صفحه نخست > خبر و گزارش > کمپاین انتخابات پارلمانی یا کانکور زیبایی

کمپاین انتخابات پارلمانی یا کانکور زیبایی

کابل: نشان انتخاباتی: دو جای نماز/ شماره در برگ رای دهی: 100
داکتر رمضان بشردوست
دوشنبه 6 سپتامبر 2010

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

در انتخابات ولسی جرگه 1389 نشان انتخاباتی من توسط قرعه کشی تعیین شد: نشان انتخاباتی من 2 جای نماز وشماره انتخاباتی من 100 است. این نشانه وشماره انتخاباتی رامن به فال نیک می گیرم؛ به این معنی که تنها من در بین سیاست مداران افغانستان درعمل، نه در شعار بیانگر وانعکاس دهنده ارزشهای اسلامی هستم، تنها من فقط دربرابر خداوند(ج) سجده میکنم وسرخود راخم میکنم نه در برابر و برای دالر، یورو، پوند، تومان، درهم، کلدار، ین ...،نه در برابر وبرای کاخ، لند گروزر، مقام، قدرت، چوکی...؛ دو جای نماز بعنوان نشانه انتخاباتی من یعنی هر رأی به بشردوست درواقع رأی به اسلام دوست است. امید وارم که یک رأی ضایع نشود، هدر نرود و صد فی صد رأی مردم به بشردوست باشد، همانطور که شماره انتخاباتی من صد است.

نباید رایها پراگنده شود؛ نباید رای به کسانی داده شود که آنرا در مقابل چند دالر، درمقابل چوکی وزارت، ولایت، ولسوالی، قوماندانی، ریاست فلان اداره وکمیسیون برای بچه، برادر...خودمعامله میکنند. باوجودکه قسم ها میخورند که چنین نخواهند کرد مگر کاندیدان دوره قبلی، 5 سال پیش قسم ها نخورده بودند؛ خوب به یاد بیاورید که چه وعده های چرب ونرم داده بودند؛ نباید رأی به کسانی داده شود که هنوز وکیل نشده اند مردم آزاری را با بادی گاردهای خود شروع کرده اند ودر حال بستن کوچه و گذاشتن چک هستند؛ پوسترها وعکس های شان را یا خود شان یا مزدورانشان بدون اجازه و بدون حرمت واحترام به ملکیت خصوصی یا دولتی شبانه مثل دزد در دکان، دروازه، دیوار وموتر شما میزنند؛ اینها، هنوز وکیل نشده اند، قانون را زیر پا میکنند وای به روزی که وکیل شوند؛ پس هرگز نگذارید که وکیل شوند!

نباید به کسانی رأی داده شود که از افغانستان بالیود وهالیود سیاسی ساخته اند، کش وفش شان روی امیتابچن، درمندر،هیما ما لونی، لتا، پرینا، کمونیکا را سفید کرده اند. در کشوری که بعضی مردم آن پول نان خشک را برای سه دفعه در روز ندارند، معلم، مامور، معلول، معیوب؛ بازمانده شهید، متقاعد آن رنک پلو را فراموش کرده اند؛ متعلم، محصل آن پول برای خریدن کتاب و کتابجه ندارند وساعت ها پیاده بطرف لیسه و دانشکاه راه میروند چون پول ملی بس را ندارند؛ در چنین کشوری اینها به صدها هزارافغانی پوسترهای چندمتره با اکت های بی جاه وبی معنی به هزاران چاپ کرده اند وبه نمایش گذاشته اند مثل که در بزرگترین کانکور زیبائی دنیا شرکت کنند. شما نباید به پوستر، به شعار، به قوم، تنظیم، زبان، دوست ،برادر، رفيق، انديوال...رأی بدهید بلکه به كسي رأي بدهيد كه درعمل دلسوز، پرهیزگار، راستگو، راستکار، وفادار، امانتدار، حقیقت گوباشد؛ امتحان خود را داده باشد ودر امتحان ناکام نمانده باشد. شمااگرمسلمان واقعی هستید و به کلام پیامبر(ص)گوش میدهید، نباید از یک غار دوبار گزیده شوید. حدیث شریف است که یک مسلمان دوبار از یک غار گزیده نمیشود. فراموش نکنید که برادرشما اگر دزد، دروغگو و بی احساس باشد،شر آن بیشتر به شمامیرسد تا یک بیگانه اما نیکوکار.

اینها ادعای نماینده گی از شمارامیکنند اماهیچ چیزی شان به شما نمی خورد: خوب به طرف شان یک لحظه نگاه کنید وبعد بطرف خود نگاه کنید؛ آیا کدام نقطه مشترک بین آنها و خود میبینید، بطرف کالا و لباس خود نگاه کنید، بطرف سر و صورت خود نگاه کنید، بطرف رنگ و رخ خود نگاه کنید...و بطرف نیکتایی، دریشی، قره قل، چپن، بوت، سر و صورت، رنگ و رخ آنها نگاه کنید: فرق اش مثل زمین وآسمان است؛ آنها مثل این که ازکره مریخ یا از آمریکا، ایران، عربستان، پاکستان، روسیه، فرانسه، انکلستان، ...وارد شده باشند که از گرد وخاک افغانستان یک سر سوزن هم درهیچ جای شان دیده نمیشود: ازبس تر وتازه، خوشکل و زیبا، شسته وآراسته هستند که وقتی از نزدیک پوسترهای غول پیکرشان میگذریم، احساس میکنیم که عکس های شان بوی عطررا حاتم طائی واردر فضا پخش میکنند.

امید وارم و دعا میکنم که دیگر گرسنگان، تحقیرشده گان، فراموش شده گان به دام اینها نیافتند. رأی شماسرنوشت شما است: رأی به کسی ندهید که به شما دروغ گفتند ومیگویند، شما را مثل یک گوسفند فروختند در حالیکه شما اشرف مخلوقات هستید، به کسی رأی ندهید که حرف زدن را یاد ندارند، با کشت وکشتار تولد شده اند، بزرگ شده اند ومنطق شان فقط منطق زور است بدون علم، بدون تجزیه وتحلیل وبدون قدرت فهم ودرک بازی ها وزیرک کاری های پیچیده دشمن ها یا حریف های زیرگ که به اصطلاح چند تای ازاینها رادربازار داد وستد سیاسی نه یک بار بلکه بارها می فروشند بدون اینکه اینها متوجه شوند یا از سر خود بفهمند.

جامعه ما جامعه پیچیده است که با خواندن چند کتاب ونشستن با چند خارجی و داخلی یا با داشتن دیپلوم های تقلبی نمی توان در پارلمان اظهارموجودیت کرد. هرروز درآنجا بوتل و بوتل جنکی نیست و اگرباشد، بوتل های پلاستیکی وجنک با آن جنک زرگری است. پارلمان جای تصویب قانون است ونظارت از دولت(قوه اجرائیه،قوه مقننه،قوه قضائیه). درپارلمان هیچ مسوده قانون معرفی نمیشود که د ربالای آن سیاه روی سفید نوشته شده باشد: مسوده قانون به نفع تاجران یا تولید کننده کان، به نفع کارگران یا کارفرمایان، به نفع این ولایت یا آن ولایت، این قوم یا آن قوم. هرگزچنین ساده وآسان نیست. دراصل وطبق تیوری و نظر پدران وبنیان گذران دموکراسی وپارلمان بخصوص ژان ژاک روسو، قانون بیانگر وانعکاس دهنده منافع جمعی وملی است اما درعمل به ندرت چنین است وبخصوص بعد از به وجود آمدن احزاب سیاسی در قرن 18و19میلادی و به وجود آمدن لابی درقرن 20 به نظرمن تولد این موجودات لازم اما خطرناک تییوری پدران سیستم سیاسی ازقبیل دمکراسی، تفکیک قوا ...را کاملاً دیگرکون کرده است.

درسیستم سیاسی امروزت نها دلسوزی وصداقت کافی نیست حتی میتوان گفت که درسیستم سیاسی که تفنگ آخرین حرف را نمی زند، صداقت بدون مهارت، دلسوزی بدون دوربینی زهرکشنده، خودکشی، قوم کشی ومردم کشی سیاسی است. بعد از5 سال وقتیکه به من میگویند فلانی همکارشما درولسی جرگه بود. من واقعاً از نام نمی شناسم، بعد وقتی مشخصات جسمی اورا تشریح میکنند متوجه میشوم. ازنام نمی شناسم به خاطری که در5 سال آنها 5 بار صحبت نکرده بودند بااینکه غیرحاضر هم نبودند. چرا صحبت نمی کردند؟ چون حرفی برای گفتن نداشتند، نه اینکه بی تفاوت بودند؛ کسانیکه بی تفاوت بودند آنها معمولا فقط در روز گرفتن معاش دیده میشدند.

شماهموطنان عزیز! چیغ و داد شما به آسمان هفتم رسیده است، شکوه وشکایت شما از رئیس جمهور، وکیل، سناتور، وزیر، معین، والی، ولسوال، قوماندان، مدیر، آمر...گوش فلک را کرکرده است که چرا اینها کار را به اهل کار نمی سپارند؟ چرا قوم پرستی میکنند؟ چرا خویش خوری میکنند؟ چرا تنظیم پرستی میکنند؟ چرا چوکی ها را میفروشند؟ وهزاران چراهای دیگر.

روز انتخابات توپ در میدان شما است، شما رأی دهنده گان. اگرشما کار را به اهل کار نه سپارید، اگر شما خویش پرستی، قوم پرستی، تنظیم پرستی کنید، اگر شما برای پول و پلو رأی بدهيد، برای قوم و خویش، برادر، خواهر، رفیق، اند یوال، دوست، هم صنفی، همزبانی...رأی بدهید؛ چگونه میتوانید ازدیگران شکایت کنید ودیگران راملامت کنید؟ مثلاً کرزی را دشنام بدهید که چراکار را به اهل کار نمی سپارد؟ آنچه که خود نکنید، چگونه ازدیگران میخواهید؟ پس بیائید كه روز انتخابات از خود شروع کنیم: كار را به اهل كار بسپاریم.

واژه های کلیدی

انتخابات در افغانستان
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • سلام برای همه
  باز تجارت بنام دين پاک اسلام اين آقا داد از اسلام ميزند آيا ميداند که الله(ج)میفرماید هر کسی با کفار همدست شود ويا بعیت کند روز حشر يا کافران یکجا حشرش ميکنم .موفق باشيد

  • حبیب الله جان !
   ده کدام پس خانه کدام مسجد درس خواندی ؟ الله و تعالی هیچ وقت کسی را ( حشر ) نمیکند . . برای اینکه شخصیت و اخلاق اجتماعی الله مخالف انتقام گرفتن است . . باقی کشتن خودت منحیث شخص منافق افتخار اسلام است .

  • trader
   سلام برای همه
   چی جفنيات نوشتی واضع بنويس مثل آخند های ايران اسلام را به چشمت ميبينی .تا به حال نميفهمي که منافق کيست منافق آن است که در پهلوی اشغالگران خوابیده است و وطن را فروخته وخواب رياست جمهوری را ميبيند تو کی استی چاپلوس منافق يا از مرتد موفق باشی

  • حبیب الله جان !

   شخصیت یک منافق مانند یک ( جنگ انداز ) است , شما میتواند در عصر حاضر ان دسته از منافقینی که حضزت محمد برای جنگانیدن مردم ساده کشور های همسایه خلق کرده بود که با استفاده از وجود انها اب را خیط کند تا محمد و دوستان و خویشاوندان و اقارب و دیگر اهل قبیله ان حضرت خوب بکشند و خوب خون بریزند تا اسلام عربی و یا محمدی را در ان جان رایج سازند . . در اصل بر عکس خدا در قراان از دوری و پرهیزی دوستی مردم با منافق حرف زده بود . که محمد انرا به جا نیاور و بعد از چند سال بعثت دسته از منافقین را تشکیل داد و هر گاه میخواست به کشوری حمله کند اول منافقین را میفرستاد تا ان کشور را از درون با تبلیغات و کشتار ها و ترور روحاء از پای در ارند بعد خودش سوار بر جمازه به همراهی عمر و عثمان و علی و ابوبکر شبناگاه حمله مینمودند . . . حتماء منظور تو از منافقی که در پهلوی اشغالگران خوابیده است ( کرزی ) است . . در باره خودم عرض نمایم که من مانند تمام افغانها چاپلوس نیستم و همچنان منافق نیستم ولی اگر مرا مرتد حساب کنید . . افتخار انسان بودن را بخشیده اید .

  • سلام برای همه
   TRADER
   محترم چرا یکبار ۳۶۰ درجه تغیر کردی
   آفتاب به يک انگشت پت نميشود شما اول اينکه يا در باره محمد (ص) هيچ معلومات نداريد يا اينکه به واقعیت منافق استيد کسيکه تهمت کند منافق ميباشد که شما بالای محمد(ص)ویارانش و قرآن پاک تهمت کردید که این ثابت میسازد که نه تنها مرتد استید منافق هم استید که میتوانید بعد ازین بالای منافقت خودهم افتخار نمایید .مقصد من از مرتد بودن نه تنها کرزی بلکه هر کسيکه با کافران بيعت کند و پشتيبانی آنها را بکند مرتد است.در باره چاپلوسی نوشتید شما قوای کفار را دیدید نه تنها مرتد گشتید بلکه چاپلوس هم شدید بخاطریکه آنها آمدن وطن را چور کردند نه زن ماندن نه مرد نه طفل به حق آنها تجاوز کرده وهمه را همه روزه به قتل میرسانند شما نه تنها برخلاف آنها نیستید بلکه طرفداری هم میکنید حالا شما اینرا چاپلوسی نمیگوید چی میگوید شما هم مثل کرزی و دیگر خاینان دعوای افغانیت میکنید حالا خودتان قضاوت کنید موفق باشید

  • محمد هر کسی که بوده برای عربها بوده نه برای افغانها .. محمد ( محمد بن قاسم ) را به افغانستان فرستاد تا سر پدر کلان ها تو را ببرند و به عزت مادر های تو تجاوز کنن و خواهران تان را به کنیزی بگیرند تا شما را به اسلام و یا غلام مثلاء غلم محمد و غلام عباس و غلام عمر و غلام علی و امثال هم تبدیل کنند . . اگر عربی بلد باشی ( غلام ) از صیغه غلم . . و غلم در عربی به بچه های طناز بازاری گفته میشود که در زمانی که عربها دختران خود را زنده بگور مبکردند از وحشت و بربریت با ان غلم و یا بچه های خوشگیل شب ها میخوابیدند . . حالا شما از غلم بودن و غلام بودن چه لذتی میبرید و یا چه افتخاری به شما دست میدهد که خودرا غیور دانسته دعوای افغانیت در مقابل من که تمام ارگاه و بارگاه محمدی را به پشقل گوسفند یک افغان برابر نمیدانم . . میکنید . عرضم به حضور شما که حرف سر بشر دوست است که با بیچاره گی دست و پا میزنند که اول خود را از این منجلاب کثافت سیاسی و اقتصادی بیرون ارد بعد کشور افغانستان را . . بشر دوست حد اقل در دوره کوتا کار وزارت خود دست هر چه NGO ها بود از کشور کوتاه نموده بود . . تو حبیب الله خان چه خدمتی برای افغانستان نموده ایی؟؟ .

  • trader
   سلام برای همه
   شما باز تهمت نموديد که اين از کردار شماست منافقان هميشه تهمت زدن را خوش دارند يگانه دين که تجاوز وبچه بازی را محکوم ميکند اين دين پاک اسلام. کمی حيا خوب است. تجاوز کاران کافران، مرتدان، منافقان استند مگر کوراستی نميبينی که در افغانستان چی ميکنند يا برای تو فرق نميکند بخاطريکه امريکايی استند .بشر دوست را نوشتی که افغانستان را آباد ميکند برو دوست عزيز سگ زرد برادر شغال است حالا که شما چی منفعتی داريد که طرفداری اين آقا را ميکنيد به نظر شما اين فرشته است معلوم است پيش افراد کرزی هم بروی انها هم چنين حرفها را ميزنند .يک متل است که ميگوييند گاو شيری از برج ...معلوم است .ازمن پرسيديد که من چی خدمت به وطن کردم من وطن خودرا را نفروخته ام وبالای اشغالگران افتخار نميکنم وبرای وطن ومردم خيانت نميکنم مثل شما ها

 • يک متل است که ميگوييند گاو شيری از برج ...معلوم است .ازمن پرسيديد که من چی خدمت به وطن کردم من وطن خودرا را نفروخته ام وبالای اشغالگران افتخار نميکنم وبرای وطن ومردم خيانت نميکنم مثل شما ها .

  حبیب الله !

  بعضی ها از مجبوری خود را به در شرافت میزنند .. تو مجبور هستی و دستت به جای نمیرسد . . روزی که یک مامور چولر شدی . . به همان روز اول تمام افغانستان را خواهی فروخت .و .این از حرف زدن جاهل مابانه تو معلوم است . . بشر دوست و قوم هزاره مانند مورچه خانه و زنده گی خود را بعد از بار بار شکست در افغانستان ساخته اند . . در افغانستان هیچ کس به بیگانگان افتخار نمیکند و هیچ کس وطن فروش نیست . . جنگ . . جنگ اصول و سیستم است که هیچ افغانی خود را کمتر از دیگری نمیپندارند .. به خاطر یک انسان بهتر شدن کتاب بخوان و از اسلام عربی بیرون بیا و روز یک بیت الخلاه خانه یک افغان را جارو کن .

  • سلام برای همه
   trader
   رهبرت داداز اسلام ميزند حرف اول من درست بود که تجارت بالای اسلام .شما پشتیبان آن استيد از افراد اين آقا معلوم ميشود که کی است .تو مجبوريت را بهانه کرده بيت الخلاه امريکايی ها را پاک ميکنی موفق باشی

  • حبیب الله جان قند سلام !
   نام خدا بیشکیتان است که انوز هم کتی ای مردم حوصلی پنج و چاره دارین و هستین .
   چه شد اندیوال های خردمند و فرهخته های ما ؟ امو کسایکه عقلیشان از زیری زره بین کهکشان ها ره میبینه ؟ امو هوشیار هایکه زمین و زمان و جسم و جانشانه یک تصادف میگوفتن ؟ امو ادیبای بی ادب ؟ نام های سبیلی شان یادیم رفته . خیر باشه باز پیدا میشن چرا که اونا کدام شخصیت های نو و جدید نیستن بلکه اونا بادی گارد های چند نفر استن که تا بخلافیشان گپ بزنی د جانیت روان میکنن خیر باشه مشکل نیست دوست عزیز صبر بکنین خدا با خدا داران است . همی که کابل پریس و ای صفه ره واز کدوم و نام شما ره دیدم خوشحال شدوم که استین . حالی اجازه بتین که کمی گور کابی بکونوم که چه گپاست . موفق باشین

  • سلام برای همه
   آصف جان سرپلی
   خوشحال شدم که باز پيدا شدی الله(ج)کند که صحتمند وآرام باجمله مومن مسلمان باشی .
   حق برباطل هميشه پيروز است .درپناه الله(ج)باشيد

 • سر پلی !

  پنج و چهار نیست . . ( چهار و پنج ) است . . از گپ زدنت بوی ( پشتونوالی ) میایه , شاید ( سید ) باشی که خوده در پناه پشتونوالی حفظ حس میکنی , ورنه اقوام دیگر افغانستان از روزی که فهمیده اند که پیغمبر اولاد نرینه نداشت احترام به سادات را ایلاه داده اند . . خدا رحمت کند پدر چنگیز خان و هلاکو و تیمور لنگ را که فقط یکبار به کشور داخل شدند و از مردم ما کله منار ها ساختن و رفتن پی کارشان . . ولی محمد . . علی . . عثمان . . ابوبکر هنوز که هنوز است از ما کشته میرود .

  • سلام برای همه
   trader
   همان رقم که بابه وبابا کلان هایت بالای چنگیزخان وغیره افتخار میکردند تو حالا بالای اشغالگران افتخارمیکنی

  • حبیب جان قندول سلام !
   بانیش که درد دلی خوده بگویه مردکه بخیالیم که از طرف کودام کسی سخت زور گیری شده مالوم میشه .

 • مشکل ما افغانها این است که با یک عده مسلمان خر و جاهل وطن فروش و نوکر طرف هستیم که به غلامی عرب های شاش شتر خور افتخار میکنند . و از هیچ چیزی اسلام خبر ندارند . روز شنبه در فلوریدای امریکا قران را میسوزانند . این از مفادات مسلمان بودن شما جاهلونه و قاتلو و قاتلونه است . دلیل این است که پاستور تری جونز میگوید که او به همه اقوام دنیا احترام دارد ولی به قرآن که زیاد تر از یک بیلیون مردم ما را از ما جدا ساخته است , به خاطریکه قرآن نتوانسته است که رهنما برای ان انسانها باشد باید سوزانده شود .

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس