Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

در همین بخش

صفحه نخست > ببينيد و بشنويد > جنگسالار کنگو محاکمه شد، چی وقت زمان محاکمه جنگسالاران افغانستان می رسد؟

جنگسالار کنگو محاکمه شد، چی وقت زمان محاکمه جنگسالاران افغانستان می رسد؟

طالبان وسو استفاده جنسی و نظامی از کودکان در افغانستان
kawa gharji
شنبه 17 مارچ 2012

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

افغانستان نیزازجمله کشورهای اسیایی است که به این دادگاه پیوسته درحالیکه درگذشته بسیاری ازگروه های اسلامی وحالا طالبان ازکودکان درجنگ ها وحملات انتحاری استفاده کرده و می کنند.

قرارگزارش کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان درشش ماه اول سال 2011 حدود 1462 نفرغیر نظامی درافغانستان به قتل رسیده که مسوول کشته شدن 1167 نفرآنان طالبان بوده است. اکثریت این کشته شده ها را نیزکودکان و زنان تشکیل می دهد.

طالبان درمناطق مسکونی پنهان می شوند و درصورت مخالفت مردم آنها را می کشند و دربسیاری ازمناطقی که دولت حاکمیت ندارد مردم را مجبور به همکاری می نمایند.

چهارشنبه گذشته دادگاه بین المللی لاهه توماس لوبانگا دایلو را به خاطر استفاده ازکودکان درجنگ و استفاده ازمردم ملکی به عنوان سپرانسانی گناهکارشناخت واحتمال دارد به حبس ابد محکوم شود.

کنگویکی ازکشورهای افریقایی می باشد که تاسال 1960 تحت استعمارانگلیس بود. بعد ازسال 1960 این کشوربارها تجربه جنگ های داخلی را داشته ودراین جنگ ها حدودچهارمیلیون نفرکشته و میلیون ها نفردیگر اواره شده است.

لوبانگا به اتهام استفاده ازکودکان دریک جنگ 5 ساله که تاسال 2003 دوام یافت وموجب کشته شدن حدود 60 هزارنفر شد، 6 سال قبل دستگیروبه اتهام سه فقره جنایت جنگ رو برو است.

صدورمحکومیت این جنگسالار می تواند خوشبینی های را درمورد محاکمه جنایت کاران جنگی در کشورهای دیگر فراهم نماید.

افغانستان نیزازجمله کشورهای اسیایی است که به این دادگاه پیوسته درحالیکه درگذشته بسیاری ازگروه های اسلامی وحالا طالبان ازکودکان درجنگ ها وحملات انتحاری استفاده کرده و می کنند.

قرارگزارش کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان درشش ماه اول سال 2011 حدود 1462 نفرغیر نظامی درافغانستان به قتل رسیده که مسوول کشته شدن 1167 نفرآنان طالبان بوده است. اکثریت این کشته شده ها را نیزکودکان و زنان تشکیل می دهد.

طالبان درمناطق مسکونی پنهان می شوند و درصورت مخالفت مردم آنها را می کشند و دربسیاری ازمناطقی که دولت حاکمیت ندارد مردم را مجبور به همکاری می نمایند.

درطی این ده سال گذشته بارها کودکان زیر 18 وحتی 10 ساله توسط نیروهای امنیتی افغانستان دستگیرشده که دراردوگاه های اموزشی طالبان برای حملات انتحاری اموزش دیده و پیش ازانجام حمله دستگیر شده اند.

اگرچند طالبان سه سال قبل یک ائین نامه رفتاری را صادرکردند که درآن از افراد این گروه خواسته شده بود تا ازوارد آوردن خسارت مالی و جانی به افراد غیرنظامی جلوگیر شود اما درهمین ائین نامه آمده است که افرادی که با دولت افغانستان ویا نیروهای خارجی همکاری دارند باید کشته شوند. ازطرف دیگر درعمل هیچ یکی ازافراد طالبان به این ائین نامه عمل نکرده و اسناد و مدارک و ویدیو های زیادی درانترنت ازاردوگاه های طالبان که درآن کودکان را آموزش نظامی و حملات انتحاری می دهند موجود است.

سال گذشته ویدیویی درانترنت نشر شد که کودک هشت یا ده ساله ای را نشان می دهد که با یک کارد گلوی یک مردی را که دستهایش از پشت بسته شده می برد ودرهمین سال چندین کودک زیرهجده سال که پیش ازانجام حمله انتحاری توسط نیروهای امنیتی دستگیر شده بود توسط کرزی ازاد شد و تعدادی ازاین بچه ها باردیگر اقدام به حمله انتحاری کردند. بنا لایحه صادرشده توسط طالبان فقط برای فریب دادن افکارعمومی بوده است.

درهمین هفته گذشته دوبمب که توسط طالبان جاسازی شده بود موجب قتل 21 غیر نظامی که شامل 16 کودک و 4 زن می شد گردید. این قتل وکشتارغیرنظامیان درست زمانی صورت می گیرد که یک سربازامریکایی 16 غیرنظامی را درقندهاربه قتل رساند وموجب اعتراضات گسترده مدافعان حقوق بشر، دولت افغانستان، و رسانه گردید.

بسیاری ازخانواده های افغانستان به خاطر باورهای دینی و وضعیت بد اقتصادی و بیسوادی، کودکان شان را به مدرسه های دینی درپاکستان می فرستند. دورشدن این کودکان از خانواده موجب می شود که این کودکان ازنعمت داشتن خانواده ورهنمود های درست اخلاقی و انسانی محروم شوند واز آنجایکه درمعرض شستشوی مغزی توسط استادانی که قتل و انتحاررا برابر با بازشدن دروازه بهشت می دانند قرارمی گیرد با توجه به این که کودکان تاثیر پذیرترازبزرگسالان استند پیامد فاجعه باری هم برای خود شان وهم برای جامعه به بارمی اورند وهم خوراک خوبی برای گروهای تروریستی مثل طالبان می باشند. اکثر این کودکان توسط افرادطالبان مورد سو استفاده های جنسی نیز قرار می گیرد.

حمله طالبان بر عزادران عاشورا
قتل عام زنان و کودکان توسط طالبان

ما نمی توانیم جهان امنی داشته باشیم وقتی یک جنگسالار کانگویی را به خاطر استفاده اش ازکودکان درجنگ محاکمه می نمایم وازجنایات کارانی بدتر ازآن درافغانستان بخواهیم که درقدرت شریک شوند واین برخورد دوگانه با حقوق بشرموجب نا امنی بیشتر وقربانی شدن هزاران انسان دیگر خواهد شد.

ویدیوهای ازاستفاده طالبان ازکودکان برای حملات انتحاری :

کاوه استم.
در کشورم اتفاق های می افتد که نمی توانم از کنار شان به بی تفاوتی رد شوم.
درس می خوانم. موسیقی می شنوم .

آنلاين بنگريد :

http://www.kawagharji.wordpress.com

پيام‌ها

 • خبرهای رسیده از ولایت هرات حاکی است که ظهر روز گذشته یک تانک نظامی اشغالگران خارجی در منطقه زیرکوه ولسوالی شیندند هدف انفجار ماین قرار گرفته است .

  در این انفجار که در منطقه کوه دشت بر کاروان دشمن صورت گرفت، تانک مذکور کاملا تخریب گردیده و هفت سرنشین آن که غالبا از اتباع کشور اشغالگر ابتالیا می باشند، کشته وزخمی شده اند.

 • افرین برادر ان پشتون ما را شما هستید که وطن را نجات میدهید کوشش کنید پیروزی از ان شما است قراریکه در این فلم که دیده میشود همه جوانان زیر 18 سال است که خود را بخاطر حمله انتحاری اماده ساخته است کوشیش کنید
  در مساجد و جماعت خانه ها اینفجار بد هید زیرا صواب ان بیشتر است.
  یگانه رای موفقیت شما در این است که تمام مکتب هایکه در مناطیق پشتون نشین است باید سوزانده شود زیرا مکتب ادم را کافر میسازد شما باید به مکتب های شرعی که در ان درش قران شریف داده شود بروید زیرا این دنیا زود گذر است شما باید اخیرت را تصرف نماید و پیروزی از ان شما است چون خدا و رسول اکرم هم در قران ذکر کرده و وعده داده است جای شما در جنت است خوشی به حال شما اینه ما که مکتب خواندیم چه شد اخیر کافر شدیم رفتیم.
  شهادت به شما مبارک باشد برادران پشتون خیر بیبینید شما هستید که تاریخ افغانستان را بخون خود زرین ساخته اید
  شما در تمام دنیا شهرت داشته و افتخارات بزرکی را نصیب شده اید من تاکید مینمایم که فرزندان خودرا نگذارید که به مکتب برود تا که میتوانید مکتب های خود را در بدهید و بچه ها را در مسجید به نزد ملا صاحب روان نماید تا درس های دینی را بیا موزد علم قرانی را بیاموزد .
  بان که همین هزاره بیعقل که پشت مکتب سر گردان است خودرا بیکار و بی روز کار ساخته زن ومرد پیر و جوان به مکتب رفته خود را در بدر ساخته از فردای قیا مت بی نصیب کرده اند .
  من سر شما را به درد اورده سر گذشت تلخ روز کارم را فشرده تحریر میدارم.
  وقتیکه خورد بودم پیش روز مکتب میرفتم و بعد از مکتب چو پان بودم در عین زمان بوجی کهنه با خود داشتم که سر گین شتر گاد کوسفند و چوب ها ی ریزه را جهت مصرف زمستان جمع میکردم و در ضمن کتابم را هم با خود داشتم و میخواندم وقتکه در خانه میامدم مادرم اولین سوال ان این بود که کتاب خودرا خواندی یا نه من
  میگفتم اری تا صنف 9 همینطور بود چون نمره من خوب بود بورس کابل را گرفتم از ان به بعد راحت شدم خوب درس میخواندم دیگه کار نداشتم تا که تمام کردم و ربرای فعلا از اوغانستان خیلی دورم اگر در وطن میبودم
  خوش داشتم که چو پان میبودم فقط چوپان.

 • اگر قرار باشد كه جنگسالاران محكمه شود حكومت فعلي سرنگون ميشود رفقاي شخ بروت پرچمي وخلقي كه وظيفه پوليس و اردو را دارند، برادر هاي شوراي نظار حزب وحدت و چنبش در رديف اول محكمه قرار دارند

 • gar hookm shawad ke mast gerand

  dar shaahr har aanche haast gerand

  ok

 • ایا کسی گفتنی در این مورد دارد؟

  • انسان های مثل شما انقدرفاحشه گری از پشت چادری، حمله های انتحاری از زیر چادری و لباس های زنانه عادت کرده اید که حتی وقتی کسی را دشنام و توهین هم می کنید از نوشتن نام تان حتی نام مستعار در انترنت می شرمید. جواب پیام تان در پشت همین بی نامی و بد نامی تان است بد بخت بی نام !

 • به فکر من این مردمان محاکمه نمی شوند. چون تمام قدرت در دستان این انسان های وطن فروش است.
  امریکا و انگیس در چشمان این مرمان گمراه بی سواد خاک زده این مردم را پول بده جان را خود را برای پول هنده می دهند.من خطاب به کسانی میکنم که سرچشمه این انسان های لعین است آخرزمان نزدیک و حدیث هم از پیامبر ص که در آخر زمان وقت امام مهدی ظاهر میشود اولین کارش سرزدن ملا ها است انشا الله که آنروز دیر نیست روزی شما در پیش گاه خداوند جواب گوی این همه جنایات میباشید.
  در جای که این مردم بی دانش و بی عقل هستند همان جاه جای انسان نیست.
  یک سوال از ملاها شیطان صفت دارم.؟
  اگر شما واقعا مسلمان هستید و خود را مسلمان میگوید پس چرا کوکنار کشت میکنید ؟چرا بچه بازی میکنید؟ به کدام دلیل سر یک مسلمان را از تن جدا میکنید؟ درکدام جای قران گفته شده که مواد نشه آور حلال است! درکدام آیت خطاب شده بچه بازی کنید؟ درکدام صفحه گفته شده برادر مسلمان خود را بکشید؟ لعنت برشما وطن فروشان لعنت خدا باد برشما انسانان شیطان صفت خداوند روزی شما را از این دنیا گم خواهد کرد قوم یهود

  آنلاين بنگريد : لعنت بر همه ملاها این زمان

 • تمام این مصیبت هارا ملاهای خردم بوجود آورده اند که بعضی اوقات درمحافل بی سوادان چند کلمه عربی را تکرارنموده ومیگویند خداوند درقرآن فرموده است . درحالیکه اوساخته فکرخودشان به زبان عربی است . تام عرب ها بدون ازحضرت پیغمبر واهل بیت او خرهستند وانسانهای دیگر دنیارا نیز که هم فکرآنها هستند ازخرکم نیستند بیائید تحول پذیر وترقی پسند باشیم نه گمراه وبی عقل که گپ ملاهای زنا کار وزنباره را که درمحراب مساجد همرای اطفال خورد سن زنا میکنند.
  عقلمند باشید.

جستجو در کابل پرس