در همین بخش

صفحه نخست > خبر و گزارش > بیشتر مردم قوم گرایی را عامل حمایت سیاستمداران پشتون از طالبان پشتون می (...)

بیشتر مردم قوم گرایی را عامل حمایت سیاستمداران پشتون از طالبان پشتون می دانند

کابل پرس خبری
دوشنبه 26 نوامبر 2018

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

کابل پرس: یک نظرسنجی در شبکه های اجتماعی نشان می دهد که مردم عامل اصلی حمایت سیاستمداران پشتون از جمله اشرف غنی احمدزی از تروریست های طالب، کوچی و داعشی را اشتراکات قومی آنان می دانند. حامد کرزی به طالبان برادر خطاب می کرد و صدها زنانی خطرناک طالب را که مربوط به غلجایی های طالب بود از زندان رها نمود. با گمارده شدن اشرف غنی احمدزی، او بسیاری دیگر از زندانیان طالب را از زندان رها و آنان را مخالف سیاسی خواند. آن ها با فریب افکار عمومی و دسیسه در محافل بین المللی توانستند تروریست های خود را از فهرست سیاه نهادهای بین المللی بیرون کشیده و منسجم تر آنان را در قالب نیروهای امنیتی یا جداگانه برای کشتار بیشتر تجهیز نمایند.

واژه های کلیدی
آنلاين بنگريد :

جستجو در کابل پرس