صفحه نخست > خبر و گزارش > تظاهرات سراسری علیه سیاست های ضد پناهندگی درناروی

تظاهرات سراسری علیه سیاست های ضد پناهندگی درناروی

برای دفاع از حق پناهندگی به خیابان ها بیایید
kawa gharji
جمعه 11 جنوری 2013

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

فردا 12 جنوری تظاهرات بزرگی دراعتراض به سیاست های ضد پناهندگی ناروی درسراسر این کشور برگزار می شود. هموطنانی که درناروی زندگی می کنند باید با شرکت دراین تظاهرات از حق و حقوق پناهندگی شان دفاع نمایند.
بعدازسال 2008 قوانین پناهندگی هرسال نسبت به سال قبل درناروی سخت ترمی شود.مهاجرین افغانستانی نیزازتاثیرات این سیاست های ضد انسانی درامان نبوده و پذیرش مهاجرین افغانستانی دراین کشورنسبت به سالهای قبل به زیربیست درصد رسیده است. این درحالی است که هرروز وضعیت امنیتی درافغانستان بدترمی شود وافغانستان به خاطر نقض حقوق بشر، فساد اداری، مواد مخدر، نا امنی درلیست نهاد های بین المللی مقام اول را دارد.

فردا 12 جنوری تظاهرات بزرگی دراعتراض به سیاست های ضد پناهندگی ناروی درسراسر این کشور برگزار می شود. هموطنانی که درناروی زندگی می کنند باید با شرکت دراین تظاهرات از حق و حقوق پناهندگی شان دفاع نمایند.

قرارامارهای پراگنده ای که به دست امده نشان می دهد که تنها درسال 2012 صد ها تن ازهموطنان ما به زورازکشورناروی دپورت شده اند وهمین حالابیش از 50 نفردردپورت سنتر شهراسلو و تروندهایم منتظر اند. دولت ناروی هرهفته به تعداد شش تا هشت نفرازافغانستانی های را که جواب منفی دوم را گرفته اند به زور دپورت می کند و این تعداد به غیرازافرادی است که خود خواسته و دواطلبانه ناروی را ترک می کنند.

بعدازسال 2008 قوانین پناهندگی هرسال نسبت به سال قبل درناروی سخت ترمی شود.مهاجرین افغانستانی نیزازتاثیرات این سیاست های ضد انسانی درامان نبوده و پذیرش مهاجرین افغانستانی دراین کشورنسبت به سالهای قبل به زیربیست درصد رسیده است. این درحالی است که هرروز وضعیت امنیتی درافغانستان بدترمی شود وافغانستان به خاطر نقض حقوق بشر، فساد اداری، مواد مخدر، نا امنی درلیست نهاد های بین المللی مقام اول را دارد.

استدلالی را که دولت ناروی به خاطر سیاست های ضد پناهندگی اش دارد این است که اگردولت ناروی به تعدادی از این پناهندگان قبولی بدهد ،این مساله موجب ورود سیل اسای مهاجرین به این کشور خواهد شد. دلایلی اقتصادی و فرهنگی و امنیتی ازدیگر چیزهای است که احزاب مختلف ناروی به ان اشاره می کنند.

اما با توجه به امارپناهندگان که وارد این کشورمی شود می توان گفت که تمام این مسایل فقط بهانه های به ظاهر خرد پسندی است که به عنوان روکشی برای سیاست های نژادگرایانه این کشورها درست کرده اند.

سالانه بیش از50 هزار سویدنی و 70 هزارپولندی درناروی برای کارمی ایند. به همین ترتیب هزاران نفرازکشورهای المان، دنمارک واسپانیا به کارهای مختلفی درناروی مشغول اند. اگرواقعا بحران اقتصادی و مسایلی دیگری موجب اتخاذ سیاست های ضد مهاجرتی درناروی شده است پس چگونه می توان ورود سیل اسای مهاجرین خودکشور های اروپایی را توجیه کرد؟ ایا کسانی که ازکشورهای سویدن، دنمارک، المان وپولند و.... به ناروی می ایند مهاجر نیستند؟ چرا تمام قوانین ضد پناهندگی باید متوجه مهاجرینی از کشورهای اسیایی وافریقایی باشد؟

با توجه به این که سیاست این کشورها درحمایت از دیکتاتورها، مواد مخدر فروشان، بنیادگرایان اسلامی در کشورهای چون افغانستان یکی ازدلایل اصلی مهاجرت مردم این سرزمین به کشورهای دیگراست واز طرف دیگرمردمان آن کشورها مستحق ترازکشورهای چون سویدن و ... می باشند، سیاست پناهنده ستیزی ناروی را یک سیاست فاشیستی می دانیم و خواهان مشارکت فعال شما در این تظاهرات ها استیم.

نقشه تظاهرات در شهرهای مختلف همراه با زمان:

اسلو:
12. januar 2013 kl. 16:00
ادرس: Oslo, Jernbanetorget
مسوول هماهنگی : https://www.facebook.com/event...

تروندهایم:
12. januar 2013 kl. 12.00
ادرس: Trondheim, Tordenskioldparken
مسوول : https://www.facebook.com/event...
ترومسو:
12. januar 2013 kl. 14:00
Tromsø, Tromsø domkirke
https://www.facebook.com/event...
استوانگر:
12. januar 2013 kl. 12:00
Stavanger, Arneageren
https://www.facebook.com/event...
برگن:
12. januar 2013 kl. 16:00
Bergen, Torgalmenningen
https://www.facebook.com/event...
بودو
12. januar 2013 kl. 13:00
Bodø, Glasshuset
https://www.facebook.com/event...
فریدریک استات
12. januar 2013 kl. 12:00
Fredrikstad, Narnte teglverk
https://www.facebook.com/event...
هامر:
12. januar 2013 kl. 12.00
Hamar, Triangelgården
https://www.facebook.com/event...
مولده:
Molde, Rådhuset
12. januar 2013 kl. 17:00
https://www.facebook.com/event...
وادسو:
Vadsø, Vadsø torg
12. januar 2013 kl. 13:00
https://www.facebook.com/event...
ووس:
Voss, Torget
12. januar 2013 kl. 16:00
https://www.facebook.com/event...

السوند:
Ålesund, Skateflua
12. januar 2013 kl. 17:00
https://www.facebook.com/event...
الیستینویک :
Ulsteinvik, Rådhusplassen
12. januar 2013 kl. 14:00
https://www.facebook.com/event...
سگندال :
Sogndal, Kommunehuset
12. januar 2013 kl. 12:00
https://www.facebook.com/event...
لیله سوند:
Lillesand, Rådhusplassen
12. januar 2013 kl. 15:00
https://www.facebook.com/event...
هاسنس:
Husnes, Solplassen
12. januar 2013 kl. 17:00
https://www.facebook.com/event...
هاگه سوند:
Haugesund, Rådhusplassen
12. januar 2013 kl. 12:00
https://www.facebook.com/event...
هرشتات:
Harstad, Torvet
12. januar 2013 kl. 14.00
https://www.facebook.com/event...
باردو:
Bardu, utenfor Domus på Setermoen
12. januar 2013 kl. 14:00
https://www.facebook.com/event...

اگرخواهان معلوما ت بیشتری بودید می توانید به ادرس فیس بوک های که گذاشته ام تماس بگیرید. تمام این افراد با ارگان های دفاع ازحقوق بشر وحقوق مهاجرین کارمی کنند. این تظاهرات نیز توسط موسسه حمایت از کودکان و جوانان مهاجر و فعالین مستقل حقوق بشرسازمان دهی شده است.

گالری عکس

کاوه استم.
در کشورم اتفاق های می افتد که نمی توانم از کنار شان به بی تفاوتی رد شوم.
درس می خوانم. موسیقی می شنوم .

آنلاین :

http://www.kawagharji.wordpress.com

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید
Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس