صفحه نخست > حقوق بشر > آزادی بيان > رییس پارلمان باید از ملت پوزش بخواهد؛ واکنش هزاران تن از کاربران شبکه های (…)

رییس پارلمان باید از ملت پوزش بخواهد؛ واکنش هزاران تن از کاربران شبکه های اجتماعی به سانسور و اخراج داکتر بشردوست

کابل پرس خبری
چهار شنبه 25 سپتامبر 2013

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

کابل پرس?: پس از انتشار خبرها و تصاویر ویدئویی اخراج داکتر رمضان بشردوست نماینده ی مردم در پارلمان افغانستان توسط رییس پارلمان، هزاران تن از کاربران شبکه های اجتماعی از جمله فیسبوک، در مورد واکنش نشان داده و ضمن محکوم کردن آن، خواستار پوزش رسمی رییس پارلمان از داکتر بشردوست و ملت افغانستان شده اند. روز چهارشنبه 25 سپتامبر سال 2013 میلادی، ابراهیمی رییس پارلمان افغانستان، مانع از سخنان بشردوست در مورد نامزد وزیر های پیشنهادی کرزی شد و دستور اخراج آقای بشردوست را از پارلمان صادر کرد.

برخی از واکنش ها:

 • اخراج بشردوست از تالار مجلس،فشردن گلوی آزادیست
 • تنها شخصي که أحساس مسوليت کرده ، ميکند وخواهم کرد دراين کشور مملو ازهرنوع فساد آقاي بشردوست است. هزار انسان خاين که أورا اخراج کند ملت يعني مردم حمايت ميکند چرا که درقلب مردم جاي دارد.
 • ما بشر هستیم و تو دوست ما پس تازنده ایم حمایتت میکنیم جناب بشردوست آنانیکه استقلالیت ندارند وجدان خویش را قربانی چوکی و سرمایه میکنند و داد از استقلال کشورش میزند جالب است یک محصل نظر یک داکتر را نمی پذیرد آیا این خود بیانگر جهالت نیست.
 • واقعا که ریس مجلس از حد خود گذشته است وبا بسیار بی عزتی جناب داکتر بشردوست را از مجلس اخراج کردند خلاف ارزش های دیموکراتیک وآزادی بیان
 • بشر دوست جرمش این است که همیشه حق می گوید، در همچنین یک وضعیت باطل حق گویی جرم است.
 • ریس مجلس نمایندگان امروز با توهین به بشردوست توهین به تمام ملت افغانستان کرده باید از شخص جناب بشردوست ومردم افغانستان در حضور رسانه ها معذرت خواهی نماید
 • این مخالف ، این شورشی این دگر اندیش ... صدای او در سرزمین گرگها گوش خیلی هارا می ازارد، خواب خیلی ها را اشفته می کند. نباد روزی که این صدا خاموش گردد ! نباد روزی که صداهای مخالف خفه گردد.
 • صدای ملت نباید خاموش شود!!!!!
 • نامردان هيچ وقت وجود يك مرد را تحمل ندارند
 • ريس بارلمان از ديكتاتوري دست بكشد!
 • اگر قرار باشد نام چند نماینده صادق را در مجلس بگیریم بدون شک بشردوست نخستین آنان خواهد بود.
 • ﻣﺸﻖ ﺩﻣﻮﻛﺮاﺳﻲ ﻳﺎ ﺗﻮﺗﺎﻟﻴﺘﺮﻳﺴﻢ!

ﺩﺭ ﻛﺪاﻡ ﭘﺎﺭﻟﻤﺎﻥ ﺩﻧﻴﺎ ﺷﻤﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﺧﺎﺭﺝ ﻛﺮﺩﻥ اﺟﺒﺎﺭﻱ ﻳﻚ ﻭﻛﻴﻞ اﺯ ﺻﺤﻨﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﻫﺴﺘﻴﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻥ اﻧﺪاﺯﻩ ﻛﻪ ﻓﺮﺩ ﺑﻪ ﻋﻨﻮاﻥ, ﺭﻳﺲ, ﻣﻌﺎﻭﻥ, ﻣﻨﺸﻲ ووﻭﻭ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺖ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺩاﺭﺩ, ﻳﻚ ﻋﻀﻮﻱ ﭘﺎﺭﻟﻤﺎﻥ ﻧﻴﺰ ﺩاﺭﺩ. ﻫﻴﭻ ﺗﻔﺎﻭﺗﻲ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺘﻲ ﻣﻴﺎﻥ ﺷﺎﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪاﺭﺩ.

ﻟﺬا, ﺭﻳﺲ ﭘﺎﺭﻟﻤﺎﻥ ﭼﺮا "ﺩاﻛﺘﺮ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺑﺸﺮ ﺩﻭﺳﺖ" ﺭا اﺯ ﻓﻀﺎﻱ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ ﺯﻭﺭ اﺧﺮاﺝ ﻣﻴﻜﻨﺪ. اﮔﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮاﻥ ﻳﻚ اﻧﺴﺎﻥ و ﺷﻬﺮﻭﻧﺪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﻓﻜﺮ ﻣﻴﻜﻨﻴﺪ, اﻳﻦ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﺧﻮﺩﻛﺎﻣﮕﻲ ﻣﺤﺾ ﺭﻳﺲ ﭘﺎﺭﻟﻤﺎﻥ, ﺗﺤﻘﻴﺮ ﺩﻣﻮﻛﺮاﺳﻲ و ﺗﻮﻫﻴﻦ ﺑﻪ ﺩاﻛﺘﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﺑﻪ ﻋﻨﻮاﻥ ﻭﻛﻴﻞ ﻣﺮﺩﻡ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ - اﻫﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻭﻛﻴﻞ, اﻫﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﻛﻠﻴﻦ اﻭﺳﺖ ﻳﻌﻨﻲ اﻫﺎﻧﺖ ﺑﻪ 8000 ﻫﺰاﺭ ﻣﻮﻛﻞ ﺟﻨﺎﺏ ﺑﺸﺮ ﺩﻭﺳﺖ - ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺻﺪا اﺯ ﺩاﻛﺘﺮ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻛﻨﻴﺪ و ﺑﺮاﻱ ﺗﺮﻭﻳﺞ ﻣﺮﺩﻡ ﺳﺎﻻﺭﻱ,ﺑﻪ داﻛﺘﺮ اﻋﺎﺩﻩ ﺣﻴﺜﻴﺖ ﺷﻮﺩ.
ﻣﻦ, ﺑﺪﻭﻥ ﺷﻚ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻢ ﺑﮕﻮﻳﻢ. ﺩاﻛﺘﺮ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺑﺸﺮ ﺩﻭﺳﺖ, ﺗﻨﻬﺎ ﻭﻛﻴﻞ ﺩﺭ ﭘﺎﺭﻟﻤﺎﻥ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺖ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺷﺎﻥ ﺑﺮﺧﻼﻑ ﺳﺎﻳﺮ ﻭﻛﻼ, ﺳﻤﺘﻲ, ﻗﻮﻣﻲ, ﻣﺬﻫﺒﻲ, ﻟﺴﺎﻧﻲ ﻭﻭﻭ ﻧﻴﺴﺖ, اﺯ ﻫﺮ ﺳﻤﺖ, ﻗﻮﻡ, ﻟﺴﺎﻥ, ﻣﺬﻫﺐ ﻭﻭﻭ ﻛﻪ ﺑﻮﺩﻩ ﺑﻪ اﻭ ﺭاﻱ اﻋﺘﻤﺎﺩ ﺩاﺩﻩ اﺳﺖ. و ﺗﻨﻬﺎ ﺳﻤﺒﻮﻝ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻣﺸﻖ ﺩﻣﻮﻛﺮاﺳﻲ ﺩﺭ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﻴﺎﻳﻴﺪ, اﺯ ﺩﻣﻮﻛﺮاﺳﻲ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻛﻨﻴﻢ!

 • اخراج"داکتر رمضان بشر دوست"از مجلس نمایندگان افغانستان ننگین ترین ترفند برای سر پوش گزاری بر بیان "حقایق تلخ"از سوی ریس پارلمان
 • وقتی شنیدم داکتر صاحب را اخراح کردند به یادی ان پژوهشگر خارجی افتادم که همیشه به من می گفت بشر دوست به درد افغانستان نمی خورذ باید به فرانسه بر گزدد .
 • این پارلمان معامله ګر است. این پارلمان قدر شما واري کدرها را چي میفهمند. حق با شما است. ما در فیسبوک به حمایت از شما مبارزه خواهیم کرد.
 • داکتر رمضان بشردوست صدای واقعی مردم غریب و ستم دیده افغانستان است، موصوف از همه لذایذ دنیوی بخاطر مردم خود گذشته است او مستحق این توهین نبود
 • ما این عمل رییس مجلس نماینده گان رابه شدت محکوم می کنیم ٬ واز ابراهمی خواهان این هستیم که از بشردوست معذرت خواهی خواهی کند.ابراهیمی بااین عمل خود تنها به بشردوست توهین نکرده است بلکه به میلیون ها شهروند کشور توهین کرده است
 • غیر از داکتر رمضان بشردوست چه کسی دیگر صدای واقعی ملت ستمدیده افغانستان را در پارلمانی که خانه فساد کشور شده بلند کرده است وی ملت خود را بر تمام لذایذ دنیا پذیرفته و از همه چیز گذشته حالا دیگر وقت آن شده تا مردم از خواب خرگوشی بیدار شده و وی را باور کرده و یک گام ما هم بسوی او برداریم، زنده باد بشردوست
 • حقیقت گفتن گناه است اقای بشر دوست
 • زنده باد داكتر رمضان بشردوست خدمت كار واقعي افغانستان
 • توهین تحقیر واخراج زوری عقده مندانه محترم«رمضان بشر بشر دوست »وکیل مردم به امر رئیس مجلس نماینده گان عبدالطیف ابراهیمی رابرای خوشنامی وبقایش در پست ریاست که این چندمین بار است که خلاف قانون وخلاف حقوق شهروندی وآزادی بیان که توهین به ملیونها شهروند افغانستان وموکلین آقای بشر دوست است محکوم مینمائیم واز مردم افغانستان وتمام دوستان خواهشمندم که این موضع را هر چه بیشتر شیر نموده تا وقت که رئیس مجلس آقای ابراهیمی از موکلین اقای بشر دوست واز آقای بشردوست معذرت نخواهد .

برای خواندن واکنش های بیشتر کاربران به صفحه فیسبوک کابل پرس و صفحه فیسبوک رسمی داکتر بشردوست مراجعه کنید.

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • rais e majlis sag e mafia ast

 • ریس پارلمان افغانستان آقای ابراهیمی تحمل سخنان حق وراست داکترصاحب وقهرمان ملی افغانستان رانداشته دست به هپتاکی زده است مامردم افغانستان میخواهم که داکترروف ابراهیمی بایدرسماازمردم افغانستان یعنی بشردوست قهرمان عذرخواهی کند بشردوست مردحقیقت ومردمیدان است که بدون کدام بادیگارد بین مردم افغانستان میباشدچون بشردوست خاین نیست وازمردم خودنمیترسد. این خاین ها لایقت نداردکه برای بشردوست سفره پهن کند
  زنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده وسرفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرازبادفرزندنیکخواه وطن بشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــردوست

 • سلام : هیچ خاین منافق ومرتد رمضان بشردوست را نمیتوانند تحمل کنند . سردسته های مرتد شورای مفسد نظار وجمعیت شیطانی که ویروس تباهی افغانستان هستند وقدرت سیاسی نیز دردست همین فاحشه های سیاسی است وآشکارا مرتد هم شدند . همیشه این قهرمان واقعی افغانها(بشردوست) را تخریب میکنند ابراهیمی هم از کاسه لیسان همین مرتدین باند شروفساد است . وبرای این انسان فاسد وعروسک باند شروفساد نفرین خدا وفرشته ها راخواهانیم . بشردوست بیشتر ازپیش مورد تحسین خدا وملت قرار میگیرد واین خاینین ملی ونوکران یهود ونصارا روز تاروز افشا میشوند وچهره های نجس شان به مردم نمایان میشود . درود خدا بر رمضان بشردوست .

 • دوستان من ، جناب بشر دوست پول و مربی ندارد که مرحبا های فول بخورد انون خدمت گذار مردم است اما، چون که در افغانستان قدرت به دست مافیا های دلار و هیروهین هستند و از الف تا ی همه غرق در فساد اداری و مردمی ووو هستند کی است که واقعا بتوانند به درد مردم و کو گوش شنوا ،هم چو یک شخص ازادی خواه خدمت گذار مردم را کنار خود تعمل نمایند ، جون اقای بشر دوست واقعیت های احمد و محمود را اشکار و به مذاق انها خوش نخورده و باعث اخراج ان از پارلمان گردید . به امید پیروزی حق بر باطل .

 • dostan rais majlis vaqti dr ramazan bashar dost ra az dakhil majlis ba zor neroy amniyati beron kardan ba nazari man in khilaf qanon afghanistan va qanoni asasi ast ki ba hich vaji na bayad inkar ra mikard chon barai mardom va milat afghanistan sharifi nishan midihad ki dar afghanistan bi qanoni va zor garai dozdi khilaf hai ghair insani vojod dashtah va vojod darad hanoz bayad ki mardom afghanistan tojoh jidai dashtah bashad dar in morid chon ki ramazan bashardost hargiz kodam khiyanat bar mardom va koshvari man afghanistan na dashat ba joz az khidmat ba mardom va kishvari man afghanistan aqai ramazan bashar dost yaki az vokalai khil pak khidmat gozar mardom va milat ast tanha vakil ast ki sadai mardom ra mishnavad bayad ki rais majlis az in karash jidan az aqai dr ramazan bashar dost ghozor khahi konad ba tashakor az sadai milad paki afghanistan zinda bad bashar dost

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس