Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

در همین بخش

صفحه نخست > کابل پرس افشا می کند > سند بی لياقتی مقامات در وزارت داخله

سند بی لياقتی مقامات در وزارت داخله

کامران میرهزار
سه شنبه 20 مارچ 2007

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

اشاره: اين سندی که کابل پرس افشا نموده به امضای دگر جنرال محمد ظاهر می باشد که در نيمه ی دوم سال 84 ، پنج تن از فرماندهان محلی را از وظايف خود تبديل کرده بود. اين پنج فرمانده ی محلی که در بدخشان مردم از دست آنان روز خوشی ندارند، چند روزی را به کابل آمدند و سپس در بدخشان به همان وظيفه ی خود ادامه دادند. اين سند نشان می دهد که وزارت داخله حتا نمی تواند يک فرمانده درجه پايين را از وظيفه برطرف کند، تا چه رسد به افشای نام مقاماتی که وزير وقت می گفت در قاچاق مواد مخدر دست دارند.

واژه های کلیدی

Hazara Poet, Journalist and Webmaster
شاعر، سردبیر و ناشر کابل پرس
Kabul Press chief editor and publisher
Hazaristan

آنلاين بنگريد :

Kamran Mir Hazar, Work and Poetry

پيام‌ها

  • برادر از با لیاقت هایش چه دیدیم که حال از بی لیاقتانش گله داری؟ آنانی که مثل خود کرزی و داکتر عبداله و سپنتا و نظایرش اسناد فراوان تحصیلات عالی در جیب دارند به این وطن خیانت میکنند و با کثافت های جهادی و طالبی و خلقی و پرچمی ساخت و پاخت دارند پس از بی لیاقتان چه دشمنی میورزی.

    عامل اصلی وضع اسفبار و گریه آور این کلانها هستند که ملک را به امریکا فروختند و با دشمنان خونی مردم ما مثل سیاف و ربانی و فهیم و دوستم و مجددی و سگان دیگرش ساختند.

  • جنرال شریف که ریس نظم عامه وزارت داخله است یک دزد سابقه بولیس بوده همین اکنون چهار عراده واسطه دولت را بیدون وسایط خودش در خدمت بسران خود جهت الستفاده های نا مشروع وانتقال قاچاق قرار داده . اگر باور ندارید لطفآ تعقیب کنید خود شما به نتیجه میرسید.

    • من نوشته برادر ظاهر را تایید نموده علاوه میکنم که در زمان که شریف امر حوزه اول بودند من شاهد عینی هستم که به وسیله افراد خود دها میل سلاح را فروخته واموال مردم را سرقت نموده وبعدآ دوکانها را اتش زده که اسناد ومدارک قوی نزد من وجود دارد. درا اینده وعده مینمایم ان مدارک را به دسترس شما قرار بدهم. از همین بابت موصوف در حلقه مافییایی جذب و فعلآ مصروف سرقت و قاچاقهای بزرگ بوده از طرف این باند حمایت میگردد. بهمین دلیل رشد کرده دفعتآ رِِِیس نظم عامه شد تا بتواند راحتر به اعمال شوم خود با استفاده از موقف دولتی ادامه بدهد. خریداری چند حویلی در خیر خانه وتاسیس شرکت ترانسبورتی درظرف کمتر از یکسال چه دلیل داردند بجز از بدست اوردن بول ازراه غیر مشروع اگر ایشان دلیل جز این دارند لطفآ ارایه کنند. بس هموطن ازکی امنیت را توقع داری از همین دزدان مسلح......

    • نوشتیم اما کابل پرس نشر نکرد شاید شما هم شامل این باند شده اید که شریف دزد عضو ان است درین وطن چیزی نا ممکن وجود ندارد. تازه شریف ازطرف باتد به هلمند فرستاده شده که قاچاق هارا رهبری کند .

جستجو در کابل پرس