در همین بخش

صفحه نخست > عکس > تظاهرات تورونتو علیه نسل کشی مردم هزاره در کویته به روایت عکس

تظاهرات تورونتو علیه نسل کشی مردم هزاره در کویته به روایت عکس

به روایت عکس و تصویر
دوشنبه 14 جنوری 2013

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

روز گذشته صد ها تن در شهر تورونتو در اعتراض به کشتار و نسل کشی مردم هزاره در پاکستان دست به راهپیمایی زدند. یکی از موارد قابل توجه در این تظاهرات یان بود که بیشتر اشتراک کنندگان را مردم غیر هزاره تشکیل می دادند. طبق گزارش رسانه های پاکستانی، در چند روز گذشته و در جریان اعتصاب غذای رهبران حزب دموکراتیک مردم هزاره در کویته و عدم دفن پیکر کشته شدگان، در شهر های مختلف این کشور نیز تظاهرات در همراهی با مردم هزاره برگزار شد و حتا در برخی از شهر ها تظاهرات کنندگان که چند روز دست به اعتصاب زده بودند، زمانی به اعتصاب خود پایان دادند که رهبران حزب دموکراتیک مردم هزاره به اعتصاب خود پایان دادند. اعتصاب چند روزه در کویته و اشتراک هزاران تن در این اعتصاب، حکومت پاکستان را مجبور به برکناری حکومت ایالتی بلوچستان کرد.

جستجو در کابل پرس