اختلاس و غصب زمين در وزارت ترانسپورت!

بدون کم و کاست و تغيير در گزارش رياست مستقل مبارزه با ارتشا و فساد اداری
کامران میرهزار
پنج شنبه 24 آپریل 2008

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

موضوع اول: محترم معلم نعيم معين وزارت عودت مهاجرين با سوء استفاده از موقف و صلاحيت وظيفوی حدود 10 جریب ملکیت وزارت محترم ترانسپورت را با قباله جعلی غصب نموده که زمين مذکور محل پارک وسايط تصدی کاماز سوم می باشد.

موضوع دوم: حيف و میل مامورین بندر پنجگانه کابل از عواید کمیشن های ترانسپورتی

موضوع سوم: شرکت افغان واصل قسمت از ساحه ساحه تخنيکی نمبر دوم افسوتر را ماهوار مبلغ دو هزار و سه صد دالر آمريکايی طی عقد قرارداد به کرايه گرفته بودند و بعدا نيروهای آمريکايی ساحه فوق الذکر را در اختیار گرفته که باید قرارداد فسخ می گردید، اما مسوولين شرکت افسوتر ساحه جدید را از لحاظ مساحت يکصد و شصت متر مربع که از ساحه قبلی بزرگتر می باشد بدون اينکه در کراسه تغيير آمده باشد در اختيار شرکت افغان واصل گذاشته اند که در نتیجه هيات فنی مبلغ هشتاد هزار افغانی خساره را از اين ناحيه وانمود ساخته اند.

موضوع چهارم: شرکت ايام هاشمی تعمير سه منزل متصل شرکت افسوتر را به کرایه ماهوار مبلغ چهار هزار و بیست دالر آمريکايی عقد قرارداد نمود و از مدت نه ماه کرایه را به شرکت افسوتر نپرداختند. زيرا ادعای مصرف سی و نه هزار دالر آمريکايی را مبنی بر ترميم و تغييرات در تعمير متذکره با توافق فی مابين می نمايد که هيچ نوع اسناد مصرفی را در اختيار ندارد. محمد صادق عطایی رييس شرکت افسوتر در تبانی با رييس شرکت ايام هاشمی مجرايی مبلغ مذکور را از مقام محترم وزارت اخذ نمودند.

قاسمی وزير وقت وزارت ترانسپورت


اشاره: در تاريخ 18/1/1384 شورای وزيران افغانستان، در مکتوب شماره 1053، از رياست مستقل مبارزه با ارتشا و فساد اداری می خواهد که گزارش خود را به اين شورا و رييس جمهور افغانستان ارايه دهد. رياست مستقل مبارزه با ارتشا و فساد اداری وقت، طبق هدايت داده شده عمل کرده و گزارشی را به شورای وزيران ارايه می کند. اين گزارش متاسفانه مانند گزارش سال 1384 و 1385، در اختيار رسانه ها و افکار عمومی قرار نگرفت و موارد سوء استفاده، اختلاس و غصب دارايی های همگانی، در شورای وزيران و نزد رييس جمهور مسکوت ماند. در سيستم بيمار و کاملا فاسد قضايی افغانستان، کسانی که وظيفه ی خدمت به مردم را دارند، کوچکترين گامی را برای بازداشت و محاکمه عاملان فساد و بازگرداندن دارايی های همگانی برنداشتند. عکس آن، طبق معلومات موثق، ميليون ها دالر وافغانی برای عدم پيگيری دوسيه های اختلاس و سوء استفاده، به افراد در دستگاه های قضايی افغانستان پرداخت شده است. رييس جمهور افغانستان آقای حامد کرزی نيز، در زد و بند های سياسی، از اين گزارش ها و نيز موارد ديگر اختلاس ، به عنوان اهرم فشار سياسی استفاده کرده و می کند.

کابل پرس? اکنون برای نخستين بار مانندگزارش سال 1384 رياست مستقل مبارزه با ارتشا و فاسد اداری، گزارش سال 83 اين نهاد را نيز افشا می کند. افشای اين موارد جرم نبوده و بلکه دانستن آن حق طبيعی مردم افغانستان است. باشد که دانستن افکار عمومی از اين موارد بتواند اهرم فشاری ايجاد کند و يا اين گزارش ها مانند اسنادی، از اين دوره ی تاريخی افغانستان، زاويه ی دردناک ديگری از وضعيت افغانستان را بنماياند.

اين گزارش مورد به مورد، به مرور در بخش، کابل پرس افشا می کند نشر می شود. از خوانندگان کابل پرس و آنانی که دسترسی به اسناد سوء استفاده و اختلاس از هر فرد و مقامی که باشد داخلی و يا خارجی، می خواهم که آن را در اختيار کابل پرس قرار دهند. کابل پرس در صورت خواست فرستنده ی اسناد، هويت وی را افشا نخواهد کرد.

گزارش سال 1383 رياست مستقل مبارزه با ارتشا و فساد اداری

سوء استفاده و اختلاس در بخش های اقتصادی افغانستان

کابل پرس افشا می کند

شاعر و متخصص سیستم های معلوماتی
سردبیر و ناشر کابل پرس?
هزاره از هزارستان

آنلاین :

Work and Poetry

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • آقای اسمی یکی از کارمندان رستورانت برادر رییس جمهور کرزی در آمریکها بود که بعدآ به یکی از کدر های مورد اعتمادو نازدانه ترین فرد رییس جمهور کرزی کرزی تقرر یافت. از نظر آقای کرزی آقای قاسمی مجرب ترین کدر و با اعتماد ترین فرد بود. این نوازش و ستایش بیش از حد آقای کرز که بالاتر از شخصیت و ظرفیت آقای قاسمی بود، این مسآله آقای قاسمی را به فرد گستاخ و متکبر مبدل ساخته و هیچ نوع محدودیتی در راستای کارش در سمت وزارت ترانسپورت نمی شناخت. همه هست بود و اساس از هم گسخته وزارت ترانسپورت به خصوص شرکت آریانا را توسط آقای قاسمی به بر بادی گذاشته شد. دادستان کل هر گز موفق نشد تا یک بار قاسمی را به استجواب حاظ نماید. قاسمی میگفت من وزیر هستم کسی حق تحقیق از من را ندارد. با وجود افتضاح بزرگ به شکل مرموزی بدون کدام حساب دهی آقای قاسمی از افغانستافرار نموده نا پدید گردید.

  آقای کرزی و برادرنش شریک آقای قاسمی هستند.

 • I am really appreciating this website that we are aware of allot of crimes,corruption etc. happening in the formation of Karzai Administration so we know what kind of personality has karzai so I hope the west must not invest or count on such corrupt person who is totally lost his face amoung afghans and we ask the west to give chance for honest people

  Karzai is only supporting the corrupts,war lords,drug lords poeple, he ís not suitable person for afghanistan even afghanistan people have alargy with his name

  We have to cry for the people poor people of this country who lost everything once they were looted by communists,then by mujahiden,after by taliban now by papit of west Karzai
  Shame on such a president to loot his nation property

  wasalam,ikhlas wardak
  .

 • به ساید.شماه یگ افتراگردروغگو هستید قاسمی تمام عمر خویش را در امریکامشغول تحصیل بوده است بنده ایشان را می شناسم اویگ وزیر لائیق وتحصیل کرده ومسلکی بود که متئسفانه در افغانستان افراد روشن خدمت گذار وتحصیل کرده جای ندارددر افغانستان مقام وچوکی از ان کسی است که زدو بند قومی وقبیلوی داشته باشد.

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس