صفحه نخست > خبر و گزارش > انتخابات ریشخند آمیز حکومت پشتونیستی؛ سستی و خیانت عبدالله و دروغ و دغل غنی (…)

انتخابات ریشخند آمیز حکومت پشتونیستی؛ سستی و خیانت عبدالله و دروغ و دغل غنی احمدزی

کابل پرس خبری
چهار شنبه 19 فبروری 2020

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

کابل پرس?: حکومت پشتونیستی کابل و نماینده ی پشتون حکومت آمریکا زلمی خلیل زاد و گروه های پشتونیستی رادیکال و بنیادگرا همچون طالبان، راوا، حزب اسلامی و ...دست به دست هم داده اند تا حکومت خونین پشتونیستی را که تاکنون جز کشتار و جنایات سیستماتیک و خرابی حاصلی نداشته همچنان زنده نگه دارند. اشرف غنی احمدزی به نمانیدگی از این حکومت، با رای نداشته و تقلب و تخلف برنامه ریزی شده، می خواهند تا هنگامی که آرایش سایر گروه های بنیادگرا و رادیکال شان، حتا گروه های تروریستی پشتونیستی همچون طالبان کامل شود همچنان نقش رییس جمهور تقلبی را بازی کند. آنان خود را میراث دار حکومت های اشغالگر پشتونیستی می دانند که از کوه های سلیمان، نواحی مختلف پاکستان امروزی و شمال هندوستان سربرآورده، در خراسان و هزارستان و تورکستان قدرت خود را با انواع جنایات سیستماتیک حفظ کرده اند.

در سوی دیگر این انتخابات ریشخندآمیز بیشتر گروه های مردمی غیر پشتون قرار دارند که رهبرانشان به دلیل عدم اتکا به خود، یکی از سست ترین عناصر سیاسی نیمه پشتون، یعنی عبدالله عبدالله را به عنوان نامزد اصلی خود برگزیده اند. این نامزد در انتخابات پیشین با وجود رای قابل توجه برنده ی قطعی انتخابات بود و چند روزی پس از اعلان نتایج از قطعه قطعه شدن خود برای حفظ رای مردم سخن می گفت، به رای مردم خیانت کرد. عبدالله بار دیگر نشان داده بود که از معامله بر سر آرای مردم ابایی ندارد و هیچ مسئولیت و هیچ وجدان اخلاقی و سیاسی در این زمینه ندارد. با این وجود رهبران غیر پشتون بار دیگر به دلیل عدم اعتماد و اتکا به نیروی خود، او را به عنوان نامزد اصلی برگزیدند و این روزها وقتی سخن از حکومت موازی می زنند می دانند که مهمترین نقطه ی ضعف آنان عبدالله عبدالله می باشد؛ کسی که احساسات پشتونیستی خود را با اخوانیزم و جاه و مقام و پول ترکیب کرده و از هر کدام در جای خود برای منفعت شخصی استفاده می کند.
در این وضعیت اگر قصد بر پایان دادن به حکومت استبدادی و بنیادگرای پشتونیستی برای آبادی و آزادی خراسان و هزارستان و تورکستان باشد، تنها و تنها با اتکای مردمی و همراهی با مردم و عدم معامله رهبران می توان به این نیاز اساسی دست یافت.

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید
Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس