در همین بخش

صفحه نخست > فرهنگ، ادبیات و هنر > بیاد می آوردم هزاره چه معنایی دارد؛ شعرخوانی ارکوت توکمن

بیاد می آوردم هزاره چه معنایی دارد؛ شعرخوانی ارکوت توکمن

انگلیسی و تورکی
به روایت عکس و تصویر
دوشنبه 23 مارچ 2015

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

تمام ترجمه هاى اين مقاله : [English] [فارسى]

From Poems for the Hazara: A Multilingual Poetry Anthology and Collaborative Poem by 125 Poets from 68 Countries
Executive Editor: Kamran Mir Hazar

Order this book on Amazon:
http://www.amazon.com/Poems-Ha...
Hardcover and paperback: 600 pages
Publisher: Full Page Publishing/ January 23, 2014
Main Language: English
Other Languages: Spanish, Catalan, Japanese, Norwegian, Turkey, Hazaragi, Italian, Greek, German, Irish, Hebrew, Romanian, French, Armenian, Hungarian and Portuguese

واژه های کلیدی

جستجو در کابل پرس