صفحه نخست > خبر و گزارش > سرپل: مردم به دنبال جنازه عزیزانشان؛ حکومت به دنبال چپاول منابع زیر زمینی!

سرپل: مردم به دنبال جنازه عزیزانشان؛ حکومت به دنبال چپاول منابع زیر زمینی!

حتا جمعیت هلال احمر افغانستان که باید نهادی بدون تعصب و تبعیض نژادی باشد، در توزیع کمک های انسانی از تبعیض و تعصب کار می گیرد. فاطمه گیلانی رییس جمعیت هلال احمر افغانستان و همسر انوالحق احدی، در سیاست و پالیسی این نهاد، همان سیاست تبعیض انورالحق احدی را در وزارت مالیه و تجارت دنبال می کند؛ انوالحق احدی سیاست اشرف غنی احمد زی را و به همین شکل طالب نکتایی پوش دیگر عمر زاخيلوال سیاست نژادپرستانه هر دو را.
کابل پرس
يكشنبه 20 می 2012

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

کابل پرس?: سرازیر شدن سیلابی که در بیش از پنجاه سال اخیر بی سابقه بوده، باعث کشته شدن بیش تر از 20 تن در سر پل شده که هنوز ده ها تن دیگر نیز ناپدید هستند. سیلاب به خانه های مسکونی، تعمیرهای عمومی، دوکان ها، راه ها و مزارع مردم آسیب جدی رسانده و سراسیمگی و وحشت فضای عمومی را در بر گرفته است. بسیاری از افراد به دنبال ناپدید شدگان هستند و از کمک های حکومت مرکزی هیچ خبری نیست.

این اتفاق در حالی صورت می گیرد که حکومت افغانستان به تازگی اعلام کرده که قصد استخراج منابع زیر زمینی مناطق شمال به شمول سر پل را دارد. سرپل و ولایات شمالی افغانستان سرشار از منابع زیر زمینی از جمله نفت است و حکومت افغانستان در ده سال گذشته بنا برسیاست قبیله ای و همسویی با تروریست های طالب، یا تبعیض را در شمال و مرکز رواج داده و یا برنامه ی گسترش ناامنی و انتقال تروریزم از جنوب و شرق به مرکز و شمال را در برنامه داشته است.

اگر نگاهی واقع بینانه به تلفات در مناطق شمالی و مرکزی افغانستان در نتیجه آنچه حوادث طبیعی گفته می شود بیاندازیم، این نکته برجسته می شود که این سیلاب و برفکوچ نیست که جان شهروندان بی گناه را می گیرد و بلکه این تعصب حکومت، نگرش قبیله ای آن و تبعیض در توزیع عادلانه ثروت ملی می باشد که جان این شهروندان را می گیرد. این حکومت قبیله ای و همدست با تروریست های طالب است که با روش و منش تبعیض و آپارتاید جان شهروندان را هدف قرار داده است. حتا جمعیت هلال احمر افغانستان که باید نهادی بدون تعصب و تبعیض نژادی باشد، در توزیع کمک های انسانی از تبعیض و تعصب کار می گیرد. فاطمه گیلانی رییس جمعیت هلال احمر افغانستان و همسر انوالحق احدی، در سیاست و پالیسی این نهاد، همان سیاست تبعیض انورالحق احدی را در وزارت مالیه و تجارت دنبال می کند؛ انوالحق احدی سیاست اشرف غنی احمد زی را و به همین شکل طالب نکتایی پوش دیگر عمر زاخيلوال سیاست نژادپرستانه هر دو را. طالبان نکتایی پوشی از این دست که کنترل مالی افغانستان را بر عهده دارند، علاوه بر اینکه تبعیض در برنامه های اصلی آنان قرار دارد، با چپاول دارایی های مردم و اختلاس نیز بیگانه نیستند.

در چند سال اخیر حکومت افغانستان به رهبری کرزی میلیون دالر برای تروریست های برادر و همکار خود به مصرف رساند و دسته دسته این تروریست ها را در ارگان های امنیتی جابجا ساخت، طالبان بويژه طالبان نکتایی پوش شاهرگ های اقتصادی و مالی افغانستان را به کنترل در آورده و میلیارد ها دالر کمک جهانی ضمن حیف و میل، در سیستم سراپا فاسد کرزی به باد رفت و تنها کرزی، خانواده ی وی و دار و دسته ی وی به نان و نوایی رسیدند. در عوض کودکان و زنان افغانستان در مناطق مختلف بويژه دایکندی و بامیان و بدخشان و غور باید جانشان را از دست بدهند به جرم اینکه از قبیله ی حامد کرزی نیستند و با او اشتراک قومی و نژادی ندارند. حکومت نه تنها تبعیض را علیه این مردم در برنامه ی خود قرار داده بلکه از راه های مختلف، مستقیم و غیر مستقیم مانند کوچی گیری، قصد بیرون راندن آنان از پدری شان را دارد و بر منابع طبیعی و زیر زمینی این مناطق دست گذاشته است. همین اکنون کوچی ها حملات وحشیانه خود را در ولایت غزنی آغاز کرده اند و ده ها مکتب به سبب حملات آنان مسدود شده است. سیاست حاکمان فاسد و دیکتاتور افغان اینبار توسط حکومت کرزی و در همدستی و همفکری افغان ملت و گروه های تروریستی طالبان و حکمتیار روز دست گرفته شده و در این راه مانند همیشه از چند فرصت طلب غیر افغان همچون قسیم فهیم، کریم خلیلی و صادق مدبر نیز بخوبی استفاده می شود.

در سرپل مردم اکنون به دنبال جنازه عزیزانشان اند و حکومت به دنبال چپاول منابع زیر زمینی مردم. دستگاه سیاسی و اقتصادی و نظامی کرزی همه با هم در کارند تا مافیای حامد کرزی و اعضای آن مانند محمود کرزی بیشتر چپاول کنند.

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • آقای میرهزار،
  رول امریکا را در زنده نگهداشتن این دولت فاسد با هزینه ملیارد ها دالر و توسط تقلات گسترده انتخاباتی درین 12 سال گذشته (مانند همیشه وعمداّ ) فراموش میکنید.
  متأسفانه " چشم ضد امریکائی " تان کور است.

  • ta ahmaq basha mofles nan paida metana. Ta ke karzai wa qaumesh basha pas amrika karesh asan ast. Khar afghan ast nader bachesh ke khoda sawda mekona

  • آقای نا د ر ، شما د و لت افغان های قبیله گرا که خا ین و چا ل با ز با شید ، ا مریکا چه کند ؟؟؟

  • آقای محمد،
   درین دولت دستنشانده نتنها رهبران ، به گفته خودت،افغان قبیله گرا بلکه وطنفروشان و جنگسالاران همه اقوام (بدون استثنأ) دخیل اند.
   امریکا دیگر از خدا چه میخواهد؟ جمله قاتلان 65 هزار کابلی و تفاله های خلق وپرچم وطنفروش همه و همه در خدمتش. رهبران خاین هیچ یک از اقوام افغانستان به این وطن خدمت نکرده اند. اینقدر به خودت، از هر قوم وقبیله ای که هستی، نبال!

  • آقای نا د ر سلام . چون د ر رأس حکومت و د ولت افغانستان قبیله پشتون است ، آنها خیانت میکنند و به د نیا
   چا لبازی میکنند و د روغ میگویند صد د ر صد ا ختیا را ت ا مور به ا ختیار پشتون ها ا ست ، د یگرا قوا م به
   خد مت کرد ن به مملکت رول کلید ی ند ا رند . وزرا ی کلید ی د فا ع ، ما لیه ، خا رجه ، معا رف ، زرا عت
   تجا رت ، ا قتصا د وغیره قا ضی القضا ت ، د ا د ستا ن بزرگ ، جنرا ل های سرلشکرهمه خلا صه رهبر هر ا دا ره
   وپولیس ا ز قوم پشتون هستند حتی آ قا ی کرزی همسفر خود خا رج ا زمملکت به یورپ ، ا مریکا ، را ا ز قبیله
   خود ا نتخا ب میکند ، چه قسم ا نسا ن هستند وچه قسم مرد م هستند ؟؟؟ ا ز کوچه ا نصا ف و عد ا لت هیچ نگذ شته
   ا ند . خد ا وند برهمه ا ین ا حوا ل شا هد حا ل ا ست .
   مرد م ولایات تخارو سرپل را با ا هل فا میل شا ن وموا شی شا ن را ( سیل آ ب ) میبر د حکومت قبیله و رییس
   هلال ا حمرکه خا نم ا حدی با شد آ نها پروای تورک و تاجیک وهزاره را ند ا رند چون غرق تبعیض وتعصب هستند
   اگرچند نفری ا ز طا لب ها د ر اثرحمله خود شان کشته شوند ، فغا ن کرزی به بالا ها میرود

  • سلام دوستان شما ه استید هر با ر فیریب دوشمن را میخورید بخشیش باشد
   این عرف را میزنم شما گوزی تان را میزنید بد چهار زانو میشنید در
   وقتی تالیب در کا بل رسید شما ه اول شخص بودید تسلیم تا لیب شدید
   شما ه در کرزی بزرگان تان ری دادن فیلن نکری صد در صد کرزی شماه استید داد زدن تا ن از چیست

 • کرزی و حا میان فاشیستش روی هتلر را سیاه کرده است . جامعه جهانی افغانستان گفته کمک میکند اما این نا اهلان همه این کمک ها را اختصاص به باز سازی جنوب نموده است از این فشیستان بیشتر گلایه نکرد زیرا سنگ سنگ است . خدا به خر لیری و محقق / فهیم اسماعی خان خیر ندهد که به خرزی پست پشتون منافق رای داد . امید که بعد ازین باز این معامله منافقانه را نکند .

 • اکر باران از اسمان امد و یا برف امد انتقاد شما کرزی است .
  از دید کاه من طی سه صد سال حکومت پشتون در یکطرف و همین 10 سال طرف دیکر.
  کرزی مکر خدا است او هم ادم معمولی بوده بیچاره شب و روز در تلاش و فکر است از فکر و تشویش زره موی در کله اش نمانده است باز میخواهی از وی چی بسازید یک کمی انصاف خوب است خیر که اوغان است .
  قرار برسی دقیق هرگاه دو نفر طالب کشته شود سه تار موی کرزی سفید شده و یک تار ان کنده میشود نتجه اینست که هرگاه کرزی بکلی تاس شد طالب هم ختم میکردد ضرورت به دلیل نیست محقیقین در این رابطه تحقیق کرده است حدیت خلفای راشدین است اگر تو قبول نکنی گنهکار شده راهی دوزخ میشوی انشاالله .

 • درود بر فرهیختگان ولعنت بر یاوه سرایان متعصب

  دوا در ما در خود مااست .اگر در پناه خرد و دانش به جامعه شناسی و ظهور ادیان و تاریخ فلسفه و شناخت کائنات از دانشمندان و شاعران کشور خود استفاده کنیم .

  مولانا میگوید :
  ای قوم به حج رفته کجائید کجا ئید
  معشوق همینجاست بیائید بیائید

  این همه حاجی که پول ها را میبرند در خریطه وهابی های عربستان می اندازند . این بیت مولانا را درک می کنند؟
  نه هرگز.
  آیا مردم ما در ک می کند نه هر گز منظور مولانا خودتان هستید .

  چراغی که در خانه بسوزد مسجد را صبر است .

  در سوره الحمد آمده که ( انعمت علیهم )
  ای افغانان که هر کدام تان بیرق یک قوم را بغل زده اید میبینید که آمریکا و 43ر آمده ملیارد ها دالر خرچ کرده با همکاری افغانهای با شهامت و افغانستان را که طالبان و مجاهدین در پرتگاه نیستی قرار داده بود نیم بند سرپا ایستاد کرده هنوز درد های دین ترور و انتحاری تمام نشده که الله باز سیل را سراغ آنها فرستاد . ای الله احمق نکن سیل را روان.

  ای هم وطنان با این کامنت های بی سرو ته تان میخواهید خود را فریب بدهید . این پیره مرد ها را خوب نگاه کنید . قرنهاست که اینها توسط اسلام آدمکش از بین رفته اند و فعلا صرف نفس می کشند .
  و این الله که میگوید انعمت علیهم . این است نعمتش که گرسنگان بی نان و بی آب را زیر سیل هم میکند .این چه اللع عربی بی ننگ است .
  اما ما باید بدانیم که جز عقل و هوش خود ما هیچ راة دیگر برای نجات این اقوام وجود ندارد .

  ما نباید مانند خر پیش گرگ برویم و بگوئیم که بیا قرض بابه ات را بگیر.

  جاپانی خودشان خود را نجات دادند چینائی ها انعمت علیهم ها را در تبت نگذاشت پیش برود و غیر مغضوب علیهم شدند و یروس جهل دو دست طرف آسمان را در نطفه خفه ساختند . و در 2020 قدرت نخست جهان میشود با 2 ملیارد انسان .اما افغانستان انعمت
  علیهم با 30 ملیون 42 کشور آمده با ملیارد دالر از یک سیل هم تباه میشوند . در جاپان سونامی آمد در حالیکه هیچ کدام خانه نداشتند یکی نان خود را برای دیگر می داد.

  در حالیکه 10 سال است همه از جیب این غیر مغضوب علیهم میخورند و همه بیکاره و معتاد در زیر پل ها به کشیدن ئیروئین مشغول اند .و این است حاصل اسلام که این ملت را به خاک سیاه نشانده که همه راه زندگی را گم کرده اند .و اگر کسی هم روشنفکر است باید توسط ملا ها از خدمت دور شود تا ملا بتواند زنهای فراوان بگیرد .

  درد درینجاست این کسانی که به جناب کرزی توحین می کنند جاهلان تاریخ فعلی ما است . که سر ها را زیر برف کرده اند.

  هندوستان که کافر است به کجا رسیده و پاکستان که پاک است و نفر خدمت اسلام و هر روز تروریستان را به جان شما مردم توسط پول عربستان روانه می کند تا شما را از هرطرف ممکن می کشند.

  تا شما درنخست در دهن الله عربی که قاتل شما است و در ثانی در دهن پاکستان و جمهوری اسلامی ایران و مخصوصا عربستان تازی تبله نزنید .

  به رنگ های مختلف نابود میشوید .

  فقط یک راه دارید و آنهم بدنبال همین دولتی که اقوام هر کدامتان در آن است و در راس آن جوانان روز بروز بهقدرت میرسندو افغانستان از دست این دینفروشان تاریخ و یاوه سرایان برهانند.

  مال خود را هوش کن همسایه ات را دزد نگیر.

  پیمان همکاری با هر کشور غیر اسلامی به نفع ما است اما با چوچه سگ های اسلام مانند پاکستان ایران نمیشود در یک راه رفت این است راه رهایی.

  حالا دل تان بایسکل تان سخت بادش می کنید یا پنجر می دوانید .
  در آخر یا دال می پرد یا چپاتی

  حافظ وظیفة تو دعا گفتن است و بس

  در قید آن مباش که شنید یا نمی شنود.

  آنلاین : جهادی طالب و تروریسم همه یکی اند اصل مشکل

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس