در همین بخش

صفحه نخست > عکس > تورکستان: محاصره ی اندخوی، گرسنگی و آوارگی اوزبیک ها به روایت عکس

واژه های کلیدی
اوزبیک

جستجو در کابل پرس