يپذیرند .
  اعلامیه شورای علمای اسلامی نشان میدهد که اینها هرګز حاضر به دادن اعلامیه برضد قران سوزاندن توسط طالبان - مسجد سوزاندن توسط طالبان و قتل ها وکشتار های زنجیره ای توسط طالبان نیستند و اینک کمر طالبان را با دستمال شرعی میبندند و زمینه های اسارت بیشتر زنان را که بیشتر از نصف شهروندان جامعه فغان ستان را میسازند ، اماده تر میسازند . اینبار بایست همه زنان در فغان ستان اعم از اینکه خود را به کدام ګروه قومی وزبانی و منطقه ای و یا مذهبی متعلق میدانند ومیخواهند ، بایست از خواسته های انسانی خود شان به شکل متشکل دفاع و پشتیبانی نمایندوبرای بدست اوردن حقوق خود مبارزه کنند . حق داده نمیشود - حق ګرفته میشود . اګر خود زنان در داخل فغان ستان و بیرون از فغان ستان متشکل تر ومتحد تر از منافع و حقوق آنی وآتی خود دفاع نه نمایند - بازهم ستم و استبداد ګوناګون زن را به مثابه برده خانګی نګهداشته و ستم و استبداد مضاعف را بالای زنان تحمیل میدارند . ستم بالای زنان ستم بالای بیشتر از نیم جامعه فغا ستان است و هم اکنون فغانستان یکی از عقب مانده ترین و عقب نګهداشته ترین کشورها در زمره ۱۹۶ کشور در روی کره زمین است وتاچه وقت فغان ستان دوزخ روی زمین باشد وزنان هم در پایان ترین جایګاه دوزخ روی زمین بسوزند و جزغاله ګردند ؟
  ملا تاریا حق ندارد به خواهر ومادر وهمسر خود نیز ظلم نماید چه رسد به اینکه ظلم واستبداد اش را درګستره جامعه هموار ترسازد . بایست ملاتاریا را کماکان افشا نمود واز ظلم واستبداد وبی عدالتی جلوګیری کرد .
  من خود را مدافع تساوی حقوق کامل زنان با مردان میدانم وحاضرم برای این حق زیاد بنویسم تا این تساوی در تیوری نه بلکه در عمل برقرار ګردد .
  درپایان توجه شما را به ګزارشی جلب مینمایم که حاکی از سخن زنان در ارګ با حامد کرزی بوده است و تاهنوز این ګزارش را میتوانیم در تارنمای سازمان دفاع ار حقوق بشر در فغان ستان بخوانیم و عکسهای جګرخراش را در تارنما ببینیم وخود را از غم زنان دور نسازیم .
  بدون شرکت فعال زنان برای تحقق برابری - استقلال - ازادی - ابادی و شګوفایی هیچګاه جنبش واقعی برای استقلال و ازادی و بر ابری وعدالت وجود نداشته است ونخواهد داشت .
  لطفن به ګزارش زیرین توجه نمایید :

  (« نقل از تارنمای کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان -
  دیدار رئیس جمهور با شبکه‏ ی زنان افغان و شورای علمای کشور

  لطیفه سلطانی؛ هماهنگ‪ کننده‏ی بخش حمایت از حقوق زنان در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغاسنتان

  جناب حامد کرزی؛ رئیس جمهور ‪در تاریخ بیست و یکم و بیست و سوم از ماه جدی سال جاری، دو دیدار جداگانه با اعضای شبکه‏ی زنان افغان و شورای علمای کشور داشته و نسبت به وضعیت زنان و خشونت رو‪به افزایش علیه آنان اظهار نگرانی کرد‪ و وعده داد ‪با جدیت بیشتر در برابر خشونت علیه زنان عمل کرده و عاملان این‪گونه جنایت را به پنجه‏ی قانون بسپارد.

  در نخسین ملاقاتی که با شبکه‎‏ی زنان افغان در ارک ریاست جمهوری انجام یافت، هشتاد نفر از فعالان شبکه‏ی زنان که داكتر سيما سمر، رئيس كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان و داكتر ثریا صبحرنگ؛ کمشنر بخش حمایت از حقوق زنان در این کمیسیون‪ نیز در میان آنان بودند، شرکت داشتند.

  در این دیدار، داكتر ثریا صبحرنگ چندین عکس از موارد خشونت علیه زنان در کشور را به رئیس جمهور نشان داد و با توضیح کوتاه در مورد وضعیت دردناک زنان کشور، از او خواست ‪با عاملان خشونت علیه زنان برخورد جدی صورت گرفته و مطابق قانون مجازات شوند. باید گفت؛ ديدن اين تصاوير برای رئيس جمهور خیلی تكان‪دهنده و تأثر‪آور بوده است. داکتر صبحرنگ ‪افزود:

  «متأسفانه وضعیت زنان روز‪به‪روز بدتر شده و آمار خشونت با گذشت زمان بیشتر و بیشتر گزارش می‏گردد. قتل، لت‏وکوب، بد دادن، بدل‪ کردن، تحمیل ازدواج اجباری، به ازدواج دادن خردسالان، سقط جنین، عدم پرداخت نفقه، قرار دادن در وضعیت بی‏سرنوشتی، اخراج از منزل، ممانعت از فعالیت‏های اجتماعی، غصب ملکیت، طلاق دادن، تجاوز جنسی، اختطاف، توقیف بدون موجب، کشاندن اجباری به اعتیاد به مواد مخدر، از مهم‏ترین موارد خشونت علیه زن در خانواده و جامعه‏ی افغانی است که در مواردی زنان را وادار می‏کند تا به هدف رهایی از خشونت دست به اعمالی چون خودسوزی، خود‪کشی، تریاک خوردن، اقدام به قتل، سقط جنین، فرار از منزل و کارهای شبیه این‏ها زده و خواسته یا نا خواسته خود را در معرص خطر قرار دهند.

  آمار کمیسیون نشان می‏دهد که میزان خشونت در سال جاری نسبت به سال گذشته، ‪بیشتر از دو برابر افزایش داشته است. به عنوان نمونه در شش ماه اول سال گذشته، 1176 مورد خشونت علیه زنان توسط کمیسیون به ثبت رسیده بود در حالی‪که در شش ماه اول سال جاری این رقم به 2433 مورد رسیده است؛ رقمی که افزایش تقریباً 108 درصدی را نشان می‏دهد.»

  شینکی کروخیل، نماینده مردم کابل در مجلس نمایندگان، کسی که به نمایندگی از زنان در این نشست سخن می‏گفت، با اشاره به نقش زنان در جامعه‏ی افغانی، گفت:

  «زنان افغان توانایی پیش‪برد امور سفارت‪خانه‏های کشور را به‪خوبی داشته و همچنان می‏توانند والیان خوب، کارا وموفق برای ولایت‏های کشور باشند. بنا‪بر‪این از رئیس جمهور می‏خواهیم تا علاوه بر واگذاری حد‪اقل 5 سفارت‪خانه برای زنان والیان ولایت‏های کابل و دایکندی را نیز از میان زنان معرفی کند.»

  در بخش دیگر این دیدار، خانم وژمه فروغ طی صحبتی خواهان سهم بیشتر زنان در شورای عالی استره‪محکمه و شورای عالی صلح گردید. نهادهای که می‏توانند ضمانت‏های مهمی برای تحقق حقوق زنان و جلو‪گیری از ضایع شدن حق آنان باشند.

  در این نشست، رئیس جمهور کشور طی صحبتی عاملان خشونت علیه زنان را بُزدل خوانده گفت:

  «در کشور ما زنان تنها قربانی خشونت نیستند، بلکه از طرف تروریستان و نیروهای خارجی نیز به بهانه‪های مختلفی از بین می‪روند.»

  رئیس جمهور خشونت علیه زنان را مصیبت بزرگی دانسته و اطمینان داد که با‪جدیت موارد خشونت علیه زنان را پیگری کند و عاملان آن را به پنجه‏ی قانون ‪بسپارد.

  حامد کرزی گفت:

  «برای اینکه بر این سلوک نادرست نقطه‏ی پایان گذاشته شود، نیاز است، ‪عالمان دین و بزرگان قومی از طریق منبرهای مساجد و تمام رسانه‏های کشور مشترکاً این عمل غیر اسلامی و انسانی را شدیداً محکوم کنند و رسانه‏های کشور به خاطر آگاهی عامه در این رابطه برنامه‪‏های خاصی را تهیه و نشر کنند.»

  رئیس جمهور وعده داد، ‪در ماه بعدی(دلو) سال روان کنفرانسی ملی از جانب علما و شبکه‪ی زنان کشور، به‪طور مشترک در مورد جستجوی راه‪های از بین بردن خشونت علیه زنان و آگاهی عامه در این رابطه، برگزار گردد.

  همچنان آقای کرزی اطمینان داد ‪برای زنان در کابینه‪ی جدید، سفارت‪خانه‏ها و همچنین سایر ادارات دولتی سهم خاصی در نظر گرفته خواهد شد[1].

  در دومین نشست رئیس جمهور که دوروز بعد از این نشست (جمعه 23 ماه جدی سال جاری) با اعضای شورای سراسری علما صورت گرفت، تعدای از علما و شخصیت‏های دینی نسبت به وضعیت زنان ‪و روند رو‪به افزایش آن در کشور ابراز نگرانی کرده و از رئیس جمهور خواست، ‪خشونت علیه زنان را جدی بگیرد.

  اعضای شورای سراسری علمای کشور در این دیدار تأکید کرد، ‪خشونت و بد‪رفتاری‏هایی که در جامعه با زنان صورت می گیرد، از نظر دین مقدس اسلام و قرآن کریم، مردود بوده و به‪شدت محکوم شده است.

  اعضای شورای سراسری علما از مراجع عدلی و قضایی خواستند تا با‪شدت و قاطعیت با متجاوزان به حقوق انسانی و حریم زنان برخورد کرده، جنایتکاران را به جزای اعمال‪شان برسانند.

  بر اساس یک خبرنامه‏ی نشرشده از دفترمطبوعاتی ریاست جمهوری، در این دیدار که در ارگ ریاست جمهوری صورت گرفت، مولوی قیام‪الدین کشاف، رئیس شورای سراسری علما، پوهاند نعمت‪الله شهرانی، مشاور ارشد و محمد‪اسحق الکو، لوی‪‪سارنوال حضور داشتند، در اعلامیه شورای علما که در این نشست خوانده شد، آمده است:

  «بر‪اساس آموزه‏های دینی، زنان از جایگاه بسیار والایی برخوردار بوده و از نظر مقام انسانی هیچ تفاوتی در پیشگاه خداوند متعال بین زن و مرد وجود ندارد. اسلام بیش از هر آیین دیگری بر رعایت حقوق زن توصیه کرده و بد‪رفتاری‏هایی که در جامعه از روی جهل و نا‪آشنایی به تعلیمات دینی با زنان صورت می‏گیرد از نظر اسلام و قرآن محکوم می‏باشد.»

  شورای علما هر‪گونه رفتار خشونت‪آمیز با زنان از جمله بد‪رفتاری‏هایی که اخیراً با خانم سحر‪گل و امثال او صورت گرفته است را به‏شدت محکوم کرده از مراجع عدلی و قضایی خواسته است که با قاطعیت با متجاوزین به حقوق و حریم مظلومان برخورد کرده، جنایتکاران را به جزای اعمال‪شان برسانند.

  رئیس جمهور کشور پس از استماع این قطع‏نامه، آن را جامع و در مطابقت با واقعیت‏های موجود در کشور دانست.

  حامد کرزی در مورد خشونت و سلوک نا‪درست علیه زنان که در قطع‏نامه‏ی شورای سرتاسری علمای افغانستان نیز به آن اشاره شده است، گفت:

  «خشونت و ظلم بر زنان، دشمنی با اسلام و بشریت است، وظیفه‪ی دینی و انسانی ماست که در برابر آن بایستیم و به جامعه‏ی خویش ‪آگاهی دهیم تا آنانی که بر زنان ظلم و در برابر آنان خشونت می‏کنند از این عمل دست بردارند.»

  رئیس جمهور از علمای دین خواست ‪که برای جلوگیری از خشونت و ظلم بر زنان‪ از طریق مساجد و تکایا در روشنایی احکام دین مبین اسلام برای مردم وعظ و نصحیت کنند و برای آنان در مورد مسایل که در دین اسلام ناروا‪ست، معلومات دهند[2].

  قابل یاد‪آوری است که شورای سراسری علما‪ ‪در این ملاقات از کمیسیون مستفل حقوق بشر افغانستان خواست‪، تصاویری را که از موارد خشونت علیه زنان در اختیار دارد، تکثیر و در اختیار آنان قرار دهد تا تمام این تصاویر از طریق دفتر مرکزی شورای سراسری علمای کشور به ولایت‏ها و ولسوالی‏های کشور فرستاده شده و به تمام علما‪ وظیفه داده شود که با استفاده از آن‪ها، زشتی و وخامت خشونت علیه زنان را برای مردم توضیح داده و در از بین بردن این واقعیت تلخ در جامعه، نقش خودشان به‪خوبی ایفا کنند.

  آنلاین : جنگ علیه زنان؛ مصوبه شرم آور و ضد انسانی شورای سراسری علمای افغانستان

  • نفرین وننگ ابدی باد بر این شورای جاهلان علما !
   روشنفکران وعلاقه مندان حقوق بشر باید با تمام قوت ونیرو در مقابل این جاهلان چرکین وبد بو به پا خیزند ودر ضمن محکوم نمودن اعمال ننگین و اندیشه های غیر انسانی انان با انتشار مقالات مسبوط در ویبسایت ها ورسانه های تصویری چهره های مکروبی واندیشه های ضد بشری انان راهرچه اضافه تر افشا سازند . این جاهلان زمانیکه برادران هم کیش واندیشه شان با نغره های تکبیر سر میرند با اعمال های انتحاری صد ها تن انسان را نابود مسازند زمانیکه زنان این محروم ترین قشر جامعه را در بدل سک بفروش میرسانند زمانیکه اموال زمین ها ودرایی هایشخصی ودولتی مورد چور وچپاول قرار میگرند وظلم واستبداد بر مردم بیداد میکند و ده ها انسان فقیر از گرسنگی واز سر ما شدید زمستان جانهای هلاک میگردند خاموش اند.
   این عده های سرطانی زاده های همان زنان محروم وستم کش جامعه ماست که به مادران خود رحم ندارند وانان را پیوسته در بند میکشند.

   این وظیفه زنان اگاه وروشنفکر کشوراست که با از خود گذری وحتی تحمل قربانی ها نفرت وانزجار شدید خویش را علیه همچو اعلامیه های احمقانه وننگین ابراز بدارند وبر ان خط بطلان بکشند . قانون اساسی کشوربمثابه مظهر عالی ارده مردم حقوق وجایب ومکلفیت های مردم را تمثیل میکند و خارج از ان این نوع ابلاعیه های شرم اور صبغه قانونی ندارد. شورای علما با انتشار همجو اعلامیه واخکام در حقیقت خود را یک حکومتی موازی با حکومت موجود ساخته است . وحکومت بیکفایت نیز در مقابل همچو احکام خاموشی اختیار میکند .
   http://forum.al-wlid.com

 • این علما چونکه خودشان غریزهای حیوانیشان را زیر کنترل ندارند، مجبور هستند این شکل قانون ها را بیاورند. سر برادران و خواهران اهل تسنن ملا عمر قندهاریست و سر برادران و خواهران اهل تشیع ملا محسنی قندهاری.اینها خود را خدا میدانند.

 • دین اسلام واقعا یک دین مزخرف بوده که در شرایط کنونی نیاز مندیهای مردم را نه تنها بر اورده کرده نمتواند بلکه شرم اور است به پیروان ان.
  همینطور که مرد انسان است زن هم مثل مرد بوده بلکه زن به مراتب خوبتر وبهتر تر از مرد است لذا چون زن مادر است مهربان تر از مادر هیچ کس شده نمتواند مادر وای مادر جان مذهبم دینم فدایت باد تو خدای من بودی مادر .
  دنیکه به مادر احترام وحق قائیل نباشد من از ان دین بیزار هستم ولو هر دین باشد.

  • دوست من به اینان نگو شورای علما، واقعیت اینست که اینان غلام ها هستند و در تلاش هستند تا مردم را نیز از آن زنجیر که بر گردن دارند بی بهره نگذارد - بهتر است بگویم شورای غلما

  • لعنت براین تیکه داران دین و مذهب، ، همه اینها یک مشت بیماران روانی و ادم های جنایت کار اند که هر روز در فکر تجاوز بالای کودکان دختران معصوم میباشند در غرب به اینها میگوییند پدوفیلی . لعنت به اون مردم احمق ، نادان ، کور ذهن که اینها را میگویند علما .

  • آن از شورای علمای اوغانستان وشما هم شورای باصطلاح روشنفکران عافیت طلب که به غیر حرف مفت و انتقادچیزی دیکر کاری ندارید شما که در حرافی بهترین دنیا را در عالم خیال درست میکنید غیرت وزحمت قدم برداشتن را نیز به خود بدهید[دو صد کفته نــیم کردار نــیست]

  • لعنت الله علی الیهود و النصارا. کسی که مطالعه نداشته باشد سواد ندارد. پس اگر میخواهید که عاقل باشید و چیز فهم باشید مه به شما همه دوستان که علیه قرآن و دین آسلام و مواردی که از آن به عنوان وجایب دینی ذکر شده است جبه گیری کرده اید توصیه می کنم که مطالعه کنید بعداً نظر بدهید. جای تأسف است که بعضی از ما چقدر بی سواد , بی عقل و بی منطق هستند. قدرت درک موضوع و مسائل را ندارند. فقط آزادی و بی بند و باری سرمشق زنده گی شان شده است. دینی که امروز علمای یهود و نصارا به حقانیت آن و به با ارزش بودن قوانین آن و پایداری و جامع بودن قوانین آناعتقاد کامل دارن دین اسلام است. ولی توی بی منطق دین اسلام را مزخرف نام میبری. تأسف به حال تو. اگر تو بفهمی همین دین اسلام گفته در قرآن شریف( ولقد کرمنا بنی آدم) آیه : سوره بقره. ترجمه: ما انسان را کرامت دادیم نگفته مرد یا زن یا مسلمان و یا کافر تو اگر یک کمی عقل هم به سر تو دور میخوره باید بفهمی که دین اسلام مزخرف نیست. تو اول برو مطالعه کن بعد نظر بده تا بفهمی که چی از دهن خود بیرون میکنی.

 • یلام:
  بنیاد گرایی و حاکمیت مذهب بر سیاست همیشه ضد انسان و کرامت انسانی است. به خصوص بر ضد زنان که همیشه تحت ستم مرد سالاران به حکم دین و مذهب و قران بوده اند. ما اگر به فرمان حبیب الله مشهور به بچه سقاو، برهان الدین ربانی، ملاعمر ، احوال شخصیه اهل تشیع و اکنون هم اعلامیه شورای علما و روحانیون نظر اندازیم همه 95% مشابه اند. اخوند های ایران تا داشتن همسر را تا لایتاهی به اساس صیغه فتوا می دهند. شیوخ عرب که در زن باره گی شهره آفاق اند، نیز معافیت خودرا از دین میگیرند.. به نظر من بدون مبارزه به خاطر جامعه سیکولار نمیتوان بی عدالتی را در نظام های چون جمهوری های اسلامی در برابر زنان از بین برد.

 • اسلام به ذات خود همین است ++ سردستۀ دزدان،همه عالِم دین است

  عیبی به دیگر جای مجوئید ++ عیبی اگرم هست درین دین مبین است

  (مزاری)

  • سلام اقای نبیل سروده از خود شماست؟

  • وعلیکم سلام تاشمراد جان . اگر یاد تان باشد و نرفته باشد من حقیر یگان وقت که کار دوستان و یا دشمنان در نظرم خوش و یا بد بخورد ، بنگیچه یی و کوچه باغی یگان چاربیتی جور می کنم . این سروده نیست ، خواهش میکنم نام سروده سرایان عزیز ما را بدنکنید . هدف این چاربیتی ام فقط همان مشاعره سعدی و علی است و یا پاده وان و درخت چارمغز ، نه چیز دیگری که از خامه ناقابلم سرزده است .

   راستی نظر خود را راجع به این فیصله شورای غلما ننوشتید . میتوانم بپرسم چرا ؟

  • به شما نابغه اسلام شناس باید تبریک کفت.

 • علم ، یعنی ساینس . عالم یعنی ساینتست یا دانشمند ساینس . امور دینی که ساینس نیست . این جهل مرکب است که به دکانداران دین ، عالم خطاب نمود . همچنا نیکه مداخله یا اظهار نظر در امور دینی وظیفه علم ساینس نیست ، ملایان و روضه خوانان نیز حق مداخله در امور ساینس را ندارند . از رییس روضه خوانان ایران ( خامنه ای دراکولا ) تا ملای بدخشی و پشاوری را می شود « آگاهان » در امور دینی خطاب نمود ، نه ( عالم ) .
  عجب زمانه ای ؟ مغزهای کرم خورده و پوسیده که قرنها قبل تاریخ مصرف این دجالان گذشته است ، شدند « عالم » ؟!!!
  عجب گیر افتادیم ، والله !!

 • فرد ارتباطی شورای کویته، هنگام آتش زدن نسخه های قرآن کریم در قندهار دستگیر شد
  شنبه ١٣ حوت ١٣٩٠ ساعت ١٨:٢٢

  نعیم لالی حمید زی از اعضای ولسی جرگه می گوید که ماموران امنیتی فردی را که می خواست در ولایت قندهار نسخه های قرآن کریم را آتش بزند؛ دستگیر کرده اند.

  شخصی که روز گذشته از سوی ماموران پولیس دستگیر شده، قصد داشت، نسخه های قرآن کریم را در قبرستان موسوم به هدیره عرب ها در شهر قندهار آتش بزند

  آقای حمید زی امروز (شنبه) به خبرگزاری بخدی گفت: "این فرد در تحقیقات ابتدایی خود اعتراف کرده است که با شورای کویته در پاکستان ارتباط دارد و به دستور این شورا، قرار بود نسخه های از قرآن کریم را به آتش بزند."
  این تازه ترین رویداد پس از حادثه بی حرمتی به قرآن کریم از سوی نظامیان امریکا در پایگاه بگرام در شمال کابل است.

  شخصی که روز گذشته از سوی ماموران پولیس دستگیر شده، قصد داشت، نسخه های قرآن کریم را در قبرستان موسوم به هدیره عرب ها در شهر قندهار آتش بزند.
  در تظاهرات خشونت بار که در پیوند با آتش زدن قرآن کریم از سوی نظامیان امریکایی در بخش های از کشور راه اندازی شد؛ نزدیک به سی کشته و ده ها زخمی به جا گذاشت.
  فرد بازداشت شده در تحقیقات ابتدایی اعتراف کرده است که با شورای کویته در پاکستان ارتباط دارد و به دستور این شورا، قرار بود نسخه های از قرآن کریم را به آتش بزند.
  شماری از کارشناسان می گویند که در راه اندازی این تظاهرات سازمان استخباراتی پاکستان (آی اس آی) دست دارد.
  نعیم لالی حمید زی نیز می گوید که ممکن در ایجاد خشونت پس از قرآن سوزی در پایگاه بگرام، ماموران سازمان استخباراتی پاکستان (آی اس آی) دست داشته باشند.
  حمید زی گفت:"هیچ شکی وجود ندارد که در بین کارگرانی که وارد پایگاه نظامی بگرام می شود، ماموران آی اس آی نفوذ کرده باشند."
  تیر اندازی هنگام دستگیری
  قندهار در جنوب کشور، از ولایت های نا آرام کشور و پایگاه اصلی طالبان در زمان حاکمیت این گروه بود.
  براساس گزارش های تایید شده از سوی دفتر والی قندهار، از خانه شخصی دستگیر شده شب نامه های به حمایت گروه طالبان و تحریک مردم به اعتراض ها، پیدا شده است.
  داکتر پرویز نجیب رییس دفتر والی قندهار حادثه روز گذشته در ولایت قندهار را تایید کرد و گفت که فرد دستگیر شده، قصد داشت با استفاده از فرصت زمانیکه باشندگان شهر، برای ادای نماز جمعه گردهم آمده بودند، نسخه های قرآن کریم را آتش بزند.
  آقای نجیب به خبرگزاری بخدی گفت: "فرد دستگیر شده، 35 ساله و باشنده ولسوالی قریه مندی سار از مربوطات ولسوالی دامان است."
  به گفته نجیب، بازداشت شده، مسلح بود و در هنگام دستگیری به طرف ماموران پولیس تیر اندازی کرده که در نتیجه یک پولیس زخمی شده است."
  او از افشای نام این شخص به دلیل آنچه او دستیابی ماموران تحیقیق به اسنادی بیشتر خواند، جلوگیری کرد.
  دستیابی به شب نامه ها
  براساس گزارش های تایید شده از سوی دفتر والی قندهار، از خانه شخصی دستگیر شده شب نامه های به حمایت گروه طالبان و تحریک مردم به اعتراض ها، پیدا شده است.
  به گفته حمید زی، محل که قرار بود نسخه های از قرآن کریم به آتش کشیده شود، در نزدیک یک پوسته پولیس در ناحیه چهارم شهر قندهار منطقه موسوم به " ملا علم کلی" موقعیت دارد.
  گفته می شود که در همین منطقه (ملا علم کلی) اجساد سه عربی دفن است که سال پیش در حمله نیروهای امریکایی کشته شده بودند.
  او گفت که ماموران امنیتی در قندهار، تحقیات ابتدایی از شخص بازداشت شده را به ولسی جرگه فرستاده و در جلسه امروز( شنبه) پیرامون این موضوع صحبت های نیز مطرح شده است.
  نصرت الله اقبال – کابل
  خبرگزاری بخدی

  حال منتظریم که شورای شیاطین چگونه اعلامیه و میدهد و تظاهرات راه می اندازد.

 • احترام به خواننده گان وکامنت گذاران محترم ، دراین شکی نیست که شورای باصطلاح علمای افغانستان عقب گرا ، زن ستیز ، متحجر ودریک کلام مذهب زده ودینخوی اند ! ولی این را نیز باید درنظر داشت که این صفت ویاماهیت تنها ازآن قبیله گرایان وانحصار طلبان مربوط به ملیت پشتون نبوده ونیست . خانم احمدشاه مسعود درخاطراتش که بصورت کتاب ویاجزوه انتشاریافته ، بصراحت میگوید که باصطلاح قهرمان ملی ما به وی اجازه نمیداد تا درجایی که برادرانش موجودباشند حضور یابد ویا شکل وصورت خود را به آنان آشکارنماید ! آقای محقق رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان بصورت آشکارا چند تاباصطلاح عجوزه ویاسیاه سر درقید واختیار دارد ، شیخ آصف محسنی را درنظر گیریم که در دوران کهولت بادختری نابالغ همبسترشد ..... مگرقانون احوال شخصیه شیعیان افغانستان کمتر از مصوبه شورای باصطلاح علما ، ضدزن وغیر انسانی است ؟ دین که محمد پیامبر وبنیانگذارش 21 زن رسمی دراختیار داشت ودرمیدان جنگ خون مخالفین اش درشمشیر نخشکیده با زنان اش همبستر میشد ومهمتر ازهمه اسارت وبرده گی زن را بمثابه قانون واحکام الهی درج قرآن داشته ! ازپیروانش نمیتوان انتظار وآرزوی دیگری داشت . من در ضد زن بودن ، آزادی ستیزی وعقب گرایی پشتون وتاجیک ویاهزاره وازبک نمی شناسم ! بلکه همه ی ارادتمندان وباورمندان به ارکان فکری اسلام را مقصر وقابل نکوهش میدانم .

  • خلق انسان از یک تن
   در بارۀ اعلامیۀ شورای علما یا شورای جهلای سراسری افغانستان در ارتباط به آیۀ قرآنی (1) از سورۀ نسا بدین صورت که ابتدا آدم و سپس حوا از پهلوی آدم خلق شد، اما این سر گذشت، گذشته ازعلمی نبودن ضد اخلاقی نیز هست. بدینقرار که از همبستری آدم وحوا پسران آنها ( هابیل وقابیل ) پیداشدند، ازدختران آدم وحوا ذکری نیست شاید هردو پسر باهم مقاربت جنسی کرده باشند،اگر پسران نه شاید این دو با خواهران شان همبستر شده باشند زیرا بغیر ازخواهران ایشان دیگر جنس موئنث وجود نداشت، بعداً اولاد های آنها همه باهم همبستر شدند. تا اینکه این همه آدم های که امروز دیده میشوندـ سیاه پوست، سفید پوست ـ زرد پوست ـ و سرخ پوست، افریقائی و امریکائی وهندو در پنچ قارۀ جهان بوجود آمدند.( سکس خواهر بابرادر در اسلام وقرآن ممنوع است). این موارد نه تنها در تناقض آشکار با عقل وخرو دانش و اندیشه است، بلکه حتی به قدری مضحک وچرند میباشد که یک کودک خُرد سال امروزی به آن خواهند خندید. علامه اقبال چه خوب گفته است:
   تا بر سر کار این دبنگ است
   قافلۀ ما تا بآخر لنگ است

  • اولا که خلفت حوا از پهلوی آدم علیه االسلام تفکر عیسویت است نه اسلام مطابق اسلام حوا از همان کل که آدم خلق شده میباشد دوم خداوند یکه حوا را خلق کرد نمیتواند برای هابیل خانمی خلق کند اکر ذکری نیست از آن در قران عقل شاید در نزد شما باشد به عقل مراجعه کنید.

 • این یک ترجمه و تفسیر بلکل غلط از قران هست این ملا ها اگر قران را سو استفاده میکنند چگونه میتوانند مسلمان واقعی باشند اگر مرد باید زوجه ها میداشت ادم با حوا ها به زمین فرستاده میشد دوم اینکه این ملا های نا فهم یک دسیسه بزرگی را به ضد اسلام و برای بدنامی اسلام رو کار گرفته ان همه انها به جرم بد نام کردن اسلام.غلط تفسیر نمودن قران و مردود ساختن افغانستان از تمدن و فرهنگ و نادیده گرفتن حقوق بشر .سزاوار اعدام هستند

 • نفرین وننگ ابدی باد بر این شورای جاهلان علما !
  روشنفکران وعلاقه مندان حقوق بشر باید با تمام قوت ونیرو در مقابل این جاهلان چرکین وبد بو به پا خیزند ودر ضمن محکوم نمودن اعمال ننگین و اندیشه های غیر انسانی انان با انتشار مقالات مسبوط در ویبسایت ها ورسانه های تصویری چهره های مکروبی واندیشه های ضد بشری انان راهرچه اضافه تر افشا سازند . این جاهلان زمانیکه برادران هم کیش واندیشه شان با نغره های تکبیر سر میرند با اعمال های انتحاری صد ها تن انسان را نابود مسازند زمانیکه زنان این محروم ترین قشر جامعه را در بدل سک بفروش میرسانند زمانیکه اموال زمین ها ودرایی هایشخصی ودولتی مورد چور وچپاول قرار میگرند وظلم واستبداد بر مردم بیداد میکند و ده ها انسان فقیر از گرسنگی واز سر ما شدید زمستان جانهای هلاک میگردند خاموش اند.
  این عده های سرطانی زاده های همان زنان محروم وستم کش جامعه ماست که به مادران خود رحم ندارند وانان را پیوسته در بند میکشند.

  این وظیفه زنان اگاه وروشنفکر کشوراست که با از خود گذری وحتی تحمل قربانی ها نفرت وانزجار شدید خویش را علیه همچو اعلامیه های احمقانه وننگین ابراز بدارند وبر ان خط بطلان بکشند . قانون اساسی کشوربمثابه مظهر عالی ارده مردم حقوق وجایب ومکلفیت های مردم را تمثیل میکند و خارج از ان این نوع ابلاعیه های شرم اور صبغه قانونی ندارد. شورای علما با انتشار همجو اعلامیه واخکام در حقیقت خود را یک حکومتی موازی با حکومت موجود ساخته است . وحکومت بیکفایت نیز در مقابل همچو احکام خاموشی اختیار میکند .

 • باقی سمندر

  حوت سال ۱۳۹۰ خورشیدی
  مارچ ۲۰۱۲ میلادی

  سلام به خوانندګان ارجمند کابل پرس?

  سلام به شما پرنیان آزاده ګرامی که مرا برادر خود خطاب کرده اید - امید وارم بتوانم برادر خوبی برای خواهران عزیز ومهربان خود باشم - تشکر از لطف شما - ما در مقدمه قانون اساسی افغانستان میخوانیم که :
  بسم الله الرحمن الرحيم

  "الحمدالله رب العالمين و الصلوه و السلام علي سيد الانبياء و المرسلين محمد (ص ) و علي آله و اصحابه اجمعين "

  مقدمه

  ما مردم افغانستان :

  با ايمان راسخ به ذات پاک خداوند (ج ) و توکل به مشيت حق تعالي واعتقاد به دين مقدس اسلام ، با درک بي عدالتي ها و نابساماني هاى گذشته و مصايب بي شمارى که بر کشورما وارد آمده است ، باتقدير از فداکارى ها، مبارزات تاريخي ، جهاد و مقاومت بر حق تمام مردم افغانستان و ارج گذارى به مقام والاى شهداى راه آزادى کشور، با درک اين که افغانستان واحد و يکپارچه به همه اقوام و مردم اين سرزمين تعلق دارد، با رعايت منشور ملل متحد و با احترام به اعلاميه جهاني حقوق بشر، به منظور تحکيم وح...دت ملي و حراست از استقلال، حاکميت ملي و تماميت ارضي کشور، به منظور تاسيس نظام متکي بر اراده مردم و دمکراسي ، به منظور ايجاد جامعه مدني عارى از ظلم ، استبداد، تبعيض و خشونت و مبتني بر قانونمندى ، عدالت اجتماعي ، حفظ کرامت و حقوق انساني و تامين آزادى ها و حقوق اساسي مردم ، به منظور تقويت بنيادهاى سياسي ، اجتماعي ، اقتصادى و دفاعي کشور، به منظور تامين زندگي مرفه و محيط زيست سالم براى همه ساکنان اين سرزمين ، و سرانجام ، به منظور تثبيت جايگاه شايسته افغانستان در خانواده بين المللي ، اين قانون اساسي را مطابق با واقعيت هاى تاريخي ، فرهنگي و اجتماعي کشورو مقتضيات عصر، از طريق نمايندگان منتخب خود در لويه جرگه مورخه چهاردهم جدى سال يک هزار و سيصد و هشتاد و دو هجرى شمسي در شهر کابل تصويب کرديم .«
  در ماده ششم قانون اساسی میخوانیم که :
  « ماده ششم

  دولت به ايجاد يک جامعه مرفه و مترقي بر اساس عدالت اجتماعي ، حفظ کرامت انساني ، حمايت حقوق بشر، تحقق دموکراسي ، تامين وحدت ملي ، برابرى بين همه اقوام و قبايل و انکشاف متوازن در همه مناطق کشور مکلف مي باشد. «
  در ماده دیګر میخوانیم که :
  «

  ماده هفتم

  دولت منشور ملل متحد، معاهدات بين الدول، ميثاق هاى بين المللي که افغانستان به آن ملحق شده است و اعلاميه جهاني حقوق بشر را رعايت مي کند. »
  در ماده دیګر میخوانیم که :
  « ماده بيست و دوم

  هر نوع تبعيض و امتياز بين اتباع افغانستان ممنوع است .

  اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون داراى حقوق و وجايب مساوى مي باشند. »

  پس می بینیم که ملا تاریا برضد قانون اساسی فغان ستان عمل مینمایند و بایست دربرابر شان ایستاد .

  آنلاین : جنگ علیه زنان؛ مصوبه شرم آور و ضد انسانی شورای سراسری علمای افغانستان

  • آقای سمندر درود و احترام تقدیم است . شما با انتخاب این ماده های قانون اساسی ، که تنها برای بازی دادن و گول زدن مردم بیسواد طرح ، تدوین و توشیع شده است ، استناد جسته اید . قانون اساسی ما بسیار ماده های دیگری دارد که ملاها و آخندها را نر ساخته است و آنهم چی نری که دارند با ناموس مردم ساعت تیری شرم آور می کنند .

   در ماده سوم همین قانون اساسی چنین می خوانیم :

   ماده سوم - در افغانستان هيچ قانون نمي تواند مخالف معتقدات و احکام دين مقدس اسلام باشد.

   با استناد بدین ماده قانون اساسی ، حال شما بفرمائید که آنچی شورای غلمای اوغانستان تصویب نموده اند خلاف قانون است ؟

   دوست ارجمند ، هرآنچی ملا ها و آخند ها تصویب نموده اند کاملأ قانونی و مطابق قانون است !!

 • marg be hma rish wa pashm wa longi wa keshtak en jnayatkaran bayat ama tror shwand enshala

  • " اسلام واقعی" چگونه موجودی است که در این چهارده قرن هرگز روی واقعی خودرانشان نداده است؟ این " واقعی" چرا نمی تواند بر " مصنوعی" چیره شود؟ آیا موجو.داتی که از آخور " شورای علما" تغذیه می کنند ؛ از جنس " اسلام واقعی" نیستند؟ اگر هستند و فتاوی ایشان همان اسلام واقعی است، پس ماهیت اسلام همین است که هست. ولی اگر این موجودات ضد اسلام واقعی اند ؛ پس کجاست " اسلام واقعی" که این هارا به جای شان بنشاند؟ امیدوارم کسی به این پرسش ها پاسخ دهد.

  • دوست عزیز من در جواب شما بگویم از آنجایی که خود من در مورد ادیان مختلف تحقیق داشته و می کنم و در کل یک نوع محقق دینی محسوب می شم امّا نه اینطور عالم های که شما می بینید. بنده یک فرد مدرن و دانشجو هستم امّا موظف در مورد دین خود بدانم.
   و این را نیاز دیدم که به دوستان عزیز بگویم این دین اسلام دچار تحریف شده است، از همان موقعی که پیامبراکرم این دنیا را ترک کردند مثل خیلی دین های اسمانی دیگر این دین نیز دچار تحریف شده است.
   امّا تنها چیزی که دست نخورده مانده است قرآن کریم است امّا باز شما می بینید که بعضی علما استنباطاتی عجیبی و غیرعقلانی از خود همین قرآن می آورند این دلیل بر تحریف قران نیست این دلیل بر کج فهمی این علمای ناقص الفهم و مطیع النفس است.
   امّا خود دین دچار تحریف شده است نه کتاب اسمانی آن.

 • من به این علمای نادان وفساد پیشه نا مسلمان میگویم ویا از اینها می پرسم که : اگر زن ومادر فرع است ومردی که زاده همین زن است چطور میتواند اصل باشد؟ از فرع اصل زایش می یابد؟ یا شما خرد باختگان دین زده میخواهید فاتحه دین را باچنین فرامین بخوانید! علمای نادان آفت دین هستند وتولید کننده خرافاتیکه بر بادی دین را باخود خواهد داشت؛ اینها بی طاقت شدند وخود با زبان وحرکات دینی شان کمر بر بادی دین را بسته اند وزنان که مادران وزایشگران مردان هستند را بنام فرع دارند از دین گریزان میکنند واین دین را فقط مردانه وقسمیکه دراین دین نامهای خداوند هم مرد هستند ، دین نرینه ها میسازند، شرم آورترین بیان در قرن بیست ویکم است که علمای دین زده ای قبیله اندیش اوغانستان در اعلامیه شان تذکر داده اند!

 • ازاده جان اسلام و دین اسلام یرای ما ارزش ندارد بخاطر یکه دروغ است با حرف های دیگر ات موافق هستم موفق وشاد کام باشی.

 • چرا اتلاف تغیر وامید که تعداد از روشنفکران چپی نیز شامل ان است و همچنان جبهه ملی در مورد اعلامیه ننگین شورای علما سکوت اختیار نموده است.ایا این سکوت درحقیقت یک پیام تاییدی در مورد ان اعلامیه نیست ؟

 • لعنت خدا بر این شوروای جاهلان و دلقکان بی فرهنگ!!

 • لعنت به این جاسوسان تکه دار و مزدوران بی گانگان حیف نام علما است که به چنین اشخاص منفور میگزارید . اسلام هیچ مشکل ندار . مشکل اساسی این مکروب های اند که خود را علما خطاب میکنند.

 • خشونت در مقابل زنان در اروبا و أمريكا نيز وجود دارد ولى تفاوتى كه با أفغانستان دارد اين است كه در أروبا و أمريكا دولت وقانون از متخلفين همايت و بشتيبانى نميكند وأنها را محاكمه مينمايند. بايد (٥٠٠) سال صبر نمايم ، فعلاً مبارزه در اين راستا بن فايده وبى نتيجه است.

 • خشونت در مقابل زنان در اروبا و أمريكا نيز وجود دارد ولى تفاوتى كه با أفغانستان دارد اين است كه در أروبا و أمريكا دولت وقانون از متخلفين همايت و بشتيبانى نميكند وأنها را محاكمه مينمايند. بايد (٥٠٠) سال صبر نمايم ، فعلاً مبارزه در اين راستا بن فايده وبى نتيجه است.

  آنلاین : wrdshan

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس