در همین بخش

صفحه نخست > خبر و گزارش > دایکندی و وضعیت اضطراری

دایکندی و وضعیت اضطراری

بیانیه شبکه جامعه مدنی دایکندی
کابل پرس خبری
شنبه 10 نوامبر 2012

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

زمستان در حال نزدیک شدن است، مناطق مرکزی بخصوص ولایت دایکندی از زمره ولایات کوهستانی وسرد سیرافغانستان است. که هرساله 4 الی 5 ماه راه مواصلاتی 80% قریه جات آن با مرکز ولایت (نیلی) قطع می باشد. این درحالی است که تمام راه های مواصلاتی این ولایت به بازارهای بزرگ افغانستان (کابل، هرات و قندهار) قطع بوده و عبور و مرور ازآن برای مردم این ولایت به خاطروجود طالبان مقدرو نمی باشد.

ولایت دایکندی حداقل سالانه به ده ها هزار تن گندم نیازمند است. این در حالی است که امسال برنامه غذائی جهان (WFP ) مقداری گندم توزیع کرده که 750000 تن گندم کمبود است. ازجانب دیگر برنامه غذائی جهان (WFP ) امسال دفتر ولایتی خود را دراین ولایت مسدود کرده است.

شبکه جامعه مدنی دایکندی با پیش بینی وضعیت فوق العاده اضطراری درزمستان پیش رو، شدیداً ازناحیه کمبود مواد غذائی ابراز نگرانی نموده از اداره محلی، دولت مرکزی، جامعه بین المللی، سازمان محلل متحد، اداره برنامه غذائی جهان و سایرمؤسسات امدادی مصرانه می خواهد که با درنظرداشت وقوع خطرانسانی درایام زمستان، به یاری مردم دایکندی شتافته تا قبل از مسدود شدن راه های مواصلاتی، اقدامات جدی ای درراستای نجات مردم این ولایت را روی دست گیرند

شبکه جامعه مدنی دایکندی
شماره تماس: 0774295958

واژه های کلیدی
آنلاين بنگريد :

جستجو در کابل پرس