در همین بخش

صفحه نخست > عکس > تظاهرات جهانی مردم هزاره علیه نسل کشی به کابل رسید!

تظاهرات جهانی مردم هزاره علیه نسل کشی به کابل رسید!

عکس هایی از تظاهرات کابل
بصیر سیرت
جمعه 4 می 2012

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

عکس از بصیر سیرت

آنلاين بنگريد :

پيام‌ها

  • ما واقعا هزاره هستیم
    این پشتونها هستند کی هنوز نمیداند تمدن چیست هنوز فکر میکند کی زمین گرد است این پشتون است کی هنوز هم دختر را ننگ میداند و زن را یک برده
    و این پشتون است کی دیگر اقوام افغانستان را به خاک و خون کشیده است
    من افتخار میکنم کی هزاره استم

    • وای مردم افغانستان چه میشود که غم خودرا باتاجک"باهزاره"باازبک"باپشتون شریک بسازید.

جستجو در کابل پرس