صفحه نخست > خبر و گزارش > ترساندن سایر اقوام ساکن کشور و اکثریت سازی و در نهایت استیلای قومی

ترساندن سایر اقوام ساکن کشور و اکثریت سازی و در نهایت استیلای قومی

بیانیه مطبوعاتی مجمع سیاسی راه نو پیرامون تهاجم کوچیها در بهسود/ به نظر ما این پدیده، نه یک معضل اجتماعی، بلکه حرکت سازماندهی شده سیاسی و قومی است. حکومت آقای کرزی در مسیر ناامن سازی مناطق امن مرکز و شمال کشور و برگرداندن صفحه جنگ از جنوب و شرق به شمال و مرکز کشور، گام بر می دارد.
يكشنبه 16 می 2010

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

گزارش های رسیده از مناطق دایمیرداد، خوات و بهسود، در ولایت های میدان وردک و غزنی، حکایت از تهاجم صدها تن افراد مسلح بنام کوچی دارد. مطابق این گزارش ها که توسط مردم محل و در ارتباطهای مکرر تلفنی انجام شده است، تاکنون چند قریه از مناطق مذکور، در آتش سوخته و ساکنان آنها متواری گردیده اند. گزارشها حاکی از مفقود بودن تعدادی از افراد ناتوان و ضعیف قریه ها می باشد؛ اماتا اکنون از تلفات انسانی خبر موثقی در دست نیست.

طی چند سال اخیر، معضلی بنام کوچی، مردم مناطق مرکزی را ناآرام ساخته، آسیب های جانی و مالی بسیاری را بر آنها تحمیل کرده است. در این سالها واکنشهای وسیعی از سوی نهادهای مختلف و مردم وجود داشته اما با تأسف که گوش دولتمداران همیشه کر و چشمان شان کور و وجدانهای شان آلوده بوده است. هیچگاه دلسوزانه در پی حل این معضل بر نیامده اند و برعکس ازین پدیده ناگوار بهره برداری های سیاسی کرده اند.

در شرایطی که مردم، دچار آفت وحشتناک سیلابها هستند، تحمیل جنگ و خونریزی و غارتگری بر آنان سخت آزار دهنده و نفرت آور است. ما ضمن همدردی با مردم مظلوم دایمیرداد و بهسود نکاتی را بعنوان طرح و دیدگاه خویش یادآور می شویم:

1- به نظر ما این پدیده، نه یک معضل اجتماعی، بلکه حرکت سازماندهی شده سیاسی و قومی است. حکومت آقای کرزی در مسیر ناامن سازی مناطق امن مرکز و شمال کشور و برگرداندن صفحه جنگ از جنوب و شرق به شمال و مرکز کشور، گام بر می دارد. هدف از این حرکت قومی، ترساندن سایر اقوام ساکن کشور و اکثریت سازی و در نهایت استیلای قومی است. بنا بر این همه اقوام صلح دوست افغانستان باید یک صدا در برابر این عمل، بایستند و راههای عملی، برای قطع چنین سیاستهایی را جستجو کنند.

2- ما از اعضای پارلمان افغانستان می خواهیم تا با موضع واحد ملی و سنجش عواقب و پیامدهای چنان سیاست غلط و ناگوار، در زمینه اقدام نمایند.

3- از رهبران سیاسی هزاره و اعضای بلندپایه دولت می خواهیم، کرزی را تحت فشار قرار دهند تا به این معضل که با دستان او خلق شده است، خاتمه دهد و با این اقدام شان وعده هایی را که در جریان انتخابات ریاست جمهوری، به دفاع از کرزی داده بودند، جامه عمل بپوشانند و این شایبه که آنها بی صلاحیت و سمبلیک هستند را از اذهان پاک نمایند.

4- در صورتیکه این فاجعه دوام یابد ما بحیث نمایندگان مردم، در مشوره با مردم، زمینه های تحریم جرگه مشورتی صلح و انتخابات را بررسی و نسبت به آن اقدام خواهیم کرد. به نظر ما، تدویر جرگه صلح برای امن سازی کشور، اقدام مثبت است اما در عین زمان، ناامن سازی مناطق امن، شک و تردیدهای جدی را در صادق بودن اراده حکومت آقای کرزی برای آوردن صلح وثبات، به بار می آورد.

5- ما از نهادهای مدنی، رسانه ها و عامه مردم انتظار داریم تا باایجاد گردهمایی ها، تظاهرات مسالمت آمیز و نشر بیانیه ها، رنج و عذابی را که مردم ما در بهسود می کشند، منعکس و بدینوسیله، همبستگی خود را با آنان اعلام نمایند.

مجمع سیاسی راه نو

کابل- 26ثور 1389


چپاولگری کوچی ها دوباره آغاز شد

اسناد جعلی کوچی ها بیشتر در زمان عبدالرحمان پس از نسل کشی و کوچ اجباری باشندگان مناطق مختلف بويژه مناطق مرکزی و غارت اموال و دارایی های آنان به کوچی ها داده شد تا با هجوم همه ساله ی خود، مانع از زندگی و جان گرفتن دوباره مردم این مناطق شوند./ در ماه جون دو سال پیش سه جوان يک خانواده توسط آنان مثله شده و جسد آنان در مناطق اطراف بهسود رها شد./ مردم دنبال راهی می گردند که آرامش داشته باشند و هر روز با هجوم عده ای به نام کوچی که مسلح اند و با هزاران گوسفند و بز و شتر، در حالی که اسناد جعلی جلادان تاريخ را بدست دارند مواجه نشوند. آنان می خواهند اسناد جعلی صادر شده توسط جلادان و فاسدان تاريخ مانند عبدالرحمان و نادر و هاشم و محمود و محمد ظاهر باطل اعلام شود و ديگر کابوسی بنام کوچی نباشد.

يكشنبه 9 مه 2010, نويسنده: کابل پرس

loading...
loading...

پيام‌ها

 • باز فاشیست بنام کوچی...تبر عبدالرحمانی را بر سرمردم بومی بفشرد؛...وای بر حال محقق وخلیلی که دفاع از کرزی...را شعارخویش قرار داده بدند... لیک کرزی به جای که ولایت سازد... بفرستید جمع کوچی بی فرهنگ را ...تاگلوی هرچه هزاره است ببرند وبسوزانند کاشانه ودارایشان... سالها تجربه خونین این قوم تبهکار زمان... اینچنین بوده وخواهد بود...این ماهستیم که با خوشباوریهای ابلهانه...گول فاشیزم زمان را خوردیم وباز خواهیم خورد... رای بر چانته ای کرزی ریختیم...تابه آسانی بگیرد جانها... بفرستدگله ای اوغون را...تا بسوزاندوسرها ببرند...چه زمان ما بخودوبینش آگاهی خود خواهیم رسید؟؟چوکی را بنده شده رهبرویاران قدیم مردم...خاطرنحس ذلیلان کذاب در نظر است...تخم ضحاک و دیورندهمین خواهند بود...کشتن وبستن وسوختاندن وغیرت انتحاروترور، اصل این تخم بود...هرکسی که بکند باورعهد وپیمان قبایل سیه اندیش را... حال ومنوالش چنین خواهد بود.. مثل محقق ودوستم، ساده لوحانه بدنبال رزیلان رفتن....در پی پای غیوران قبیله افتن...غیرت این تخمه همه کشتن باشد ، سربریدن باشد..پاک سازی دیگر اقوام هم کارشان از دل وازسر باشد..اینها به قول به اصطلاح روشنفکران قبیله سالار، برادر بزرگ هستند وبرادر بزرگ حق دارد که در تعیین سرنوشت دیگران از اختیارکار بگیرد ویا حق زندگی بدهد ویا نی خود مختار است .همینکه هزاره ها را گذاشته است که نفس بکشند، کار پاچایست؛ اگر مانند تبارشان عبد رحمان خون آشام ، در قرن بیست ویک تصمیم بر این شود که دست به قتل عام بزنند ویا در کوچدادن دیگر اقوام بکوشند، کدام شهامت که راه این اوغونای وحشی را بگیرد؟ بی رمقی این رهبران غیر اوغو را که می بینم ، هیچ انتظار در امید دیده نمیشود. سخنان کسل گونه اقای محقق انسان را براستی نا امید میکند. از دوستم تنها نام والقاب دراز باقی مانده است وبس ! تاجیکان هم در بحبوحه ی فاشیزم غرق همدیگر شکنی گردیده اند ودر خدمت به این فاشیست وآن فاشیست قبیله گرا، شامل معاملات گوناگون شده اند. بالای کی باور باید کرد وحق مردم را با تکیه بر کدام جوهر انسانی از دهن گندیده ی وحشیان اوغو باید گرفت؟ به نظر من این بیچارگی در هیچ زمانی دیده نشده است که امروز دامنگیر همه ابعاد زندگی غیر اوغوها گردیده است. همه چیز را دارند اوغونیزه میکنند ودراین اواخر شنیده شده است که ، لعل بدخشان که شش هزار سال قدامت پیچش با نام بدخشان دارد، بنام اوغون لعل نامگذاری شده است وبدخشانیها مرده اند که حد اقل صدای خویش را بگوش تاریخ وجامعه دنیا برسانند؛ همه در منجلاب پول وچوکی غرق شده اند ونه بدخشانی در یادشان مانده است ونه تاریخ ونه لعل ونه لاژوردی با تآسف !هزاره ها زیر سم کوچیهای وحشی وطالبان مسلج در جامه کوچی خردوخمیر میشوند، تاجیک وازبیک بی تفاوت نشسته وروزی شود که این سرنوشت بالای تاجیک وازبیک ملاق بخورد، دیگران خود را تکان نخواهند داد.هزاران انسان نخبه ما در راه شناخت وشناساندن فاشیستهای وحشی وآدمخوار جان دادند ولی زنده ماندگان با تآسف ، در حالت گنگسیت قرار دارند وبازهم مانند بعضی از گذشتگان ، شکر میکشند که اوغو هستند واوغونیت را مراعات میکنند واز ده اوغونان هستند ودر کابل پای تخت کشور ده افغانان هم وجود دارد ومانند این است که ، در واشنگتن ده امریکایها وجود داشته باشد؛ بازهم با این نام وحشت آور افتخار کنید وبگوید که ما شکر اوغونی هستیم . معلوم نشد که اوغونی یعنی چه؟ سنگ ، پول ، زمین ،زن ومرد ویا حیوان کدام یکی ؟
  کار قبیله ویرانی است وانتحار نهایت ناچاریش میباشد که مانند گذشتگانشان نمیتوانند به سادگی جان بگیرند وخون بخورند، جان میدهند تا جان هزاران انسان را بگیرند. انتحاروحشی ترین شیوه ایست که دراین قرن فقط اوغونای باغیرت میتوانند از عهده اش بر آیند وبس !

  غنی خان رییس کوچیها امروز گفت که کوچیها از حق شرعی خویش دفاع کرده اند که شاهان سابق زمین وجان وزندگی هزاره جات را قواله داده بودند وامروز این حق شرعی کوچیهاست که در تابستان از پاکستان عودت کنند وحق انتقال سلاح را هم دارند ودر بهسود وبدخشان ومیمنه وقندوز وبامیان بروند وسر برند وخانه بسوزانند وزمین را علف چر خویش بسازند وزمستان حاصلات شیر قیماق وقروت شانرا در وطن اصلی یعنی پاکستان بفروشند وآرام به زندگی وحشی گری شان بپردازند.

  تا زمانیکه فاشیزم با این اسباب ووسیله وحشیگریش زمام این سرزمین را بدست داشته باشد وسیستم گندیده قبیلوی را بر مردم تحمیل نماید، هرگز روی ترقی وانسان شدن را نخواهیم دید وبهتر است که یا فدرالیزم بسازیم ویا کمر جدای را از بر وگز این قبیله وحشی ببندیم وبا نام تاریخی وگذشته ای پر بار وفرهنگ بهی بر گردیم ودر فضای همدلی وهمدیگر پذیری دور از سایه نحس اوغو زیست نماییم ، دیگر چاره نیست . با اوغو دوصد پنجاه سال است که به این سرنوشت تیره گرفتاریم وهزار سال دیگر حالمان بهتر از این نخواهد گردید. امید است هزاره ، اربیک وتاجیک وسایر اقوام در بند فاشیزم با هم فشرده شوند وخود را از شر قبیله و وحشیان سلیمانی نجات دهند. هنوز دیر نشده است هوطن ، بیندیش وگذشته ات را چراغ راه آینده ات قرار بده . تا امروز چه نفع برده ای که چند زمان دیگر بازهم بیستی وبا فریب شعار وحدت ملی ونیرنگهای فاشیزم وحیله گریهای کرزی ودارودسته اش ، زمان وعمر عزیزت را بر باد دهی وبا اوغون شریک روز سیه وروزگار نا هنجارگونه باشی ! راه جدایی سعادتت را تضمین خواهد کرد. از شر ترویستهای اوغون نجات خواهی یافت وبه خاطر این وخشیان بم وراکت بر سرت نخواهد بارید؛

  از آن روزگاریکه اوغان شدیم ....بریده زفرهنگ انسان شدیم...خود را به فرهنگ انسانی وصل کردن، دوری از پهلوی اوغون است. در غیر آن سالها مشت ولگد این کران واین خران را بپذیر وطاقت نما ودر تاریکی زندگی بسر بر! راه گزینش در دست خودت است ! امروز با بلند کردن آوازت در پیشگاه جامعه جهانی توان رسیدن به حقوقت را دارا هستی ! نترس از وحشیان آل ضحاک ..ازاین گمگشتگان تخم بر باد!!همدردی خویش را با مردم مظلوم بهسود اعلام کرده، از همه انسانهای با احساس توقع داریم که در جهت دفاع از حق بر خیزند واعمال شوم این پاکستانیهای تروریست را محکوم بدارند واز حکومت چرس وتریاک کرزی بپرسند که ، این کوچیها سلاح وامکانات نظامی را از کجا بدست آورده اند؟ چرا خلع سلاح نمیشوند؟فاشیزم عمرت به پایان رسیده است واین جاندادنت خواهد بود که در قرن بیست ویک بازهم از ترس مانند مار گاز میگیری وسر می بری ووحشت می آفرینی .این علایم رخت ونابودیت است به حکم خداوند جان وخرد!!

 • اگر درست بیاد اشته باشیم آقای خلیلی در تبلیغات انتخاباتی، 5 ساله تضمین مصئونیت هزاره ها را در بدل انتخاب کرزی و تحکم جایگاه پرتملق خودش منحیث معاون او، وعده داده بود.

  حالا با سرازیر شدن مفتخواران و خونخواران نوکر صفت و خودفروخته گان معامله شدۀ سرمداران ملیت گرا و فاشیستی در مناطق هزاره ها منجمله بهسود، آقای خلیلی و امثالش سر در مقعد باداران فروبرده و جواب برای این ملت مظلوم ندارند و بااین عمل رضای خاطر باداران را بر تارو مار شدن قوم محروم و ستمکش ترجیح میدهند.

  و یا اینکه برای این خاموش نشستن، معامله و تضمین دیگری برای خود و وابستگانش بدست آورده اند.

  دفاع از خود، ناموس و حقوق هر انسان جائز است و برای همۀ مردم کشور معلوم و ثابت است که این پارازیت های مفتخور از گذشته های دوری باعث آزار و اذیت مردم زحمت کش و صلحدوست بوده و طی چند سال اخیر با مسلح سازی و پشتیبانی روشن چوکی داران ملیت گرا، دست به کشتار این مردم بیگناه و نابودکردن حاصلات زراعتی، اموال و مواشی آنها میزنند.

  تاریخ گواه است که کوچیان از همان نسل جیبسی و یا به اصطلاح عام جَتهای هستند که از ریگستان هایی راجستان متواری شده و از یک دیار به دیارهای دیگری با مفت خوری، دزدی و جسم فروشی و ... امروز از اروپا تا امریکای شمالی نیز رسیده اند.
  حالا چگونه عدۀ از آنها خود را مالک زمینهای بهسود و دیگر مناطق مرکزی و شمال میدانند و با کدام اثناد بی بنیاد چنین دعویی را به سر انداخته اند؟

  ای ملت مظلوم!

  اگر خود دست بدست همدیگر نداده و با اتحاد و همبستگی، این دانۀ سرطان را، از بیخ ریشه کن ننمائید بدانید که خون کشه شدگان و شهیدان این راه به هدر رفته و این حمله و کشتار ها ادامه خواهد داشت تا هزاره ها را به مقصد قتل عام و یا حد اقل بار دیگر از جاه و مکانش بیرون نرانده و برای همیشه نابود نکرده باشند.

  ای ملت مظلوم!

  بیدار شو و از سراسر جهان آواز بلند کن، حق اترا دلیرانه طالب شو و بجای بار بار حقیر شدن، فقط یکبار با عزم راسخ و انسجام کامل از حقوقت دفاع کن.

جستجو در کابل پرس