صفحه نخست > حقوق بشر > آزادی بيان > اعتراض فعالان بامیان به اظهارات سید هادی واحدی بهشتی که آنان را خناس، خبیث، (…)

اعتراض فعالان بامیان به اظهارات سید هادی واحدی بهشتی که آنان را خناس، خبیث، رذیل و ماجراجو خوانده بود

جواد کیا | خبرنگار آزاد
يكشنبه 16 دسامبر 2012

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

درست چند روز قبل در یک مراسم رسمی، سید واحدی بهشتی در سخنرانی خود، رسانه ها، فعالین جامعه مدنی و نهادهای مدافع حقوق بشر در بامیان را " خناس، خبیث، رذیل و ماجراجو" خوانده بود. و همچنین در همین مراسم آنان را تهدید امنیتی جدی برای بامیان قلمداد نموده و از موظفین امنیتی و پولیس خواسته بود که آنان را دستگیر و فعالیت های شان را محدود نماید.

در اعتراض به این اظهارات واپس گرایانه فعالان جامعه ی مدنی بامیان امروز در این شهر باستانی دست به تظاهرات زدند و از دستگاه قضایی خواسته اند سید واحد بهشتی را به اتهام قتل شکیلا و توهین به فعالان جامعه مدنی تحت پیگرد قرار دهد.

عبدالله برات که به نمایندگی از فعالان مدنی بامیان صحبت می کرد گفت: "متأسفانه بعد ازسپری شدن یکسال از وقوع تجاوز و قتل شکیلا درخانه واحدی بهشتی، هنوز دستگاه قضائی افغانستان قادرنشده که قاتل را ردیابی و دستگیرنماید. این خود نمایانگر اهمال دولت در رسیدگی به این دوسیه و وجود فساد اداری دردستگاه قضائی افغانستان است".
شکیلا دختری است که سال گذشته درقریه زرگران درمنزل سید هادی واحدی بهشتی کشته شد. ازآن هنگام تا کنون، چندین بار درشهرهای مختلف تظاهرات به دادخواهی از این قربانی صورت گرفته، اما هنوز هیچکسی به اتهام قتل شکیلا دستگیرنشده است.

عبدالله برات در سخنان خود همچنین ازدولت افغانستان خواست که با واحدی بهشتی بخاطرافترا و توهین هایش به فعالان مدنی، نهادهای مدافع حقوق بشر و خبرنگاران برخورد جدی نماید. او می گوید "هیچکس حق ندارد به فعالان مدنی، نهادهای حقوق بشری و رسانه ها توهین نماید. توهین به آنان، توهین به آزادی بیان و ارزشهای دموکراتیک و توهین به عموم مردم افغانستان است".
طیبه خاوری عضو کمیته دادخواهی ازحقوق زنان بامیان که قطعنامه 5 ماده ای را قرائت نمود گفت: " آقای واحدی بهشتی برای دفاع ازخود و ترمیم وجهه اجتماعی خود، دست به دروغ سازی هایی زده است که باور آن غیرممکن به نظرمی رسد".

مهدی مهرآئین که به نمایندگی از خبرنگاران بامیان صحبت می کرد گفت: " آزادی بیان به عنوان یکی از مهمترین دستاوردهای دولت افغانستان درده سال گذشته، دارای حرمتی است که هرکسی نباید آنرا مورد حمله قراردهد. توهین آقای واحدی به خبرنگاران به هیچ وجه قابل قبول نیست".
وی از نهادهای مدافع حقوق بشر و آزادی بیان خواست تا ازاین ارزش حیاتی دموکراسی حمایت کنند واجازه ندهند که به آسانی مورد اهانت قرارگیرد".
اظهارات توهین آمیز سید واحدی بهشتی در حالی اعتراض فعالان مدنی و خبرنگاران بامیان را در پی داشته که سید جمال فکوری بهشتی نماینده بامیان درمجلس نمایندگان که برادر واحدی بهشتی است نیزقبلا به خبرنگاران گفته بود که کسانی که بنام فعالان مدنی وخبرنگار دست به ماجراجوئی می زنند، جنگ سالارانی اند که درجنگهای داخلی دهه های گذشته درافغانستان دست داشته اند.
این در حالی ست که بسیاری از جوانان که در بامیان در فعالیت های مدنی سهم می گیرند جوانتر از آن می باشند که در دوران جنگ های داخلی شرکت داشته باشند و برخی از آنان در آن دوران هنوز به دنیا نیامده بودند.

بسم الله القاسم الجبارین بنام خداوند درهم کوبنده ستمگران

قطعنامه گردهمائی مورخ 26 قوس 1391 مصادف با 16 دسمبر 2012 میلادی فعالین مدنی، نهادهای مدافع حقوق بشر و خبرنگاران بامیان در اعتراض به بی تفاوتی مقامات مسؤل درقضیه قتل شکیلا و صحبت های غیرمسؤلانه اخیرآقای سید هادی واحدی بهشتی و توهین وتحقیر فعالین مدنی، نهادهای مدافع حقوق بشر و خبرنگاران بامیان

شهروندان مدنیت دوست و صلح پرور بامیان !

ضمن اظهار سپاس و قدردانی بی پایان، ازهمسوئی گرم و عدالت خواهانه تان، یادآوری می نمائیم که تا بحال، برهمگان واضح است که حرکت های مدنی بامیان، ازگذشته طولانی خویش تا به اکنون، وتا به آینده نامعلوم، ازحیثیت و وجهه مدنی عدالت خواهی، قانون مندی و بی طرفی، مسالمت آمیزبودن و دوری ازخشونت برخوردار بوده و درمسیردشوار تأمین عدالت، جلوگیری ازظلم و جنایات ضد بشری ونهادینه ساختن فرهنگ حقوق بشرهمگام با شما گامهای استواری را پیموده است و مصصم است تا به افق های روشنی ازاین کران دست یابد.

اما درکمال تأسف وتأثر، اخیراً سید هادی واحدی بهشتی، عضو شورای ولایتی بامیان ومتهم اصلی قتل شکیلا، درمحفل افتتاحیه دفترپولیس محلی، فعالین مدنی، نهادهای مدافع حقوق بشر و خبرنگاران را "خناس، خبیث، رذیل و ماجراجو" میخواند و اینان را تهدید امنیتی بزرگی برای امنیت بامیان خطاب می کند و ازپولیس میخواهد که آنان را دستگیرنماید.

این توهین آقای واحدی بهشتی خارج ازتمام معیارهای پذیرفته شده اخلاقی و قانونی بوده، توهین به کرامت انسانی و کلیتی بنام جامعه انسانی است وهمچنین نشانگرتلاش وی برای فرار از قانون و واقعیت، و ترس از مجازات قانونی می باشد.
مردم مدنی و حق خواه بامیان!

شاید شنیده باشید که آقای واحدی، ضمن وارد نمودن این اهانت های صریح و زننده نسبت به فعالین مدنی، نهادهای مدافع حقوق بشر و خبرنگاران بامیان، درصدد راه اندازی توطئه های عوام فریبانه و مظلوم نمائی هایی بوده، و درحال تلاش برای کشاندن حرکت های مدنی مسالمت آمیز، قانونی و حق خواهانه شما مردم به سوی بی نظمی و زورگرائی است. و حتی درپی آن است که نه تنها بامیان، بلکه کل مناطق مرکزی و کلیت افغانستان را به سوی نهادینه شدن فرهنگ تفرقه افکنی، چه درقالب قومی و منطقه ای آن، وچه درمدد جستن به تهدید و دامن زدن به ابزارهای غیرمدنی و غیردیموکراتیک، به منظور لرزان ساختن پایه های حاکمیت قانون، اشاعه فرهنگ خشونت وجلوگیری از تأمین عدالت بوده و می باشد.

اما همانگونه که تاریخ برعزم راسخ شما درمبارزه با بی عدالتی شهادت می دهد، هیچ نیروی اهریمنی ای نمی تواند شما را از تحقق آرمانهای عدالت خواهی تان مانع شود.

بنا براین با آرزوی تأمین عدالت، حاکمیت قانون، وساختار حکومتی عاری ازفساد وتعدی، مطالبات خویش را ذیلا بیان میداریم:

1. فعالین مدنی، نهادهای مدافع حقوق بشر و خبرنگاران بامیان، هرگز وتحت هیچ شرایطی ازتطبیق ارزشهای بشری ومدنی نگذشته و تهدید، تطمیع، دسیسه و توطئه های آقای واحدی بهشتی واربابانش کوچکترین خللی درعزم راسخ شان نیاورده از ادامه حرکات حق طلبانه خود دست بردار نخواهد بود.

2. ازحکومت محلی بامیان جداً میخواهیم که جلو فعالیتهای زهرآگین وسمپاشی های آقای واحدی بهشتی درفضای عمومی و اجتماعی بامیان را گرفته و نگذارند که وی، بامیان، و به تبع آن هزارستان را به دهه های خونبار گذشته سوق دهد.

3. ازدولت مرکزی و لوی سارنوالی افغانستان میخواهیم که تحقیقات لازم و جدی خویش را چه درزمینه قتل شکیلا و ردیابی و به محاکمه کشاندن عوامل آن، وچه درقسمت افترائات اخیرآقای واحدی نسبت به فعالین مدنی، نهادهای مدافع حقوق بشر و خبرنگاران بامیان انجام داده و دراین مورد، اقدامات عملی را روی دست گیرند.

4. فعالین مدنی، نهادهای مدافع حقوق بشر و خبرنگاران بامیان، بیانات غیرمسؤلانه سید هادی واحدی بهشتی را تهدیدی جدی برای صلح موجود، فضای برادری و وحدت ملی افغانستان دانسته، خاتمه فوری آنرا خواهان اند.

5. فعالین مدنی، نهادهای مدافع حقوق بشر و خبرنگاران بامیان تأکید می نمایند که اگربه خواسته هایشان توجه صورت نگیرد، آنان همچنان به اعتراضات مدنی ومسالمت آمیزخود ادامه خواهند داد.

ومن الله توفیق
فعالین مدنی، نهادهای مدافع حقوق بشر و خبرنگاران بامیان

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • سید یعنی به عربی خطاب به مرد ها سید میگویند مثلیکه ایرانی ها به مر د ها اغا خطاب میکنند وبه زن ها خانم ولی سید های افغانستان خود را به مقام بزرگ حساب میکنند و هزاره ها را به مقام پایین از خود و انسان درجه ۲ و۳ حساب میکنند.ولی در عقیده من سید های که در بین هزاره ها هستند مساوی به نزاد پرست خاین و کثیف ترین انسان ها و خاین به سر نوشت سیاسی و اجتماعی هزاره ها وستون پنجم دشمنان هزاره در بین هزاره ها است این کثیف ها را باید قطع و قلع و ازبین جامعه هزاره طرد نمود

  آنلاین : http://gtyhuioop

 • این سی دوزخی بامیانی کره کدام خر است که به شکیلا بی پناه تجاوز کرده بعدا این بی پناه را به قتل رسانده .هزاره ها باید به جرم قتل شکیلا این خر زاده را در چهار راهی بامیان به دار اویزان کند

 • این سید دوزخی بامیانی کره کدام خر است که به شکیلا بی پناه تجاوز کرده بعدا این بی پناه را به قتل رسانده .هزاره ها باید به جرم قتل شکیلا این خر زاده را در چهار راهی بامیان به دار اویزان کند.

 • CALM DOWN hazara boys
  respect your elders

 • بد بای تو هم کدام کره حرام خر زاده سید زاده هستی که خود را وسید های خر زاده را انسان درجه اول و الدر حساب میکنی شاشه سگ ها به دهن هر کی سید است .هزاره این سگ های وحشی خانگی را که قاتل و دشمن هزاره ها است مثل سگ های ولگرد با ایشان برخورد نمایید.وچهره ان خر زده های کثیف را افشا نمایید.

 • بد بای تو هم کدام کره حرام خر زاده سید زاده هستی که خود را وسید های خر زاده را انسان درجه اول و الدر حساب میکنی شاشه سگ ها به دهن هر کی سید است .هزاره این سگ های وحشی خانگی را که قاتل و دشمن هزاره ها است مثل سگ های ولگرد با ایشان برخورد نمایید.وچهره ان خر زاده های کثیف را افشا نمایید.

 • bad boy sead are not eldr of hazara they are enemy of all hazara they are donky and dog we should fuck all of then without question.

 • I left messeges in this page a few time , but kabul press? is quick to remove it
  the messege was to
  reject kabul press call for hatred
  respect your religous leader and get united with you pushtoon and tajik brother and build a better country and a better future for yourself and your future genration

 • انجام خشونت ....
  اشهد بالله ، ازینجا و از آنجا
  تفاوت از کجاست تا به کجا
  چندی پیش درینجا « ویتلاک » نامی ، بنا بر مناسبتی برسگِ شوخ چشم خانه گی اش خشم می گیرد ، قضا فلکی مشتی محکم بر کله ی سگ می کوبد . اجل رسیده پس از دو سه ناله از هوش میرود .
  همسایه به پولیس زنگ میزند و بلافاصله کلاه سفید های سرمه یی پوش سر میرسند و دست به چاره میزنند . سگ مدهوش با سرعت به شفاخانه انتقال می یابد و ضارب را دستبند میزنند و با خودشان میبرند.
  ماجرای حیوان با موجی از احساسات عمومی روبه رو می شود و بسیاری از مردم ، شبانه برای سلامتی او دست به دعا بر میدارند و خواستار پایان حیوان آزاری می شوند .
  سگ تحت مراقبت بیست و چهار ساعته قرار می گیرد ودکتوران تمامی اقدامات پزشکی لازم را برای نجات او انجام میدهند . لیکن آن زبان بسته گویی قبلاً در حالت اغما ، اشهدش را خوانده ، جان به جان آفرین می سپارد .
  محکمه برای ضارب مدت پنج سال حبس و پرداخت هفتاد و پنج هزار دالر جریمه چکش می کوبد ، گرچه نماینده انجمن حمایه حیوانات تقاضای مجازات بیشتر دارد .
  ... در جامعه گوسفندی که گرگ ها حکومت می کنند ، و در آنجا ( ولایت بامیان ) سید بهشتی نامی ( اولادعرب ) بر شکیلا نام ، دختر نوجوانی شانزده ساله تجاوز جنسی می کند و این خناس خبیث از شدت غیض شهوت ، زانو برسینه ی دختر میزند و گلویش میفشرد تا از نفس افتد .
  درین واقعه آب از آب تکان نمی خورد و اولادعرب در کنار دیگرهم قطاران ، در زیر چپن سبز رییس قبیله ، چپرزای ( پخه پر زای ) جا به جا ، پای می کوبد .
  ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا ؟!

  آنلاین : hkamalkabuli.blogsky.com

 • مرگ بر هزاره موش خور

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس