در همین بخش

صفحه نخست > خبر و گزارش > تظاهرات مردم هزاره در تورنتوی کانادا علیه نسل کشی

تظاهرات مردم هزاره در تورنتوی کانادا علیه نسل کشی

مرتضی ثنا
پنج شنبه 10 می 2012

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

روز ششم می، هزاره های مقیم تورنتو و حومه آن بخاطر اعتراض از قتل عام مردم هزاره در کویته پاکستان راه پیمایی اعتراضی را به راه انداختند. راه پیمایی ساعت 3:30 از نقطه مرکزی شهر "دندس سکوار" آغاز شد و تا کوینس پارک، جاییکه عمارت پارلمان ولایت آنتاریو موقعیت دارد، ادامه یافت.

اعتراض کننده ها شعار های را حمل می کردند که بیانگر خشم شان از حکومت پاکستان بخاطر خاموشی و بی تفاوتی این حکومت در مورد قتل عام مردم هزاره بود. اشتراک کنند های را پیمایی بر علاوه حمل ده ها شعار تکه یی و کاغدی، شعار های شرم بر زرداری، شرم بر طالبان، به ژینوسایت هزاره ها را پایان دهید و ده ها شعار دیگر را به زبان می آوردند.

در پایان راه پیمایی اعتراض کننده ها در میتینگی سخنرانی کردند. میتیگ به گوینده گی آقای فرمان علی رییس انجمن هزاره های کویته در تورنتو برگزار شد. آقای جیم کارجینس عضو پارلمان حکومت فدرال کانادا در یک صحبت مختصر به اعتراض کننده وعده سپرد که مساله قتل عام مردم هزاره را به پارلمان فدرال کانادا مطرح خواهد کرد.

در این میتیگ انیس زیرک، خانم زینب رضایی و فرمان علی سخنرانی کرده قتل عام مردم هزاره در پاکستان و افغانستان را محکوم کردند و از نهاد بین المللی، حقوق بشر و حکومت های کشور های جهان تقاضا کردند که از قتل عام مردم هزاره در پاکستان و افغانستان جلوگیری کنند. همچنان چند پارجه شعر به همین مناسبت از جانب انیس زیرک قرائت شد که با کف زدن های دوامدار مردم بدرقه شد.

در اخیر قطعنامه یی از جانب آقای حیدر عباس خوانده شد که مورد تایید اعتراض کننده ها قرار گرفت.

آنلاين بنگريد :

پيام‌ها

جستجو در کابل پرس