صفحه نخست > ببينيد و بشنويد > هرگز به امانت شما خیانت نمی شود

هرگز به امانت شما خیانت نمی شود

من منتظر روزی هستم که کسانیکه سنگ هزاره را به سینه می زنند، من را کمک کنند تا غار نشینان بامیان را، کسانیکه سنگ پشتون را به سینه می زنند، من را کمک کنند تا خیمه نشینان کندهار را، کسانیکه سنگ تاجک را به سینه می زنند، من را کمک کنند تا ویرانه نشینان پنجشیر را از غار، خیمه و ویرانه نجات دهم..
داکتر رمضان بشردوست
يكشنبه 22 فبروری 2015

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

با دیدن این ویدیو، بعضی ممکن است ازخود و از من بپرسند که چرا به خیمه نشینان و ویرانه نشینان کابل؟ بخاطر که آقای امیر از امارات متحده عربی، مبلغ بیست هزار(20000) دالرآمریکایی برای اینها ارسال کرده است ومیداند که من به امانت خیانت نمیکنم چون سال گذشته هم کمک ارسال کرده بود..
البته بعضی با دیدن ویدیوهای کمک به بد خشان، پرسیدند که چرا هشتاد ویک هزار(81000) دالرآمریکایی- چهار میلیون وهفت صدوده هزار افغانی- برای قربانیان لغزیش زمین دربدخشان؟ بخاطرکه هموطنان برای بد خشان روان کرده بودند ومطمئن هستند که من به امانت خیانت نمیکنم.
تمام ویدیو کمک ها از1384(2005) تا امروز دروب سا یت، فیسبوک و تویتر من و همچنین در یوتیوب منتشر شده و می شود.
من منتظرروزی هستم که کسانیکه سنگ هزاره را به سینه می زنند، من را کمک کنند تا غار نشینان بامیان را، کسانیکه سنگ پشتون را به سینه می زنند، من را کمک کنند تا خیمه نشینان کندهار را، کسانیکه سنگ تاجک را به سینه می زنند، من را کمک کنند تا ویرانه نشینان پنجشیر را از غار، خیمه و ویرانه نجات دهم..

کسانی که اطفال شان از سرما می لرزند و ازگرسنگی می نالند، اول به پول آرد برای نان و پول چوب برای بخاری ضرورت دارند و اینها منتظر شعارو پیشنهاد نیستند بلکه امید عمل و کمک دارند تا ذره ای مرهم بالای زخم های شان گذاشته شود.
بادیدن ویدیو کمک ها، بعضی پیشنهاد می کنند که فابریکه و کارخانه بسازید که اینها مشغول کارشوند اما فکر نمی کند که:
1- با این پول فا بریکه یا کارخانه ساخته نمی شود چون میلیون ها افغانی برای ساختن آن لازم است.
2- با پول صدقه، خیرات، کمک...کسی شرکت یا فا بریکه نمی سازد چون...
3- - این پول از من نیست که من طبق خواست خود مصرف کنم، این پول امانت است که من باید به مستحقین آن کمک کنم.
4- هرروز دراین کشور کارخانه های خیاطی، بوت دوزی، نجاری...بسته می شوند چون رهبران این کشور بیگانه پرست اند و کشور های دیگر بخصوص فرانسه، ایتالیا، ترکیه، ایران، پاکستان و چین با دامپینک اقتصا دی افغانستان را تبدیل به یک کشور مصرف کننده کرده اند.

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • جناب محترم داكتر رمضان بشر دوست!
  شما درجامعه اي زنده گي ميكنيد كه قدرت وحاكميت به شكل انحصاري آن در اختيار يك قوم بايد باشد آنهم نه براي خدمتگذاري به جامعه بلكه بخاطر توسعهء سلطهء قومي و قبيلوي و پهن نمودن بساط ظلم وإجحاف .
  شما خوب ميدانيد كه زمانيكه قدرت از دست اين قوم بيرون شود اين قوم حاكم حاضرند تا آسمان وزمين را بهم ببافند، بهترين نمونه اش را در مسابقات كريكت در برابر كشور بنگلديش ديديد ، آيا با تمام اين علايم آشكار ورسوايي هاي انتخاباتي اخير هنوز هم جناب عالي اميدوار استيد كه شما را پشتونها ميگذارند كه مقعد تانرا بالاي كرسي رياست جمهوري بزنيد؟ آيا شما ديوانه نيستيد؟

  من هميشه گفته بودم كه: معناي افگان در زبان انگليسي سگ شكاري است، ولي بعضي دوستان بالاي من خشم گرفتند كه گويا من به قوم افغان توهين كرده ام، من همچنان از قول غني خان پسر خان عبدالغفار خان ومولوي بحليگر نوشته بودم كه افغان يا پشتون از طرف پدر با ( خر) قرابت دارند ولي دوستان با من موافق نشدند. حالا خودتان بچشم تان ببنيد كه همين اوغانهاي كه از شدت خشم تلويزونهاي شانرا شكستاندند از خر چه فرق دارند؟ اين جهالت و وحشت اوغاني نماينده گي از آن ميكند كه افغانها هنوز هم خون خر در رگ هاي شان جاري است، كسيكه بخاطر شكست تيم كريكت تلويزون خودرا بشكناند بخاطر شكست يك اوغان در انتخابات شايد كون خودرا هم پاره كند. بناء نمايش هاي زورگويي و لجاجت وخرگري نماينده گي از فرهنگ خر بودن ميكند. اين حركت ها نشان ميدهد كه اوغانها هرگز در هيچ انتخاباتي از كانديدهاي غير اوغان فلبا پشتيباني ننموده ودر صورت پيروز شدن يك فرد غير اوغان بالاي يك اوغان پدرلعنت چون اشرفغني يا كرزي همهء اوغانهاي لر وبر كونهاي شانرا پاره ميكنند

 • آقای بشر د و ست سلام ، اگرتو حقیقتآ بشر د و ست هستی تورک تبارهای افغا نستا ن هم بشر هستند آنها را فرا موش کرد ی یا تو هم تعصب و تبعیض
  د ا ری ؟؟؟ خا نه های تورک تبارا ن بدخشا ن زیرکوه ها شد ند بی سرپنا ه هستند خانه و زمین های تورکمن را آ ب د ر یا ی جهحون گرفته بی سرپناه
  هستند خانه های اهالی اوزبیک های خواجه د وککو و قوش تپه را سیل خروشا ن گرفت این زمستا ن را بدون داشتن سرپناه و لباس خوراک بحا ل شا ن چه گشته باشد آ یا آ نها نزد شما رسمیت ندارند ؟؟؟ آیا تورک تباران افغانستان ازاین مملکت نیستند ؟؟؟ بیگانه اند بیش از 30 د ر صد نفوس مملکت را تشکیل
  مید هند نفوس عمده مملکت را هر کدام شما به نظر نمیگیرید چرا ؟؟؟ شما به حق و حقیقت منکرهستید ؟؟؟ جواب مقنع میخواهم

 • پرویز بهمن و زبان لوچکی و لاتی!
  شما به بینید، این از شرف تهی، این از اخلاق پیاده، این بی فامیل، این کودک«سر راهی» به یک آدم تقریبا موی سپید، به یک آدم بسیار متواضع و مردمی که همواره بخاطر انتقاد از بزرگان دولت، از تالار پارلمان، اخراج میشود چه میگوید؛ پرویز بهمن با گستاخی میگوید:
  «جناب عالي اميدوار استيد كه شما را پشتونها ميگذارند كه مقعد تانرا بالاي كرسي رياست جمهوري بزنيد؟ آيا شما ديوانه نيستيد؟»

  معنی مقعد را درفرهنگ معین بررسی میکنیم:
  مقعد: دبر و سوراخ کون، نشیمنگاه!

  اندکی شرم برای آدمیزاد، لازم نیست؟

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس