صفحه نخست > خبر و گزارش > قوانین سختگیرانه پناهندگی و افزایش خشونت درکمپ های ناروی

قوانین سختگیرانه پناهندگی و افزایش خشونت درکمپ های ناروی

قتل یک سومالیایی توسط یک پناهجو افغانستانی
kawa gharji
چهار شنبه 30 می 2012

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

ازاوایل سال جاری تاکنون 10نفردرکمپ های مختلف مهاجرین درناروی به قتل رسیده است. ده ها مورد خشونت علیه مهاجرین درشهرهای مختلف ناروی ثبت و راجستر پولیس شده است. ازاوایل سال 2006 تاکنون 83 نفر درکمپ های ناروی به اشکال مختلفی کشته شده است. دلایل مرگ 83 نفر ازمهاجرین درطی این شش سال، اتش سوزی و خود سوزی، خودکشی، و قتل بوده است.

جدول بالانشان دهنده افزایش 20 درصدی میزان خشونت درکمپ های مهاجرین را نشان می دهد که رابطه مستقیمی با سخت ترشدن شرایط پناهندگی در کشورهای اروپایی و ناروی دارد.

هفته گذشته یک مهاجرافغانستانی درکمپ برگن یک سومالیایی راتوسط چاقوبه قتل رساند. این مهاجرکه علی نام دارد دلیل قتل را دفاع ازخود عنوان کرده است. علی بعد ازامدن به ناروی تغیر مذهب داده وبه یکی ازفرقه های مسیحی پیوست. اوبعد ازتغیرمذهب چندین بارتوسط اشخاص مختلف درکمپ تهدید به قتل شده بود وسال گذشته نیزتوسط یک مسلمان سومالیایی با آب جوش قسمت های ازصورت، سروشانه اش سوختانده شد. درآن زمان دردادگاه ابتدایی ان مردسومالیایی را به 5 ماه زندان محکوم کرد اما دراخرین جلسه رای نهایی دادگاه امربربیگناهی آن مرد سومالیایی داد و دلیل آن را عمدی نبودن قضیه گفتند.

علی بعد ازآن حادثه تغیر مکان داد وساکن کمپ بهشت " پردایس" برگن شد. از انجاییکه مهاجرین در کمپ های مختلف ناروی با هم رابطه دارند، او دراین کمپ نیز با مهاجرین سومالیایی به خاطرقضیه دادگاه مشکل داشت که از طرف مسولین کمپ هیچگاه جدی گرفته نشد.

علی به پولیس شهربرگن گفت که شب حادثه، موسی محمد احمد سومالیایی که 45 سال عمرداشت از علی می خواهد که خانه او برود. بعد ازاینکه علی انجا می رود، آن مرد درهای اتاق را می بندد و علی را به خاطرتغیر دین اش تهدید می کند وعلی نیزبه خاطر ترس و دفاع ازجان اش چاقو را به طرف اومی اندازدوخودازپنجره طبقه دوم فرارمی کندکه درنتیجه آن دست وقسمت های از کمرخودش نیززخمی می شود.

درخواست پناهندگی علی ماه گذشته توسط یو ان ای رد شده بود و دلیل آن هم نداشتن مدارک کافی برای پناهنده گی وبهترشدن وضعیت امنیتی درافغانستان وفراهم بودن زمینه زندگی دردیگرنقاط افغانستان توسط یو ان ای ذکر شده بود.
ماهنامه عصرجدید"nytid" که یک ماهنامه مستقل است دراخرین شماره اش درمورد قتل و مرگ و میرمهاجرین درکمپ های ناروی می نویسد که یو دی ای ودیگرارگان های دخیل درمسایل مهاجرین کوشش می کنند مشکلات مهاجرین و شمار واقعی قربانیان را پنهان نگهدارند. این ماهنامه می نویسد که تعداد قربانیان، قتل وخودکشی درکمپ های ناروی بیشتر از آن تعدادی است که گاهی درنشریات به نشر می رسد. مسولین دولتی ناروی برای پنهان نگهداشتن این مساله قربانیان اتش سوزی، خود سوزی، جنگ و خشونت و خود کشی را به عنوان مرگ معمولی و طبیعی ثبت و راجستر می کنند و ازجواب دادن دراین مورد به خبرنگاران شانه خالی می کنند. گاهی نیزبه خاطراینکه مهاجرین بدون جواب، بدون اسناد هویت استند اصلا این قتل ها ثبت نمی شود.

در5 ماه گذشته تنها درکمپ فیورد 4مورد قتل وخود سوزی اتفاق افتیده است. اواخرسال گذشته یک کودک سه ساله سودانی به خاطر بی احتیاطی مسولین کمپ اسکی زیرمیکروال شد و کشته شد. این مسله توسط هیچ مرجعی پیگیری نشد ومسولین کمپ به خاطر این اتفاق فقط معذرت خواستند. 24 جنوری امسال درکمپ فیوردیک زن جوان همراه با پسر چهار ساله اش دراتش سوخت و جان داد. مسولین کمپ این مساله را خود کشی می گویند ولی درحقیقت بسیاری ازخانه های که مهاجرین درآن زندگی می کنند ازاستاندارد های حداقلی برخورد نیست. اکثر آن خانه ها قدیمی و مشکل آب و برق دارد.

درمارس سال جاری نیز درهمین کمپ" فیورد" جسد یک زن عراقی را کنار دریا یافتند. درماه اپریل همین سال یک جوان قرغزی بعد ازسال هفت سال انتظاربه خاطر بررسی تقاضای پناهندگی اش به شکل نامعلومی درکمپ داله به قتل رسید. البته کسانی که اورا می شناسند دلیل مرگ او را به خاطر انتظار طولانی به خاطر جواب، وضعیت بد زندگی درکمپ و..احتمال خودکشی می دهند.

با توجه به جدول های بالا با وجود اینکه دراین سالهای اخیرمتقاضیان پناهندگی درناروی کمتر شده است اما امارمرگ ومیر، قتل وخود کشی درکمپ های ناروی نسبت به سالهای گذشته رشد زیادی داشته است.

ناروی درسالهای گذشته قوانین سختگیرانه تری علیه مهاجرین وضع کرده است.

بسیاری ازمهاجرین حتی با داشتن مدارک شناسایی نمی توانند از یو دی ای برگه کار دریافت نمایند. نداشتن حق کار، حق تحصیل درمدارس ناروی و انتظار طولانی برای جواب، شرایط بد کمپ ها و نبودن سرگرمی، مهاجرین را در وضعیت بد روحی و جسمی قرار داده ودر چنین شرایط رشد جرایم و خشونت و جنگ یک چیز طبیعی است.
حزب کمونیست ناروی دراین اواخر چندین برنامه وکنسرت برای دفاع ازمهاجرین و داشتن حق کاربرگزار کرد اما این حزب نفوذ زیادی در ناروی ندارد. مهاجرین بی دفاع ترین و اسیب پذیرترین قشر دریک جامعه است و همین است که هرسیاستمدار احمق وگمنامی که می خواهد مشهورشود ویا در انتخابات رای بیشتر به دست بیاورد نیزمهاجرین را هدف قرار می دهند.

حالا یک مهاجر سومالیایی به قتل رسیده و یک مهاجرافغانستانی دیگر با وجود اینکه مسولین کمپ می دانستند که اینها با هم مشکل دارند اما هیچ کاری انجام ندادند قراراست به زندان برود. مقصر کیست؟

آن سومالیایی که هرجا وهمه جا شمشسیر امربه معروف اش را با خود دارد و خود را مسوول دنیا و اخرت تمام انسان های دیگر می داند؟ این افغانستانی که ازحق انتخاب اش استفاده کرده و دین اش را تغیر داده وباخاطرناگزیری مجبور به زندگی درآن کمپ شده ؟ مسولین کمپ و یو دی ای که ازتمام چیزاگاه بودند اما نخواستند زمینه را برای زندگی این ادم درامنیت فراهم نماید؟

منبع :
1. http://www.ssb.no/aarbok/tab/t...
2. http://www.ssb.no/a_krim_tab/t...
3. Ny tid.

کاوه استم.
در کشورم اتفاق های می افتد که نمی توانم از کنار شان به بی تفاوتی رد شوم.
درس می خوانم. موسیقی می شنوم .

آنلاین :

http://www.kawagharji.wordpress.com

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • درود به كاوه عزیز،
  اینكه شما لطف نموده، وقت خودرا به اساس احساس عاطفی خود ضایع ساخته و خوانندگان را در باره یكی از حوادث كشوریكه دولتمردانش همیشه دهن ازعدالت و دیموكراسی پاره میكنند بصورت مستند آگاه نمودید، سپاسگزارم.
  مطلب خوبی را افشا نمودید.
  به نظرم،
  مقصر اصلی واقعه، همانا سیاستمداران كشور هایی مانند ناروی میباشد كه افغانستان را به آن حالت رسانیده كه تابعینش مثل علی چنان آواره گردد كه مجبور به ترك دین شده و بالاخره سرنوشتش بدینترتیب رقم بخورد، و آن سومالیایی هم مانند هزارهای دیگر به این شكل متعصب به بار بیاید كه از شدت بغض به قتل برسد.
  واقعا تاسف بار است.
  ارادتمند : مصور

 • عزیزی بدبخت. این قاتل اول هزاره نیست و سید است. من خودم این ادم را می شناسم .دوم حمایت کردن اکثریت پشتون ها از طالبان و القاعده و و تبدیل کردن خود به چوب سوخت برای منافع پاکستان که نشان دهنده بی فرهنگی شان است بر کسی پوشیده نیست و اگر کسی در این موردچیزی بنویسد کار نو و معمایی را حل نکرده. اگر به خاطر اسم این ادم که علی است چنین برداشت کرده ای بدان که همین حالا پشتون های زیادی استند که در کنار کیس بچه بیریش بودن و... اسم شان را هم از سبز علی گرفته تا گرگ علی داده اند. اینکه نوشته ای که تعدادی از هزاره ها تغیر مذهب داده اند به نظر من مسیحی شدن خیلی هوشیارانه تر و عاقلانه تر از وهابی شدن است. شما مردم بدبخت حتی در تغیر همین مذهب هم بی سلیقه گی تان را نشان می دهید. بی فرهنگی و کلید های زنگ زده ساخت حلبی بازار پاکستان که گویا شما با آن دروازه های بهشت را باز می کنید موجب این شده که میلیون ها نفر از افغانستان اواره شود. شاید همین سومالیایی هم در کنار دیگر تروریست های اسلامی از چین و ترکستان و چیچن وعربستان و...در کنار دیگر برادران تان در کوه و دشت افغانستان اموزش های تروریست دیده. شکی وجود ندارد. ان کشور را شما مردم به باغ وحش هر جانوری تبدیل کرده اید. از طرف دیگر این علی نام کار بدی نکرده. فقط یک تروریست را کشته که دمای عبدالمعروف اش بالا رفته بود.

  • دوست محترم شخ بوت و یا هم نویسنده محترم !!
   لطفا در باره این ادم که (پیس )دارد کمی معلومات بدهید نام اش چه است اهل کجاست از کجا امده است چند ساله است این محکمه است یا چه ؟
   چونکه کسی در ایران نیز قتلی نموده و چند سالی زندانی و رها شده بود و مثل او بدنش پیس یا سفید ی داشت .

 • ن عزیزی ، اگرچند زشت ورکیک نوشتن درسایت جای تآسف دارد وانسان خوب آنرا نمی پسندد ، ولی چاره چیست ؟ باید دربرابر دین پرستان بی فرهنگی چون شما برخورد متقابل وبالمثل صورت گیرد ! لذا باعرض معذرت خدمت خواننده گان محترم این صفحه میخواهم به عرض رسانم که : من هم ازجمله کسانی هستم که به دین اسلام پشت پا زده ام ، نه تنها این ، که بار بار به کتاب آسمانی شما ( قرآن ) سخاوتمندانه ودرحال ذکاء عقل وصحت بدن شاشیدم وتف کردم . این دین وآیین نامه ی ضد بشری اش برشما سیه کرداران ارزانی باد .

 • en qatell yak hazaragi az hezbe wahdat boda ke wahdate ha ta hanoz chandan nafar ra da sweden wa norway ba qatel rasandan.

  • اینجا به نظر من مسوولین ناروی مشکل ندارند.
   مهاجرین مسلمان با هزار دلیل و مظلوم نمایی می ایند و جواب می گیرند . دولت برای شان خرج می دهد، خانه می دهد، زندگی می دهد اما باز می بینید که اینها کسی را نمی ماند که مطابق میل خود زندگی کند. مثلا همین سومالیایی که امده به این مهاجر افغان به خاطر مذهبش مشکل ساخته. مسلمانان عربی ، باکستانی و افریقایی برای ناروی و کشورهای دیگر توحش و بدویت می اورند و در اخر هم مار درون استین می شوند.

 • عزیزی لابد تو از همان تروریستهای هستی که سیستم مذهب تان را از وهابیت سعودی گرفتی و به یک سومالی که غرق در مفکوره طالبانی و هابی است حمایه کردی . تو خوب بخوان تحقیقی مرور کن که اصل قضیه از چی بوده است . من تا جیک از نظر تو پشتون غول که تحت نام عزیزی نوشتی متاسف هستم . سگ اصحاب کهف طی چند . پی خوبان گرفت و مردم شد . من نمیدانم که شما کی به گروه ادمیت می اید ...

 • من خودم از نزدیک در کشور های فرانسه و انگلیس وضعیت زندگی مهاجرین را دیده ام اکثر در شرایط بسیار بدتری نسبت به افغانستان زندگی دارند از تنهایی رنج میبرند از بی پولی و فقر رنج میبرند، کار وجود ندارد، دولت های اینجا هم بخاطری یک ورق کاغذ سالها جواب مثبت نمی دهد و عمر جوانها میگذرد.
  در مورد هزاره ها گفتند بلی من خود چندین تن هزاره ها را دیده ام که عیسوی شدند اما باز هم جواب منفی گرفتند چون قاضی پروند اش فقد یک سوال کرد، گف شما که مسلمان بودید چی خدمتی نمودید که حال امده عیسوی شدید ؟ و دوم اینکه شما زمانیکه در اروپا امده اید اینجا هیچ دینی رسمیت ندارد اما بان هم شما چرا عیسوی شدید ؟؟ انها جواب این سوالات را نداشتند و ندارند از همین رو جواب منفی میگیرند و بدبخت تر میشوند.

 • بادرود به فرهیختگان
  درنخست باید سپاس گزاری کنم از جناب غرجی که همیشه بسیار مطالب پنهان را بردیدة همگان برملا می سازد .
  و بعد از آن از هم میهنان گرامی خواهش کنم که به کسی توحین نکنند. و اگر با مطلبی موافق نیستند دلیل شان را بنویسند . تا دیگران هم از نوشته های شان چیزی بیآموزد.
  و هم من از جناب کامران میرهزار هم سپاس گزاری می کنم که وسیله شده اند تا افغانها چه خوب چه بد چه باادب چه بی ادب چه دانشمند چه گمراه بطور کل همه باهم ابراز عقیده کنند.
  و ما این روز ها را باید پشت سربگزاریم و به پیش برویم.
  البته برای رشد هر پدیده به زمان نیاز است ولی من باید بگویم که هم میهنان ما بطور کل چه در داخل و چه در خارج پیشرفت های چشمگیری داشته اند.
  و اگر کمی با تعمق ببینیم افغان محور سیاست گزاری جهان است و قلب آسیا.
  ولی یگانه چیزی چوب لای چرخ پیشرفت ما گذاشته فقط و فقط اختلافات مذهبی زبانی و قومی در بین سران تنظیم ها و سیاسیون بوده ولی دربین تمام اقوام افغانستان هیچ نوع اختلاف وجود ندارد.
  ما همه راه ها را تجربه کردیم و یک راه را که تجربه نکردیم شاید راه رهایی ما باشد. و آن کنار گذاشتن اختلافات دینی زبانی و قومی است .
  که مانند یمک مشت محکم در صحنه بین المللی با درایت و خردمندی و اقتصاد و دانش وارد شویم و کشور زیبای خود را بهتر از کشور های جهان بسازیم و دیگر هیچ افغانی نیاز نداشته باشد که به کشور های اروپا و آمریکا بروند .
  مشکل نیست بلکه حوصله بکار دارد مانند حوصله که جناب کرزی دارد .و نمونه یک افغان حوصله مند است .
  به هر صورت من به این حرف ها باوردارم .و همه کشور ها ازهمین شگرد توانسته اند که به هر موقفی برسند . منحیث مثل نظری به تاریخ خود آمریکا بیندازید.
  همین اوبامائی که در وقت قسم خوردن گفت نامش حسین اوباما است
  چند هفته قبل سند ازدواج همجنسگرایان امضا کرد.و کسی هم بطرف چپ نگاه نکرد.
  ما نیاز به یک قانون اساسی سیکیولار داریم تااز دنیای تخیل به واقعیت های مشکل کشور خود فکر کنیم . و هر اندیشه آزاد باشد .لاکن مزاحم کسی دیگری نشود.
  سرفراز باد افغانستان

 • alijan-ra kee gofta bood-ke mazhab-ra tagheer bedehat

 • ازقصهء کاوه غرجی دربارهء هزارهء هم تبارش جنین معلوم میشود که بعداز آنکه صومالیایی با آن هزاره بخاطر تغییر دین جنګ ونزاع نموده وبعدا دادګاه ناروی نیز آن سومالی را بی ګناه ثابت کرده ولی بعدا آن سومالی هزاره را بخانه اش دعوت کرده، هزاره نیز دعوت را پذیرفته است ولی درخانهء میزبان وی را با ضربات چاقو ازپا درآورده است، دلیل هزاره این است که او بخاطر دفاع ازجانش وی را به قتل رسانده است، ابتدایی ترین پرسشی که باید ازهزاره صورت بګیرد که وی بکدام اطمینان وارد خانهء آن سومالیایی شده بود درصورتیکه میدانست که قبلا میان آنها جنګ ودعوا هم صورت ګرفته است؟ بعد وقتیکه اطمیان نداشت چرا با خودش چاقو را برده است؟
  حالا کاوه غرجی در آخر می نویسد که کی مقصر است؟
  حالا یک مهاجر سومالیایی به قتل رسیده و یک مهاجرافغانستانی دیگر با وجود اینکه مسولین کمپ می دانستند که اینها با هم مشکل دارند اما هیچ کاری انجام ندادند قراراست به زندان برود. مقصر کیست؟
  آن سومالیایی که هرجا وهمه جا شمشسیر امربه معروف اش را با خود دارد و خود را مسوول دنیا و اخرت تمام انسان های دیگر می داند؟ این افغانستانی که ازحق انتخاب اش استفاده کرده و دین اش را تغیر داده وباخاطرناگزیری مجبور به زندگی درآن کمپ شده ؟
  جواب را باطرح سوال پاسخ داد: این افغانستانی که از حق انتخابش استفاده کرده، چرا کسی را درخانه اش کشته است؟ آیا در دنیا کسی یافت میشود که یک نفر نفر دیګری را بخاطر این دعوت کند تا اورا درخانه اش بکشند.

  • بیجا است!
   1- شخص افغانستانی آنگونه که دوستان در پیام بالا اشاره کرده‌اند هزاره نیست، سید است! هر گردی گردو نیست! هر علی نام الزاماً هزاره نیست. هزاره هزاره کردن شما بیجا است و برآمده از تعصب احمقانه!
   2- به فرض اینکه آن شخص هزاره باشد، جرم یک تن را شما نمی‌توانید به همگی هزاره‌ها نسبت بدهید، بکار بردن واژه «هزاره» بجای «علی» در اینجا مغلطه است و آن هم از نوع مغلطه ای تعمیم جز به کل!
   3- مطلب را دوباره بخوانید، سومالیایی کشته شده آن سومالیایی نخست نیست که با علی پیشتر دعوا داشته اند.

 • بادرود به فرهیختگان و همچنین همین هممیهنن فرهیخته ما که یک سومالی را دردوزخ فرستاده!
  هم میهنان گرامی !
  البته وقتی من چند کامنت هم میهنان را خواندم تصمیم گرفتم که از روی خردمندی از روی این چند جمله که جناب فرهیخته غرجی نوشته با مطالعه قرآن و انجیل نظر خودم را اراهه کنم.
  اگر درباره دولت ناروی نظر بدهیم وقتی اروپا می گوئیم .همه آنها دارای یک دیدگاه در مقابل مهاجرین هستند چه آسیائی باشد و چه افریقائی چه مسلمان چه بی دین و هرچیز دیگر.و اختلاف دونفر را که برای مسائل دینی باشد اصلا درنظر نمی گیرند . و دلیل آنست که بجز محققین شان دیگران نه درباره مسیحیت میدانند و در باره اسلام فقط اینکه اسامه بن لادن تروریست است .حتا اینرا هم نمی دانند که او عرب است .البته نسبی.
  آمدیم راجع به علی که من می دانم انسان عاقلی است چرا اگر یگانه دینی که به پایه قتل کشتار مملکتش را به خاک سیاه نشانده و رفته مسحیت را که اینچیز ها را ندارد اختیار کرده .
  ولی در باره سوامی اصلا نپرس همه عینا مثل بلا حبشی هستند .و فقیر ترین کشور افریقایی.
  از یک طرف افریقا محل گرسنگی و مخصوصا سومالی که ارز هر نظر ضعیف است .و اسلام هم بالای شانه هایش شوار شده . که هیچ راة نجات ندارند .و در این قرن 21 سومالی ها مانند حیوان زندگی می کنند.
  من در کالج بودم یک سومالی چون دید من افغانستان هستم بسیار به نرمی گفت اسلام و علیکم برادر مسلم ؟ طالب خوب .
  من گفتم طالب تروریست هستند و مردم ما از همه اینان نفرت دارند.
  همان بودکه از فردا دیگر بامن اصلا صحبتی نکرد.
  واین است جهان نبینی سومالی مسلم تر از طالبانو القاعده .
  من 100% می دانم که که مقصر این سصومالی هست چون اکه اگر جناب علی او را نمی کشت شاید خودش از دست این سومالی به قتل می رسید .گر چه کشتن خوب نیست ولی برای دفاع چاره نیست .
  حضرت محمد درجنگ خندق با تمام دارودستگاه ازبین می رفت اما سلمان پارسی با مفکوره کندن خندق همه آنها را نجات داد.
  البته شاید هر کس نظری داشته باشد.ولی من می دانم چه چیز های بین دیدگاه یک سومالی مسلمان ناب محمدی و یک افغان فرهیحته که به بلوغ فکری رسیده و به حقایق زندگی پی برده شاید هم خواسته که این سومالی را به حقایق آشنا سازد .تا مثل خودش از جهالت بیرون بیاید.ولی ببینیثد مشکل مردم افغانستان و دولت را با طالبان .
  امیدوار هستم که جناب علی مقاوت اش را ادامه داده و تا آخر ایستاده شود .
  و به آینده خودش امید وار باشد .
  ببینید که توسط دولت سوریه چقدر این تازیان کشته میشوند .و در افغانستان کم مردم ما بدست تروریستان کشته شده .
  حالا یک سومالی که همه سومالیائی جمع مرده هستند.بدست یک افغان ناغلطی بخاطر تعصبش .
  و در زیر خاک رفت .
  درود بر علی و علی های که حتا نامشان را هم از عربی به پارسی تغیر دهند .و راه خردمندی را سست ایلاندهند.

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس