صفحه نخست > خبر و گزارش > آغاز رویاروی جمعه خان همدرد با عطا محمد نور در بلخ

آغاز رویاروی جمعه خان همدرد با عطا محمد نور در بلخ

احمد ستایش
دوشنبه 1 دسامبر 2008

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

جمعه خان همدرد مدعی است که طی دو الی سه ماه سران حزب اسلامی دربلخ ترورشده اند، اما مقامات ولایت بلخ می گویند که کشته شده گان دزدان و سارقان بوده اند.

هزاران تن ازبزرگان وهواخواهان حزب اسلامی ازنه ولایت شمال وشمال شرق دورجمعه خان همدرد، درقریه علم خیل ولسوالی بلخ جمع شده وخواهان گرفتاری عاملین قتل چهارده تن ازسران حزب اسلامی شدند.

جمعه خان همدرد بزرگترین قوماندان حزب اسلامی درولایات شمال می باشد وی دردوران جهاد علیه روس ورویدات های سیاسی ونظامی پس ازشکست روس درشمال نقش داشته ودست ازکم حریفانش نداشته است .
اکنون وی مدعی است که طی چند ماه اخیررقیبان سیاسی اش علیه حزب اسلامی توطئه چینی کرده ، قوماندانان وسران این حزب را ترورکرده اند.

درین نشست طرفداران وهواخواهان جمعه خان همدرد نام چهارده تن ازکشته شده گویا سران حزب اسلامی بوده اند به خوانش گرفتند .

اسمای این افراد که اعلان شده قرارذیل اند :

1- انجنیرمحمد رسول ازقریه علم خیل

2 – قوماندان امیرگل

3 – قاضی امیرجان ازسنگ چارک سرپل

4 – معلم بازمحمد

5 – نورالله ازچغدک شهرمزارشریف

6 – علم خان

7- غلام سرور8

 • قادرتوانا 9
 • عبدالقیوم

10- میرویس

11- استاد غنی ازگذرمارمول مزارشریف

12 – شاه مراد ازولسوالی شولگره

13- قاضی جاوید

14- معلم هاشیم وشماری دگراعضای حزب اسلامی .

جمعه خان همدرد این جلسه بزرگ را تحت نام فاتحه خوانی برروان کشته شده گان سران و اعضای حزب اسلامی و دعوت مردم برای اشتراک گسترده شان برای ثبت نام اخذ کارت رای دهی برای انتخابات آینده ریاست جمهوری برگذار نموده بود .

توطئه علیه حزب اسلامی !

همدرد مدعی است که رقبای سیاسی اش سران حزب را به اتحام طالب یا رابطه با طالبان ازبین برده اند ، او علاوه می کند که : آنان می خواهند با ترورافراد بانفوذ وسران حزب، حزب اسلامی را کناربزنند وخود یکه تاز میدان

باشند و ازسوی دگر حزب اسلامی نفوذ قوی میان مردم درشمال دارد رقیبانش ازشکست شان حراسان اند ،به همین علت آنان تنها افراد این حزب را به قتل می رسانند درغیرآن ،چرا افرادی احزاب دگرکشته نمی شوند؟

همدرد می گوید که احزاب رقیب شایعات وتوطئه چینی علیه حزب اسلامی به راه انداخته اند که شب نامه های علیه دولت ازسوی حزب اسلامی با همکاری مخالفین دولت درولسوالی ها پخش می شود درحالیکه حزب اسلامی حامی جدی دولت مرکزی می باشد .

وی ارتباط وپیوند شانرا با مخالفین دولت شدیدآ رد می کند ومیگوید هرگاه حزب اسلامی با طالبان همکاری میداشت ، چرا طالبان با تسلط برشمال دفاتیرحزب اسلامی را به آتش کشیدند ؟

همدرد درسخنانش اشاره به سالهای قبل نموده می گوید همکاری باطبان کسانی داشتند ،هنگامی که طالبان شکست خوردند اعلان داشت که : ازدوستان امریکائی خود گلایه دارم که درست بمب باران نمی کنند ! ویا کسانی همکارباطالبان اند که حین شکست طالبان ازشمال، آنان صدهاتن ازسران طالبان را توسط موترهای شان به مناطق امن رساندند.

جمعه خان همدرد طی سخنانش هیچ حزب مشخصی را نام نبرد اما سخنانش خلی واضح بود که حزب برسرقدرت دربلخ کدام حزب است وکدام شخص حامی جدی حکومت فدرالی است؟ همدرد درادامه سخنانش گفت حزب اسلامی حامی حکومت مرکزی قوی بوده ومخاف جدی حکومت فدرالی می باشد.
یکی ازطراحان حکومت فدرالی درافغانستان عطا محمد والی بلخ می باشد که میرویس ربیع نیزدرین نشست ازاصل حکومت فدرالی درافغانستان همایت نمود .

میرویس ربیع رئیس صحت عامه ولایت بلخ درسخنانش تا اندازه بشترحزب که مورد اشاره جمعه خان همدرد قرارگرفته بود را واضیح ساخت .

داکتر میرویس ربیع یکی ازوابستاگا ن نزدیک عطا محمد والی بلخ بوده وازحزب جمعیت اسلامی افغانستان سخت حمایت می کند.

میرویس ربیع درمورد سخنان جمعه خان همدرد واکنش نشان داد وآن اینکه همدرد مدعی شد (رقیبان سیاسی حزبش که برسرقدرت اند این چهارده تن را شهید ساخته اند وآنان اند که ازیک حزب ویک قوم حمایت می کنند .)

اما میرویس ربیع سخنان همدرد را رد نموده گفت که امنیت که دربلخ است مرحون زحمات والی بلخ بوده که امروزشما از9 ولایت افغانستان جمع شده اید وهمچنین درچوکات اداره ولایت بلخ ازتمام اقوام ساکن درافغانستان وجود دارد وی نام چند تن ازرئوسای ادارات دولتی ولایت بلخ را که مربوط به قوم پشتون می گردند یادآوری نمود .

گرچند شیرجان درانی سخن گوی قوماندانی امنیه بلخ نیزدرنشتی به رادیو کلید ،افراد کشته شده را اشخاص عادی دانسته گفته بود که شماری ازین اشخاص افراد عادی ودراختلافات جنائی وشخصی به قتل رسیده اند.

گرچند حضورجمعه خان همدرد درشمال طی چند سال اخیر خالی ازجنجال وبرخورد نبوده است وی باری دردوران حکومت کرزی به سمت والی بغلان کارکرد ودرآنجا به مخالفت جدی باشنده گان بغلان مواجه شد مردم بغلان جمعه خان همدرد را متهم به قوم گرائی وبی کفایتی دربازسازی نموده وخواستاربرکناری اش ازسمت والی ولایت بغلان گردیدند، باشنده گان بغلان برای چندین روزمظاهره نمودند تااینکه دولت مرکزی همدرد را به سمت والی ولایت جوزجان مقررنمود .

مقام همدرد درجوزجان درنخست مورد حمایت جنرال دوستم (رهبری حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان) قرارگرفت ودیری نپایید که اختلافات میان همدرد وجنرال دوستم بالاکشید واین اختلافات منجربه مظاهره مردم جوزجان شد ومردم جوزجان نیزهمدرد را شخصی بی کفایت وقوم گرا دانسته علیه اش مظاهره نمودند وخواستاربرکناریش گردیدند .

مظاهرات جوزجان ادامه پیدا کرد وبه خشونت گرائید که درآن مظاهره دهاتن ازمظاهره چیان کشته وزخم برداشتند .
جمعه خان همدرد درآن موقع نیزهردومظاهره را که علیه اش درولایت بغلان وجوزجان صورت گرفت را ناشی از اختلافات حزبی دانسته گفت : که احزاب رقیب درامورکاری اش مداخله می کنند ومردم را علیه وی زیرچترقوم گرائی وبی کفایتی تحریک می کنند وهمچنان ابرازنموده بود که عبدالرشید دوستم ازوی خواستارحرکات نامطلوب که به منافع ملی ضربه می زد بود اما وی آن خواست ها را نپذیرفت مخالفت اش آغازشد وهواخوانش مسلح را تحریک وتصاویرریئس جمهوررانیزپاره نمود.

درهرحال این نشست بزرگترین نشست سران قومی وبزرگان حزب اسلامی درشمال بود که نشان دادند ازجمعه خان همدرد سخت حمایت می کنند .

یکتن ازاشتراک کننده گان درمحفل که نخواست نامش فاش شود گفت : ما دورهم جمع شده ایم تا به مخالفین بفهمانیم که ما هستیم وازکشتارسران حزب اسلامی دست برادارید! خوبی همه ما درکناروحدت وهم دگرپذیری است و بهترآنست که یک دگررا درکنارهم قبول نمایم درعرصه های سیاسی رقابت مثبت وسالیم داشته باشیم نه تروروخونریزی .

همچنان نماینده حزب اسلامی ولایت پنجشیرضمن فراخوانی حزب جمعیت اسلامی به وحدت ویک پارچه گی گفت : این را باید همه بدانند که امنیت دربلخ مرحون حمایت حزب اسلامی ازدولت مرکزی است ،هرگاه حزب اسلامی مخالفت با دولت داشته باشد با حضورو نفوذ افراد حزب اسلامی درتمام ولایات افغانستان امنیت برهم خواهد خورد .

وی هم چنان ازتمام مردم خواستارشرکت فعالانه درثبت نام اخذ کارت رای دهی شد وگفت درانتخابات پیش رو حزب اسلامی کاندید شایسته خواهد داشت .

وی همچنان گفت : این را باید همه گان بدانند که بدون حمایت وهمراهی حزب اسلامی هیچ کسی بصورت درست حکومت کرده نمی تواند باید با حزب اسلامی کناربیایند.

همدرد با حرفها دروغین خود را مطرح میسازد!

با این حال درپی سخنان جمعه خان همدرد مقامات ولایت بلخ واکنش جدی نشان دادند وحرکات جمعه خان همدرد را عقده مندانه ومنحرف کننده ذهنیت عامه واخلال کننده امنیت ولایت بلخ می دانند .
فرهاد منیرسخن گوی والی بلخ می گوید : برگزاری همچو جلسات به منظورتبلغات سیاسی بوده وهمدرد میخواهد با حرفهای دروغین خودش رادراجتماع مطرح سازد .

سخن گوی والی بلخ مدعی است افراد که کشته شده اند دزدان وسارقین وبودند که مسیرراه را اخلال وبه سرقت مصروف بودند ، تنها قوماندان موسی خان ازولسوالی چمتال عضو حزب اسلامی بود وما درتلاش گرفتاری عاملین قتل وی می باشیم با این حال جمعه خان همدرد می گوید که کشته شده گان سران حزب اسلامی بوده اند .

همچنان غلام ربانی یک تن ازباشنده ولسوالی چمتال می گوید که کشته شده گان افراد سیاسی بودند شماری شان میان مردم ازنفوذ قوی برخوداربودند ، اما حرف اساسی اینجاست که واقعآ مقامات بلخ درپی جلوگیری ازادامه تروروگرفتاری عاملین این قتل های زنجیره ای نگردیدند.

همدرد می گوید که مقامات بلخ به عنوان مسئولین بلخ وظیقه دارند که امنیت جان ومال مردم را تامین نمایند اما آنان درین قسمت کوتاهی وعفلت نموده اند.

وی می افزاید که دوتن ازتروریستان پس ازیک سوء قصد توسط باشنده گان محل گرفتارشدند اما مقامات بلخ آنان را تحت نام کارمندان دولت آزاد ساختند.

جمعه خان همدرد می گوید که افراد حزب شان به عنوان مخالفین دولت کشته شده اند درحالی که نه کدام عملیات نظامی همراه با اردوی ملی ونیروهای خارجی صورت گرفته است فقط آنان ترورگردیده اند.
همچنان فرهاد منیرضمن اینکه برگذاری این گونه جلسات را اخلال کننده امنیت بلخ می داند می گوید که ادعای های جمعه خان همدرد وهواخواهانش که درتامین امینت بلخ حزب اسلامی نقش دارد یک ادعای پوچ می باشد بلکه امنیت دربلخ مرحون زحمات ارگانهای دولتی ومردم بلخ می باشند.

همچنان پس ازاظهارات وادعای جمعه خان همدرد علیه حزب جمعیت اسلامی شماری زیادی ازمردم بلخ ابرازنگرانی می کنند ومی گویند که هرگاه تنش میان سران احزاب بلند می شود حراس شدید سرتاپای ما را فرامی گیرد وبه یاد وخاطراتی می افتیم که هرچوک شهرمزارشریف دردست یک قوماندان بود وهرروزجنگ شدید میان شان صورت می گرفت تنها درین جنگ افراد بیگناه جان می دادند ویا اموال شان به تاراج می رفت .

هاشیم بای یکتن ازشهروندان مزار شریف می گوید که درجریان جنگ های تنظیمی درشهرمزارشریف بود وعلاوه می کند که تنظیم ها درشهرضمن که هرساعت درگیری می کردند برساحات یک دگرحمله ورمی شدند بردکانها وخانه های مردم حمله می کردند اموال مردم را تاراج می کردند وآنقدربی رحمانه به کشتارمی پرداختند که ازکشتن افراد ملکی نیزخود داری نمی کردند .

این شهروند بلخ ازاحزاب رقیب درافغانستان خواهش می کند که(بیائید جنگ را کناربگذارید برما رحم کنید زیراکه ما مردم بی گناه همه چیزخود را ازدست دادیم واما شما توانائی دفاع ازخود همه چیزتان را دارید بگذارید که ما درکنارهم زنده گی کنیم .)

یک شهروند دگر شمال که ازفاریاب به مزارشریف آمده بود می گوید که احزاب برای منافع شان هرکاری می کنند آنها چه پروای مردم را دارند درآتش جنگ آنان تنها فرزندان ومردم بی گناه کشته می شوند .

درهرحال برگذاری بزرگ ترین جلسه حزب اسلامی به فراخوانی جمعه خان همدرد آغازنخستین جنگ سرد حزب اسلامی وحزب برسرقدرت جمعیت اسلامی به همایت عطامحمد والی بلخ می باشد .احمد ستایش

آنلاین :
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • Good article although written with a few unforgivable spelling errors. Anyway I apologise as due to lack of Farsi font in my computer I have to write my comments here in English

  We all know wherever Juma Khan goes he brings with himself a bitter agenda of creating inter-ethnic tension, pain, insecurity and new concern to our peace-loving people. We all are aware of problems he created in Baghlan and Jauzjan provinces when serving as governor. No wonder the honourable people of Kunduz province moved quickly and raised their justifiable concerns to our leadership as soon as the possibility of his appointment as new governor for that province leaked to the media. Kunduzis were lucky and their concerns were dealt with by the central government in time

  His new move in the North is not unexpected at all and is not surprising to anybody that he would use any means even at the cost of creating new tensions and threating our national unity establish a popular base for himself

  I remember very well that Mr Hamdard in his first days of appointment as Paktia governor made a very bold public statement condeming the large scale of reconstruction in the North and claiming that " A province in the South has not seen the reconstruction scale happened for a district level in the North". This is apparently anything but the truth however the important element coming out of his speech is his motivation to exploit and politically invest on the issue of North versus South divide to improve his personal political fortune as a potential regional Pashton leader. Now he is back in the North and wants to claim and speak for the Northerns again. His satanic motivation could not be more contradictory and immature. But I think we and most people in the North now know him very well and cannot be fooled anymore

  Even if his hollow claim was true i.e. that there has been a systematic conspiracy against Hezbe Islami Party leaders in the North to which he belongs, is probably a positive thing and possibly one of the fundamental necessities in achieving peace in North Afghanistan. We all know most of Hezb Islami commanders and leaders in the past and presently side by side to Taliban are involved in raging war, distruction, insecurity and enormous sufferring of our Southern population.

  I am certain that the vast majority of our people in the
  South would very much welcome the elimination of Hezbi Islami bandits and leaders so they also have a peaceful living. However we in the North are waiting for the day that Mr Juma Hamdard is brought to justice for killing 14 of our dear Shiberghani civilians only for the crime of staging a peaceful march protesting against his corrupt and barbaric leadership style

  HOWEVER THE MORE IMPORTANT CHALLENGE AND QUESTION TO OUR LEADERSHIP IS WHETHER THEY CHOOSE TO ALLOW THIS HATEFULL CHARACTER TO IMPLANT EVEN MORE SEEDS OF ETHNIC DIVIDE, CRACK OUR SHAKEN NATIONAL UNITY OR STOP HIM FOR GOOD AND FOR SAKE OF OUR NATIONAL UNITY

 • از طرف ما به جمعه قاتل بگویید که هرقدر از حزب بدنام اسلامی هم کشته شود هنوز هم کم است! جمعه قاتل ودزد میخواهد با مظلوم نمایی قتل عام شهریان شبرغان را پرده بیاندازد. ما مردم با وی تا هنوز حساب وکتاب داریم که باید جمعه قاتل به ان پاسخ بدهد.

  جمعه قاتل با انداختن خود در اغوش افغان ملت خود را در امن فکر کرده است که فوق العاده اشتباه میکند. بسیار زود است که روده های وی نیز کشیده شود وانوقت دست حزب اسلامی گرفته تا طالب وافغان ملت وکرزی خلاص.

  • به تأئید فرموده یولداش صاحب ! این معجونی از جهالت و بیسوادی ، حالا شده رهبر و رهنمای خلق پشتون ! وای بر سرزمین بلخ نامی که این آمیب های ننگین لجنزار سلیمانی در اطراف و اکنافش می خزند و بر بومیانش به جبر و زور قبولانده شده اند . این مرض ، این مجاهد !! چنان موجود بی فرهنگ است که نمیدانم برادران پشتون به اساس چه انگیزهء به اطرافش گرد میآیند و به گپ هایش گوش فرا میدهند ، شاید گوش کننده گانش بدآئین تر و سیه رو تر ازین هیولای گوریلا مانند باشند ؟ شاید همان پشتونوالی باشد ؟ در غیر آن آنانیکه از تمدن ، دموکراسی و ارزشها انسانی پشتون ها مقاله ها و کتاب ها را سیاه ساخته اند چگونه حاضر شده اند در مقابل این پشتون دزد و رهزن تمام عیارخاموشی اختیار نمایند ؟ آنانیکه به اصطلاح فراقومی فکر میکنند و مورال ملت شدن را به دیگران گوشزد و توصیه مینمایند ، به روی چی دلیلی گوشه گیری نموده و مهر خموشی بر لب ها نهاده اند؟ شاید جمعه خان دزد پشتون است و پشتون بودن معیار باشد ، دیگر ارزشهای انسانی پیش شمایان ارزشی ندارد ؟ در بین شمایان دیگر انسانی پیدا نمیشود که همیشه دزدان و رهزنانرا رهبر و پیشوا انتخاب میکنید ؟ این واقعیت آفتابی را چگونه کتمان میکنید و بیشرمانه یک راه گیر را رهبر و رهنمای خلق خدا میسازید ؟ واقعأ که دیده پاره و دیده دراستید !! یک کمی اگر از بنده گان خدای نمی شرمید ، از خدای بشرمید !

   وای بر تو ای بلخ ، وای بر تو مولانا ، ذقیقی ، رابعه ، سینا ، ابو مسلم که اینان همدیار شمایان شده اند !!

   وای بر شما بلخییان آزاده که که در تار و پود شما این عنکبوتان جهل و جهالت تار تنیده اند .

   این دژخیمان دادگر و صاحب گپ شده اند ، داد ازین داد گران !! چه مقبول و بجا فرموده یکی از صاحب سخننان :

   امروز بهای هیزم و عود یکیست + چون مرتبهء خلیل و نمرود یکیست

   در پیش کسانی که ز غفلت مستند + آواز خر و نغمهء داود یکیست مزاری

 • en bar az kee pol gerfti o Hamdard to k koli afghnistan ra kharab kadi hali baz ba jan mazar jan k kami amnayat dara amadi english barit pol dada ba to besyar ahmaq asti k Ustad Ata ra akhtar meti to hech adam nesti besyar adam kharab watan farosh khain be namos ----- to k az mother tawalod shodi wali paida shoda k to bayd hamisha wali bashi wa baz dawlat ra akhatar nati k to yak afghan asti wa koshesh k afghan bashi na k ta hali yak watan farosh bodi wa az en bad ham watan farosh shawi --- to watan khodit ra akhtar meti k aga ba hezd islami khayn k tamam kabul ra wairan kad yak jai nashan kari namesha to kee asti bessawad maktab ra nakhandi nomanda dawlat shodi baz to hech adam nesti k watan khodit ra akhatr wa ba tars mekashi

 • سلام دوست عزيزآقاي ستايش !
  كوشش كنيدزماني كه موضوعي رامطرح ميكنيدمدرك هم داشته باشيدزماني كه ازنماينده حزب اسلامي درپنجشير يادميكندلطف نموده نام آنراارايه كنيدچون اطلاعي كه من دارم به دليل اختلاف هاي پيشين حزب اسلامي ووجممعيت اسلامي هيچ شخصي دراين ولايت ازحزب اسلامي حمايت نمي كندوآقاي همدردهم فردي نيست كه بتوان اوراقابل ستايش دانست .جاويد

  • I am kindly request Joma kaan to not let any body to use you in the name of any organization, because for the majority of Afghan people (Hazib islami or Jameiat Islami) are not important even for the good and well educated and intellectual member of this organization Jamiat or Hazib are not important so what is important is we kicked out the Russia, that is the main point so try not lose your credibility among the north people because you are from the north and also you are a member of the Government not Hazib Islami so behave responsibly and don’t try to create tension among the north people

 • جمعه قاتل وخون خوارازخون مردم هنوزهم سيرنشده بازهم ميخواهدامنيت شمال رابرهم بزند.حالا مردم شمال ميدانند’دوست ودشمن خودراميشناسند‘(مشك آنكه خودبويدنه آنكه عطار گويد)بدكرداري جمعه قاتل درولايت بغلان وجوزجان تثبيت شد. به نظربنده جمعه قاتل (%1)يك فيصدهم محبوبيت دربين مردم شريف شمال نداشته ونخواهدداشت.

 • بیاید که از مردم پکتیا بشنوید که جمعه خان همدرد کیست ؟
  مدت تقریباً 5 سال میشود که جمعه خان والی پکتیا است ودرین مدت زمان اگر به پکتیا بیاید که چقدر کار کرده است به خود تان واضح خواهد شد که تنها یک سرک 90 کیلومتر را از مرکز ولایت شهر گردیز الی ولسوالی پتان دیگر چیزی از اعمران خبری نیست وهمین سرک که احداث گردیده است کیفیت آن صفر است و از اکمال آن یک سال نمیگذرد که تخریب میشود . با وجودیکه فعالیت نکرده است درعرصه های انکشافی عمرانی واجتماعی مردم پکتیا را یکی به ضد دیگر تحریک میکند وتبعیضات لسانی وقومی را دامن میزند . چندین بار امر تبدیلی آن بزبان گرفته شد که به دیگرولایت تبدیل ویا بلکل برکنار شود ولی درامید همین روزهستیم . واز جنایت رونماست که تنها درولایت جوزجان چقدر مردم بیگناه را به قتل رساند . ودرپکتیا هم از روزی که آمده امیت مختل شده میرود و خودش شرک سرک سازی وساختمانی دارد اگر کدام پروژه منظور شود فقط شرکت ساختمانی خود حق فعالیت را دارد وبس .
  از مردم شریف افغانستان این توقع دارم که هرگاه مثل جمعه خان همدرد در ولایت باشد به الله اگر افغانستان جور شود واز بیوگرافی هر کدام این خون خواران هم آشکار است که افغانستان به افراد صلح طلب ضرورت دارد نه به چنگیزان قرن 21 .وکرزی هم محافظه کار است خود را بالای همین مردمان نگاه میکند .

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس