صفحه نخست > کابل پرس افشا می کند > گزارش سال 1383 رياست عمومی مستقل مبارزه با ارتشا و فساد اداری > 18 مورد سوء استفاده، اختلاس و غصب در وزارت هوانوردی و ترانسپورت

18 مورد سوء استفاده، اختلاس و غصب در وزارت هوانوردی و ترانسپورت

کابل پرس افشا می کند!
کامران میرهزار
چهار شنبه 12 مارچ 2008

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

اشاره: در تاريخ 18/1/1384 شورای وزيران افغانستان، در مکتوب شماره 1053، از رياست مستقل مبارزه با ارتشا و فساد اداری می خواهد که گزارش خود را به اين شورا و رييس جمهور افغانستان ارايه دهد. رياست مستقل مبارزه با ارتشا و فساد اداری وقت، طبق هدايت داده شده عمل کرده و گزارشی را به شورای وزيران ارايه می کند. اين گزارش متاسفانه مانند گزارش سال 1384 و 1385، در اختيار رسانه ها و افکار عمومی قرار نگرفت و موارد سوء استفاده، اختلاس و غصب دارايی های همگانی، در شورای وزيران و نزد رييس جمهور مسکوت ماند. در سيستم بيمار و کاملا فاسد قضايی افغانستان، کسانی که وظيفه ی خدمت به مردم را دارند، کوچکترين گامی را برای بازداشت و محاکمه عاملان فساد و بازگرداندن دارايی های همگانی برنداشتند. عکس آن، طبق معلومات موثق، ميليون ها دالر وافغانی برای عدم پيگيری دوسيه های اختلاس و سوء استفاده، به افراد در دستگاه های قضايی افغانستان پرداخت شده است. رييس جمهور افغانستان آقای حامد کرزی نيز، در زد و بند های سياسی، از اين گزارش ها و نيز موارد ديگر اختلاس ، به عنوان اهرم فشار سياسی استفاده کرده و می کند.

کابل پرس? اکنون برای نخستين بار مانند گزارش سال 1384 رياست مستقل مبارزه با ارتشا و فاسد اداری، گزارش سال 83 اين نهاد را نيز افشا می کند. افشای اين موارد جرم نبوده و بلکه دانستن آن حق طبيعی مردم افغانستان است. باشد که دانستن افکار عمومی از اين موارد بتواند اهرم فشاری ايجاد کند و يا اين گزارش ها مانند اسنادی، از اين دوره ی تاريخی افغانستان، زاويه ی دردناک ديگری از وضعيت افغانستان را بنماياند.

اين گزارش مورد به مورد، به مرور در بخش، کابل پرس افشا می کند نشر می شود. از خوانندگان کابل پرس و آنانی که دسترسی به اسناد سوء استفاده و اختلاس از هر فرد و مقامی که باشد داخلی و يا خارجی، می خواهم که آن را در اختيار کابل پرس قرار دهند. کابل پرس در صورت خواست فرستنده ی اسناد، هويت وی را افشا نخواهد کرد.

گزارش سال 1383 رياست مستقل مبارزه با ارتشا و فساد اداری

(کلمه به کلمه آنچنان که در گزارش آمده است)

در وزارت هوانوردی و ترانسپورت (د آريانا افغان هوايی شرکت)!

1: موضوع خريداری تيل از بابت قراردادهای انتر کامرس، کامگار لمتد

2: موضوع خريداری تيل طيارات ( 33، 722) تُن از شرکت ندا

3: موضوع خريداری (100) تُن تيل از شرکت اتک

4: موضوع خريأاری و قرارداد (6000) تُن تيل (1- TC ) از شرکت افغان واصل

5: موضوع خريداری و قرارداد تيل پير بابا لمتد به طور آزاد از کمپنی ترايکو

6: موضوع خريداری انجن بوينگ (727) شرکت آريانا

7: موضوع (G.S.A) سهيلا شاليزی در کشور ترکيه

8: موضوع پرواز طياره (L-76) روسی به نمبر تقلبی

9: موضوع خريداری نمايندگی

10: موضوع خريداری ماشين بوذز مستعمل شرکت آريانا

11: موضوع ترميم انجن طياره بويينگ 707 در کمپنی رويال جوردن اير موتيف

Royal Jordan Air Motif

12: موضوع سوء استفاده از کرايه حجاج ذريعه شرکت پامير اير (Pamir Air)

13: موضع خريداری وسايل رمپ

14: موضوع بررسی فلايت کچن (Flight Kitchen) آريانا در ميدان هوايی کابل

15: موضوع اختلاس 22 ميليون کلدار پاکستانی ذريعه آمر نمايندگی کويته پاکستان

16: موضوع غصب 10 جريب زمين ملکيت وزارت ترانسپورت مربوط کاماز سوم، توسط معلم نعيم معين صاحب وزارت عودت مهاجرين با استفاده از صلاحيت وظيفوی

17: موضوع قرارداد کانتينرها و تخريب ديوار افسوتر

18: موضوع فورت کلفت ميدان

شاعر و متخصص سیستم های معلوماتی
سردبیر و ناشر کابل پرس?
هزاره از هزارستان

آنلاین :

Work and Poetry

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید
Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس