در همین بخش

صفحه نخست > کابل پرس افشا می کند > گزارش سال 1384 رياست عمومی مستقل مبارزه با ارتشا و فساد اداری > 5 مورد سوء استفاده و اختلاس ديگر در بانک ملی افغان

5 مورد سوء استفاده و اختلاس ديگر در بانک ملی افغان

کامران میرهزار
چهار شنبه 23 می 2007

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

يک : سوء استفاده در مورد قرارداد دو قطعه زمين ملکيت بانک ملی افغان، واقع در دهمزنگ شهر کابل که به فردی بنام شرف الدين بدون انجام مراحل قانونی و مزايده واگذار شده است.

دو: شش بسوه زمين ملکيت بانک ملی افغان واقع در کارته 3 شهر کابل، به فردی بنام نورالحق بدون انجام مراحل قانونی و مزايده واگذار شده است.

سه: هفت بسوه زمين و قرارداد اعمار يک حمام واقع در قلعه ی شاده ی شهر کابل، ملکيت بانک ملی افغان ، بدون انجام مراحل قانونی واگذار شده که بصورت فاحش سوء استفاده صورت گرفته است.

چهار: اجاره دو قطعه زمين ملکين بانک ملی افغان واقع در علاء الدين شهر کابل، به فردی بنام عبدالبشير بدون طی مراحل قانونی و مزايده واگذار شده، همچنين در قرارداد خط خوردگی وجود دارد که از دو سال به سه سال تغيير يافته است.

پنج: قرارداد شکستاندن صحن حويلی کلوپ پغمان و انتقال آن و قرارداد اعمار ديوار سنگی کلوپ پغمان، مراحل قانونی و مزايده صورت نگرفته است.
قابل ذکر است که پيشتر در کابل پرس سند ديگری منتشر شده بود که از نزديک به يک ميليون دالر اختلاس در اين بانک پرده بر می داشت. کابل پرس بزودی سند ديگری از اختلاسی ديگر در اين بانک منتشر خواهد کرد.

اين اسناد از گزارش رياست مستقل مبارزه با فساد و ارتشای اداری به رييس جمهور اخذ شده که متاسفانه در اختيار رسانه ها قرار نگرفته و کابل پرس برای نخستين بار آن را بدون کم و کاست در اختيار افکار عمومی قرار می دهد. کابل پرس معتقد است که افشای چنين اسنادی جرم نبوده و بلکه آگاهی از آن، حق مسلم مردم می باشد. برای موارد اختلاس به گزارش اين رياست، در کابل پرس بخش جداگانه ای باز شده که ما به مرور آن را نشر می کنيم.

با هم اسناد اين 5 مورد سوء استفاده در بانک ملی افغان را می خوانيم:

كارنامه

واژه های کلیدی

Hazara Poet, Journalist and Webmaster
شاعر، سردبیر و ناشر کابل پرس
Kabul Press chief editor and publisher

آنلاين بنگريد :

Kamran Mir Hazar, Work and Poetry

پيام‌ها

  • WHOM WE TRUST?ONCE WE THOUGHT MR.HADI THE MINSTER OF FINANCE IS ONE OF THOSE AFGHAN CAN BE TRUSTED BUT WE SAW EVEN HE IS IN KABUL TO FILL HIS POCKET DAY BY DAY WE ARE LOSING OUR CONFIDENCE ON ALL OF THEM

    WE ASK MR.JABAR SABET WHY YOU ARE NOT STARTING FROM TOP LIKE THOSE WHO ARE INVOLVED IN CORRUPTIIONS LIKE HADI AND OTHERS?THEN WE BELIEVE YOU ARE THE HERO AND YOU DO NOT HAVE FAIR FROM POWER FULL PEOPLE AND IF YOU DO SO THEN ALL THE PEOPLE WILL STAND IN YOUR SUPPORT

    WITH REGARDS,IKHLAS WARDAK

  • افغانستان عجب جایی شده است. مجاهد در این جا دزدی می کند. کمونست دزدی می کند. ملا و ملوی دزدی می کند. روشنفکر دزدی می کند. ما مردم را چه شده است. این آقایان شیک و دزد خود را ناف زمین می دانستند و به زمین و زمان نخوت می فروختند اما حالا افتاده اند به نان بیوه زن بیچاره ای وطن. ننگ و نفرین شان باد.

جستجو در کابل پرس