صفحه نخست > فرهنگ، ادبیات و هنر > برابر های فارسی چند واژه ی خارجی

برابر های فارسی چند واژه ی خارجی

روش های درست نویسی ودرست گویی در زبان/ بخش سیزدهم
جاويد فرهاد
يكشنبه 12 سپتامبر 2010

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

بخش اول | بخش دوم | بخش سوم | بخش چهارم |بخش پنجم | بخش ششم| بخش هفتم | بخش هشتم | بخش نهم | بخش دهم | بخش یازدهم |بخش دوازدهم | بخش سیزدهم

پیش پرداخت (admission ):

پولی که به حیث پیش پرداخت برای ورود به جایی پرداخته می شود، وبه آن "ورودیه" نیز می گویند.

دانشیار (: (associate professor

در فارسی به "acociate professor " "دانشیار" می گویند وبه معنای یکی از اعضای هیأت آموزشی یک آموز شگاه عالی یا دانشگاه است که مرتبه ی او،پایین تر از استاد وبلند تر از "استاد یار" است.

همایش (congress):

برابر واژه ی "کانگرس" در زبان فارسی "همایش" است وبه معنای مجمعی از نماینده گان، مردم ویا فرستاده گان کشور ها است که به منظور گفتگو، تنظیم ویا بحث در باره ی موضوع مورد علاقه ی همگان، راه اندازی می شود( وبه آن کنگره نیز گفته می شود)

واژه ی "همایش" از دوجز "هم" و"آیش" که اسم مصدر"آمدن"است، ساخته شده و معنای "گردهم آمدن" (گرد همایی) را نیز می رساند.

واژه ی انگلیسی "congress " از واژه لاتینی "congressus " گرفته شده است.

دانشور(master ):

برابر واژه ی "ماستر" را در زبان فارسی ،"دانشور" دانسته اند.

"دانشوری ، درجه ی دانشگاهی بالاتر از لیسانس وپایین تر از دکترا است.

ویژه نگاشت (monograph ):

برابر این واژه (مونوگراف)در فارسی "ویژه نگاشت" است ،وبه معنای کتاب یا رساله ویاجزوه ی مشخص در باره ی یک موضوع است.

پژوهش (research ):

برابر واژه ی "ریسرچ" در زبان فارسی، واژه ی "پژوهش" است.

"پژوهش" به معنای بررسی وجستجوی ژرف است که هدف بنیادی آن، نمایاندن حقایق تازه در باره ی یک موضوع است.(درعربی به آن تحقیق می گویند)

نیم سال یادوره ی شش ماهه ی آموزشی (semester ):

واژه ی "سمستر" که معنای "نیم سال" آموزشی رانیز می دهد، در فارسی به مفهوم دوره ی شش ماهه ی آموزشی است که "یکی از دوبخش پانزده تا هجده هفته یی یک سال تحصیلی " را در برمی گیرد (اما بربنیاد برنامه های آموزشی در آموزشگاه ها، این دوره ی آموزشی - تا جایی- فرق می کند)

"semester " واژه انگلیسی است که در اصل از واژه لاتینی "semesteris " (یعنی شش ماهه ) گرفته شده است.

پایان نامه (thesis ):

واژه ی برابر" تیزس" در زبان فارسی، "پایان نامه" است.

"پایان نامه" رساله ی پژوهشی است که دانشجو برای گرفتن یکی از درجه های دانشگاهی، زیر نظر و راهنمایی استادی، آن را می نویسد.(گاهی هم واژه ی "تیزس" را تنها برای گرفتن درجه ی علمی دکترا نیز به کار می برند)

بخش اول | بخش دوم | بخش سوم | بخش چهارم |بخش پنجم | بخش ششم| بخش هفتم | بخش هشتم | بخش نهم | بخش دهم | بخش یازدهم |بخش دوازدهم | بخش سیزدهم

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید
Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس