صفحه نخست > حقوق بشر > لیست قتل عام هزاره ها در حکومت غنی احمدزی

لیست قتل عام هزاره ها در حکومت غنی احمدزی

محمد نسيم جعفری
چهار شنبه 11 مارچ 2020

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

در پنج سال حکومت اشرف‌غنی، مردم ملکی هزاره به معنای واقعی کلمه قتل‌عام شدند، هزاره‌ها به دلیل اعتماد به نظام و حکومت، سلاح‌های خود را به حکومت تحویل دادند و حکومت هیچگاه در قبال امنیت هزاره‌ها احساس مسئولیت نکرد:

۱_ گروگان‌گیری مسافران هزاره در ولایت زابل تاریخ ۴ حوت ۱۳۹۳
گروگان: ۳۱ نفر ملکی
کشته: ۷ نفر ملکی

۲_ ولایت غور: مسافران هزاره تاریخ ۲ اسد ۱۳۹۳
گروگان: ۱۴ نفر ملکی
کشته: ۱۴ نفر ملکی

۳_ ولسوالی قره باغ غزنی مسافران هزاره ۲۶جوزا ۱۳۹۴
گروگان: ۷ نفر ملکی
کشته: ۱ نفر ملکی

۴_ دره قیاق غزنی مسافران هزاره تاریخ ۲۰ اسد ۱۳۹۴
گروگان ۴ نفر ملکی
کشته: ۴ نفر ملکی

۵ _ ولایت غزنی تاریخ ۳۰ قوس ۱۳۹۴
گروگان ۱۲ نفر مسافران هزاره بعدا آزاد شدند

۶_ دهمزنگ حمله برجنبش روشنایی تاریخ ۲ اسد ۱۳۹۵
کشته: ۸۶ نفر
زخمی: ۳۸۳ نفر

۷_ حمله بر مسجد کارته سخی تاریخ در شب محرم ۲۰ میزان ۱۳۹۵
کشته: ۱۸ نفر
زخمی: ۵۸ نفر

۸_ حمله روز عاشورا در ولایت بلخ تاریخ ۲۱ میزان ۱۳۹۵
کشته: ۱۴ نفر
زخمی: ۵۸ نفر

۹_ حمله بر مسجد باقرالعلوم ۱ قوس ۱۳۹۵
کشته: ۳۲ نفر
زخمی ۶۲ نفر

۱۰_ ولسوالی تاله و برفک کارمندان معدن، ۱۷ جدی ۱۳۹۵
کشته ۷ نفر
زخمی ۴ نفر

۱۱_ ولایت سرپل گروگان‌گیری مسافران هزاره تاریخ ۱۳ جوزا ۱۳۹۵
گروگان: ۱۷ نفر ملکی

۱۲_ دره غوربند تاریخ ۲۴ جوزا ۱۳۹۵
کشته ۱ نفر ریس شورای ولایتی بامیان ملکی

۱۳_ ولایت غور گیروگان گرفتن مسافران هزاره تاریخ ۱۱ سنبه ۱۳۹۵
گروگان: ۵ نفر ملکی
کشته ۱ نفر ملکی

۱۴_ ولسوالی زارع، مسافران هزاره تاریخ ۱۴سنبه ۱۳۹۶ گروگان گرفته شده و بعدا تیرباران گردیده است
کشته:۱۳ نفر ملکی

۱۵_ ولسوالی قره باغ و مقر ولایت غزنی مسافران هزاره تاریخ ۷ اسد ۱۳۹۶
گروگان: ۱۰ نفر مسافر هزاره بعد آزاد شدند

۱۶_ حمله بر مسجد امام زمان قلعه نجارها کابل تاریخ ۳ سنبه ۱۳۹۶
کشته ۴۰ نفر ملکی
زخمی: ۹۰ نفر ملکی

۱۷_ قلعه فتح الله کابل روز عاشورا تاریخ ۵ میزان ۱۳۹۶
کشته: ۵ نفر ملکی
زخمی: ۲۰ نفر ملکی

۱۸_ حمله بر مسجدجوادیه هرات تاریخ ۱۰ اسد ۱۳۹۶
کشته: ۳۲ نفر ملکی
زخمی: ۷۰ نفر ملکی

۱۹_ حمله بر قریه میرزا اولنگ و مردم هزاره ۱۷ جدی ۱۳۹۵
گروگان: ۱۵۰ نفر ملکی
کشته: ۵۰ نفر ملکی

۲۰_ حمله بر مسجد الزهرا: تاریخ ۲۵ جوزا ۱۳۹۶
کشته: ۴ نفر ملکی
زخمی: ۸ نفر ملکی

۲۱_ حمله بر مسجد امام زمان دشت برچی ۲۸ میزان ۱۳۹۶
کشته: ۵۶ نفر ملکی
زخمی: ۵۵ نفر ملکی

۲۲_ حمله بر مصلی شهید مزاری روز بزرگداشت از سالیاد رهبر شهید تاریخ ۱۸حوت ۱۳۹۶
کشته: ۹ نفر ملکی
زخمی: ۱۸ نفر ملکی

۲۳_ حمله بر مرکز فرهنگی تبیان تاریخ ۷ جدی ۱۳۹۶
کشته: ۵۲ نفر ملکی
زخمی: ۹۰ نفر ملکی

۲۴_ حمله در روز نوروز در کابل: تاریخ اول حمل ۱۳۹۷
کشته ۳۳ نفر ملکی
زخمی: ۶۵ نفر ملکی

۲۵_ حمله انتحاری بر یک کتابخانه در جبریل هرات تاریخ ۳۰ قوس ۱۳۹۶
کشته: ۴ نفر ملکی
زخمی:۶ نفر ملکی

۲۶_ حمله بر مرکز توزیع تذکره دشت برچی تاریخ ۲ ثور ۱۳۹۷
کشته: ۶۹ نفر ملکی
زخمی: ۱۲۰ نفر ملکی

۲۷_ حمله بر مرکز آموزشی کوثر ماه حوت ۱۳۹۶
زخمی :۸ نفر ملکی

۲۸_ حمله بر مرکز آموزشی موعود تاریخ ۲۴ اسد ۱۳۹۷
کشته: ۵۵ نفر ملکی
زخمی: ۱۰۹ نفر ملکی

۲۹_ غوربند بامیان گروگان گیری مسافران هزاره تاریخ ۱۹ اسد ۱۳۹۷
گروگان ۱۰ نفر هزاره بعدا آزاد گردیده.

۳۰_ مسیر بامیان میدان وردک تاریخ ۲۴عقرب ۱۳۹۴
گروگان ۷ نفر ملکی

۳۱_ حمله بر پسته‌های امنیتی مردم هزاره در جلریز که برای تامین امنیت آن راه ایجاد شده بود تاریخ ۱۱ سرطان ۱۳۹۴
کشته: ۲۷ پلیس اربکی
زخمی ۳ پلیس اربکی

۳۲ _ گروگان گیری در قریه نیخته، قلوچ، ولسوالی قره باغ ولایت غزنی بین سالهای، ۱۳۹۵-۱۳۹۶-۱۳۹۷
گروگان: ۳۲ نفر ملکی
کشته: ۱۲ نفر ملکی

۳۳ _ ترور یک عالم دین شیخ توکلی در هرات تاریخ ۲ سرطان ۱۳۹۷
کشته: ۱ نفر ملکی

۳۴ _ قریه نیخته ولسوالی قره باغ ولایت غزنی تاریخ ۱۱ سنبله ۱۳۹۷
کشته: ۳ نفر ملکی

۳۵ _ حمله بر کلب ورزشی پهلوانی در دشت برچی کابل تاریخ ۱۴ سنبله ۱۳۹۷
کشته: ۲۰ نفر ملکی
زخمی: ۹۰ نفر ملکی

۳۶ _ گروگان گیری مردم ملکی قریه نیخته ولسوالی قره باغ ولایت غزنی بتاریخ ۲۵ حوت ۱۳۹۳
گروگان: ۱۰ نفر ملکی

۳۷ _ گروگان گیری مردم هزاره در بغلان بتاریخ ۳ اسد ۱۳۹۴
گروگان : ۱۸ نفر ملکی

۳۸ _ حمله بر کارمندان وزارت معادن در غرب کابل بتاریخ ۲ اسد ۱۳۹۶
کشته: ۳۶ نفر ملکی
زخمی: ۵۰ نفر ملکی

۳۹ _ حمله بر کارمندان موبی گروپ بتاریخ ۳۰ جدی ۱۳۹۴
کشته: ۷ نفر ملکی

۴۰ _ حمله بریک مسجد در گردیز تاریخ ۱۲ اسد ۱۳۹۷
کشته: ۲۹ نفرملکی
زخمی: ۸۱ نفر ملکی

۴۱ _ حمله طالبان برمردم هزاره در ارزگان خاص. تاریخ ۵ عقرب ۱۳۹۷
کشته: ۳۵ نفر ملکی
زخمی: ۲۸ نفر ملکی

۴۲ _ حملات طالبان بر مردم هزاره در ولسوالی جاغوری
کشته: ۶۰ نفر از نیروهای مقاومت مردمی و ملکی
زخمی: ۶۵ نفر ملکی و نیروهای مقاومت مردمی

۴۳ _ کشته شدن مردم هزاره در تظاهرات ۲۱ عقرب ۱۳۹۷
کشته: ۸ نفر ملکی
زخمی: ۲۰ نفر ملکی

۴۴ _ کشته شدن مردم هزاره در تظاهرات ۵ قوس ۱۳۹۷ در بامیان
کشته: ۲ نفر ملکی
زخمی: ۱۴ نفر ملکی

۴۵ _ کشته شدن مردم هزاره در کابل به حمایت از علیپور در تاریخ ۴ قوس و ۵ قوس ۱۳۹۷
کشته: ۶ نفر ملکی
زخمی: ۱۷ نفر ملکی

۴۶ _ گروگان گرفتن ۲۵ نفر هزاره توسط طالبان در ولسوالی بلخاب

۴۷_ حمله بر مراسم سالیاد رهبر شهید در مصلای شهید مزاری در تاربخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۶
شهید ملکی :۷۳
زخمی: حدود ۱۰۰ نفر.

نوت: در لیستی که دوستان تنظیم کرده‌اند، مواردی از قید قلم مانده که باید تکمیل شود.

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پیام، نظر، تفسیر یا نقد؟

تعديل از پيش

اين سخنگاه از پيش تعديل مي‌شود: نظر شما پيش از تأييد مديران سايت ظاهر نخواهد شد.

كى هستيد؟
وصل
پيام شما

براى درست كردن پاراگراف، كافيست كه خط خالى ايجاد كنيد.

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس