در همین بخش

صفحه نخست > خبر و گزارش > سربازان کودک!

سربازان کودک!

متن کامل اظهارات خانم رادهيکا کوماراسوامی، نماينده ويژه سرمنشی ملل متحد برای کودکان و تنش های مسلحانه/ کابل
جمعه 4 جولای 2008

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

اشاره: متن اظهارات خانم رادهيکا کوماراسوامی، نماينده ويژه سرمنشی ملل متحد برای کودکان و تنش های مسلحانه، توسط دفتر سازمان ملل در افغانستان به کابل پرس ارسال شده که بدون کم و کاست در ادامه آمده است.

قسمی که شما مطلع هستيد، من به دعوت دولت افغانستان به همراهی همکارم لوئی-جورج آرسينو رئيس
عمليات اضطراری صندوق وجهی ملل متحد برای کودکان برای یک سفر رسمی به افغانستان آمده ایم.
در ماه می سال جاری گروه کاری شورای امنيت ملل متحد برای کودکان و درگيری های مسلحانهً افغانستان را
در آجندا خود قرار داده است و در اکتوبر امسال يک گزارش جامع روی وضعيت کودکان در جريان در گيری
های مسلحانه تهيه شده که به شورای امنيت تقديم خواهد گرديد.

یکی از اهداف مهم سفر من ایجاد ميکانيزم نظارت و گزارش دهی در مورد تخطی های فاحش در برابر
کودکان در برخورد های مسلحانه ميباشد. من در جريان سفرم از کابل، جلال آباد و گرديز ديدار به عمل آورده
و با رئيس جمهورحامد کرزی، وزرای کابينه، نيرو های ايساف، نيرو های نظامی تحکيم آزادی موسسات بين
المللی ، موسسات غير دولتی ملی و بين المللی ، روحانيون و طبعا با خود کودکان ملاقات هائی داشتم.

باید بگویم که در جریان مذاکراتم با کودکان و فاميل های شان و نيز در صحبت با موسسات افغانی و
روحانيون ، یک چشم انداز بسيار دلچسپی را از اوضاع کودکان در افغانستان در همين زمان به دست آوردم.
اولين نگرانی همه در رابطه با وخيم شدن وضعيت امنيتی ميباشد. یک نگرانی عمومی در مورد ازدیاد بی
امنيتی و خشونت موجود ميباشد. ضرورت به گرفتن تدابير عاجل به شمول پروسه های آشتی به جهت پایان
بخشيدن به مخاصمات هرگاه ممکن باشد دیده ميشود.

یکی از بدترین خشونت ها عليه کودکان در جریان منازعه های مسلحانه عبارت از کشتن و مجروح نمودن
آنها است.

ما با یک تعداد زیادی از قربانيان حملات طالبان و سایر عناصر ضد دولتی ملاقات کردیم. ما همچنان با
قربانيان عمليات نظامی نيرو های بين المللی ملاقات کردیم. ما با کودکانی که از اثر بمباردمان های هوائی ،
حملات شبانه و سایر این قبيل عمليات ، معيوب گردیده اند ملاقات کردیم. ما با قوماندانان نيرو های ایساف
و نيرو های نظامی تحکيم آزادی در باره اينکه چگونه آنان بايد از اين گونه صدمات جانبی از طريق
رهنمود و تدابير روشن ممانعت نمايند صحبت کرديم. اين خيلی مهم است که تدابير لازم به جهت وقايه از
چنين حوادث ، اجرای تحقيقات فوری و در صورت ضرورت تاديه جبران خساره تحقق بپذيرد.

دومين تخطی بسيار مهم بر عليه کودکان در درگيری مسلحانه طبعا استخدام کودکان درجریان چنين درگيری ها
به صفت سرباز ميباشد. ما معلومات دقيقی به دست آورده ایم که در جریان ماه های گذشته درتعداد کودکان
سرباز یک ازدیاد قابل ملاحظه به مشاهده ميرسد. ما همچنان قضيه های جداگانه اشخاص انتحاری را
مطالعه نمودیم . این یک چيز دهشتناک است و ما اميدواریم که همگی برای ریشه کن ساختن آن دست به
عمل بزند.

ما برین تاکيد مينمائيم که طالبان خودشان در ماده نزدهم خود به رسميت شناخته اند که مجاهدین اجازه
ندارند که کودکان را که ریش و بروت نداشته باشند در صفوف خود در جبهه جنگ بگمارند و یا آنان را در
قرارگاه های خود ببرند.

ما از تمام جوانب بخصوص از نيروهای ضد دولتی خواهانيم تا مانع استفاده کودکان در جنگ ها شوند.

گزارشهایی هم در دسترس داريم که که کودکان در قوای پوليس در نقاط مختلف کشور حضور دارند. در ملاقات های که با وزارت داخله و رياست امنيت ملی داشتيم خواستار کمک برای از بين بردن اين مسله شديم.
ما از بازداشت کودکان بعد از عمليات نظامی نگران ميباشيم. قوای آيساف ارقام دقيق را درين ارتباط به ما داده
اند ليکن ارقام دقيق کودکان بازداشت شده توسط نيروهای افغانی و امريکايی را در اختيار نداريم. قسمی که
معلوم ميشود هيچکسی طرزالعمل برخورد با اين گونه موارد را ندارند و ما اميدواريم که راپور ما زمينه را
برای ايجاد چنين طرزالعمل مهيا خواهد نمود.

قسمی که ما از نقاط ديگر دنيا معلومات داريم زندانی نمودن کودکان آنها را به اشخاص خشن تبديل مينمايد که
اين مسله صرف باعث ازدياد خشونت در جامعه ميگردد.

ما همچنان از حملات بالای مکاتب که کودکان بيگناه در آن کشته ميشوند نگران استيم. اين حملات کاملاً خلاف
تمام نورم ها و روش انسانی مندرجه قوانين بين المللی و خلاف ارشادات مذهبی است. در سال گذشته 228
حمله بالای مکاتب صورت گرفته بود که در اثر آن 75 تن کشته و 111 تن زخمی گريدند. در سال جاری تا حال 83 مکتب مورد حمله قرار گرفته اند.

راپورهای هم در دست داريم که حاکی از خشونت جنسی عليه بچه ها ميباشند. جامعه مدنی افغانستان از
خشونت جنسی عليه بچه يا بچه بازی توسط قوماندانان نگران است. به اين مسله بايد خاتمه داده شود چرا
خلاف قوانين بين المللی ميباشد.

در اخير ميخواهم تصريح نمايم که مشکل جدی بشری در بسياری نقاط افغانستان که ناآرام ميباشد وجود دارد.
ما ازتمام جوانب ذيدخل خواهانيم که به کارمندان بشری دسترسی به مناطق مورد ضرورت را بدهند. ما
همچنان معتقديم که کمک های بشری با عمليات نظامی يکجا صورت گرفته نميتواند. اين مسله خلاف اصول
قبول شده فعاليت های بشری ميباشد و زندگی کارمندان بشری را به مخاطره مياندازد. اين ضروری است تا
فضای فعاليت های بشری توسعه يابد و اين از طريق درخواست گذاشتن احترام به فعاليت های بشری و برای
حمايت از کودکان از تمام جوانب ذيدخل صورت گرفته ميتواند.

درين ارتباط همکاران ما از يونيسيف پيشنهاد داشتن روزهای آرامش يا آتش بس را نموده اند. درين چهارروز
تمام جوانب ذيدخل به يک متارکه احترام گذاشته و کودکان ميتوانند در مقابل پوليو واکسين شوند. سال گذشته
چنين روزهای را داشتيم که بسيار موفق بود. اميد است اين روند امسال ادامه يابد و کودکان بتوانند واکسين
شوند و مکاتب هم به حيث ساحات صلح مورد احترام قرار گيرند.

کودکان و زنان طالب نيستند!

تعريف خود را از جنايت و جنايتکار تصحيح کنيم!

يكشنبه 13 آوريل 2008, نويسنده: کامران میرهزار


درافغانستان وعراق جنايت کرده ام!

اظهارات يکی از سربازان آمريکايی که از اردوی کشورش استعفا داده و به يک سازمان صلح پيوسته است. او يکی از جناياتی را که مرتکب شده شرح داده و می گوید، از اين دست جنايات هر روز در افغانستان روی می دهد

يكشنبه 22 ژوئن 2008


سوء استفاده طالبان از کودکان در جنگ

يک کودک مسلح در صفوف طالبان

جمعه 28 مارس 2008


کودکان کار می کنند از گرسنگی نميرند، دزدان در چوکی های دولتی!

عکس هايی از چونگ عکاس آسيايی از کار کودکان افغانستان

دو شنبه 5 مه 2008


207 حمله ی طالبان به دانش آموزان، آموزگاران و مکاتب در افغانستان!

ديدبان حقوق بشر

پنج شنبه 15 مه 2008


آدمکشان بازگشتند، اين بار جدی تر از پيش!

د خلکو قاتلان (طالبان) د ډیر جدی په ټوګه بیرته راغل

شنبه 17 مه 2008


مرگ و مير زنان و کودکان در بدخشان!

هفت هزار تن، يک کلنيک بی داکتر و بی امکانات/ در افغانستان هر 28 دقيقه يک زن در هنگام زايمان جان می دهد!

يكشنبه 27 آوريل 2008

پيام‌ها

جستجو در کابل پرس