در همین بخش

صفحه نخست > کابل پرس افشا می کند > گزارش سال 1384 رياست عمومی مستقل مبارزه با ارتشا و فساد اداری > يک ميليون و سه صد و شانزده هزار و چهارصد و هفده افغانی سوء استفاده در وزارت امور (...)

يک ميليون و سه صد و شانزده هزار و چهارصد و هفده افغانی سوء استفاده در وزارت امور زنان

سه شنبه 29 می 2007

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

آنچه سند آن را در ادامه خواهيد خواند، دو مورد سوء استفاده در وزارت امور زنان افغانستان می باشد.

قابل ذکر است اين اسناد از گزارش رياست مستقل مبارزه با فساد و ارتشای اداری به رييس جمهور اخذ شده که متاسفانه در اختيار رسانه ها قرار نگرفته و کابل پرس برای نخستين بار آن را بدون کم و کاست در اختيار افکار عمومی قرار می دهد. کابل پرس معتقد است که افشای چنين اسنادی جرم نبوده و بلکه آگاهی از آن، حق مسلم مردم می باشد. برای موارد اختلاس به گزارش اين رياست، در کابل پرس بخش جداگانه ای باز شده که ما به مرور آن را نشر می کنيم.

با هم اسناد اين دو مورد سوء استفاده در وزارت امور زنان را می خوانيم:

كارنامه

واژه های کلیدی

جستجو در کابل پرس