صفحه نخست > خبر و گزارش > گزارش > ارغندیوال یاحکمتیار؟

ارغندیوال یاحکمتیار؟

حامدکرزی در جستجوی انتخاب تیم جدید در انتخابات
احمد بصيربيگزاد
يكشنبه 10 جون 2007

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

ارغندیوال یا حکمتیار؟

احمدبصيربيگزاد

حامدکرزی در جستجوی انتخاب تیم جدید در انتخابات

چند روز قبل دفتر نمایندگی حزب اسلامی افغانستان بدون تغییر نام و تغییر اساسنامه در شهر هرات افتتاح شد. درروز افتتاح دفتر حزب اسلامی هزاران نفر از ولسوالیهای پانزده گانه ا ی هرات با شوروشوق تمام اشتراک کرده و این روز را جشن گرفتند. بیشترین افراد یا شخصیت های که در این محفل اشتراک کرده بودند شامل افراد و هواداران قبلی حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار -رهبر فراری و نا راضی - می گردیدند. ترکیب جمعییت بگونه ای بودکه آدم را به یاد روزهای نخستین جهاد می انداخت. سخنرانان محفل را که بیشتر افراد دارای تحصیلات علوم دینی و اسلامی تشکیل می داد ، بر ضرورت فعالیت حزب اسلامی تاکید داشتند و این حزب را ناجی مردم افغانستان قلمداد می کردند.

مولوی شفیق یک تن از علمای برجسته ی هرات از سخنرانان محوری این محفل بود او به نیازمندی فعالییت احزاب جهادی تاکید نمود و وضعییت موجود افغانستان را بر خلاف شریعت اسلامی خواند وخواهان تطبیق احکام اسلامی در حوزه های سیاسی و اجتماعی گردید. شعارها و پلاکارت های که بر دیوار سالن بزرگ چند هزار نفری نصب شده بود، شعارهای تند انقلابی و دوران جهاد را تداعی میکرد. مثلا شعارکه :

ما جان خود را فدای آرمان حزب خود میکنیم.

در جایگاه ء نصب شده بود که توجه همه را بسوی خود جلب کند. فضای جلسه بگونه ای بود که انگار حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار پا به عرصه جهاد دوباره گذاشته است. هرچند جو جلسه مملو از خوف و هراس بود ولی با توجه به تدابیر امنیتی از سوی پلیس و اردوی ملی ، این جلسه بدون کدام اتفاق خاصی خاتمه یافت. عبدالهادی ارغندیوال سر پرست حزب اسلامی که در راس یک هیات حزبی به هرات سفرکرده بود، مانند یک شخصییت بزرگ دینی و اسلامی از سوی شرکت کننده گان محفل ، مورد استقبال قرار گرفت. شور وشوق اشتراک کننده گان یاد آور خاطراتی بود که زمانی جماعت مردم اسماعیل خان را در آغوش میگرفتند. گویا ارغندویوال جاگزین اسماعیل خان شده بود که خودرا امیر حوزه جنوب غرب افغانستان میخواند؛ شماری از زنان با چادرهای عربی که در جایگاه مخصوص قرارگرفته بودند حال وهوای جلسه را رنگ دیگر بخشیده و حضور خانم ها با حجاب عربی پدیده ای کاملا جدیدی در کشور شمرده می شود.

هرچند آقای ارغندیوال در سخنرانی خود بر ضرورت جامعه تکثر گرا انگشت گذاشت و کثرت گرایی حزبی را تنها راه نجات افغانستان از بحران موجود دانست در عین حال بر جامعه دینی و حکومت مذهبی با ارزش های جهادی درافغانستان تکیه کرده و جهاد را آرمان مردم افغانستان دانست چیزی که اشتراک کنندگان محفل را به وجد آورده و از سوی مردم با نعره ی تکبیر همراهی میشد. او پس از سخنرانی در یک کنفرانس خبری اشتراک کرده به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.

از آقای ارغندویال پرسیدم که آیا این همان حزب اسلامی است که گلبدین حکتیار رهبر آن است؟ پاسخ داد: حزب همان حزب است اما منهای حکمتیار. او اضافه کرد دیگر گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی نمی باشد. آنگونه که آقای ارغندیوال گفت:

- شورای مرکزی حزب اسلامی گلبدین حکمتیار را از رهبری حزب اسلامی سبک دوش کرده است. ازسر پرست حزب اسلامی پرسیدم که در حال حاضر چه کسی مسئولیت رهبری حزی اسلامی را بعهده دارد؟ او گفت:

- در حال حاضر شورای مرکزی این مسئولیت را به او واگذار کرده و او توانسته است که حزب اسلامی را با همان ماهیت گذشته اش در وزارت عدلیه افغانستان ثبت و راجستر نماید.

از آقای ارغندیوال پرسیدم که :

- پالیسی حزب اسلامی به رهبری شما در برابر حضور نیروهای خارجی در افغانستان چیست؟

او با تبسم و با یک مکث معنی دار پاسخ داد که:

- حزب اسلامی به رهبری او مخالف حضور نیروهای خارجی در افغانستان است. او تاکید کرد نیروهای خارجی نمیتوانند امنییت رادر افغانستان به ارمغان آورند. او همچنان اضافه کرد: حزب اسلامی خواهان تقو یت اردو وپلیس ملی برای تامین امنییت بوده و نیروهای خارجی را سبب نا امنیهای اخیر در کشور می داند . از آقای ارغندویوال پرسیدم که :

- پالیسی حزب اسلامی در برابر عملکرد رییس جمهور کرزی چیست؟

او جواب داد:

- حزب اسلامی مخالف برخی سیاست های رییس جمهور است. علاوه کرد که : این حق حزب اسلامی است که از برخی سیاست های دولت انتقاد کند. ازاو پرسیدم که :

- شما مخالف برخی سیاستهای دولت هستید نه منتقد آن؟

در جواب گفت:

-بله ما با برخی سیاست های دولت مخالفت داریم و برخی سیاست های دیگر دولت را انتقاد میکنیم او تشریح نکرد که با چه موارد مخالفت دارد و از چه مواضع انتقاد میکند.

باز سوالم را به نحو دیگر مطرح کردم و از او پرسیدم :

آیا شما مخالف پیمان استراتژیک میان افغانستان وآمریکا هستید؟

او توضیح خواست که منظور چگونه پیمان است؟ گفتم: مثلا پیمان استراتژیک طولانی مدت نظامی. او باز پس از یک سکوت جواب داد و گفت که :

- حزب اسلامی مخالف حضور نیروهای نظامی خارجی - از هر کشوری که باشند - در افغانستان است. حضور طولانی مدت نیروهای آمریکا را نمی پذیرد.

از او پرسیدم به هرحال این پیمان را رییس جمهورکرزی با آمریکا امضاء کرده است؟ او گفت که:

به هر حال حزب اسلامی مخالف اینگونه پیمان ها بوده و خواهان خروج نیروهای خارجی از افغانستان است. از او پرسیدم موضع شما عین موضع گلبدین حکمتیار نیست؟ در جواب گفت که :حزب اسلامی مخالف حضور خارجیها در افغانستان است.

از مصاحبه آقای ارغندیوال سر پرست حزب اسلامی با تلویزون آیینه که اجراء آن را نگارنده بعهده داشت مشخص میشود که حزب اسلامی با تغییر پوشش رهبری وموضع بنیادگرایی اسلامی(شبیه موضع حکمتیار) و مخالفت با نیروهایی آمریکایی در افغانستان وارد میدان سیاست شده است. تفاوت دیدگاه درنظرات ارغندیوال با حکمتیار مشاهده نمیشود. آنچه که آقای ارغندیوال میگوید همان است که گلبدین حکمتیار بارها روی آن تاکید کرده است. آقای حکمتیار در برابر حضور نیروهای آمریکادر افغانستان اعلام جهاد کرده است و آقای ارغندیوال با حضور آمریکایی ها در کشور مخالفت میکند. حال سوال اینجاست که دولت افغانستان حزب اسلامی را با آیین نامه و اساسنامه آن غیر قانونی خوانده بود چگونه شده است که آنرا در وزارت عدلیه خود ثبت کرده و امروز قانونی دانسته است؟ هرچند دولت افغانستان بارها اعلام کرده است که در این حزب(حزب اسلامی به رهبری ارغندیوال) شماری از اعضای میانه رو حزب اسلامی گردهم آمده و به کار سیاسی آغاز کرده اند. اما آنگونه که آقای ارغندیوال می گوید: هیچگونه تغییری در پالیسی حزب اسلامی رو نما نشده و حزب اسلامی به اساسنامه ی خود اعتقاد داشته و در راستای اعتقاد خود مبارزه میکند. پس کدام تغییر دیدگاه میان این دو رهبر بنیادگرا(حکمتیار و ارغندیوال) مشاهده نمیشود بلکه تغییر در موضع گیری دولت مورد حمایت آمریکا (دولت حامدکرزی)در افغانستان به چشم می خورد. به نظر میرسد رییس جمهور کرزی بالاخره تسلیم فشارهای جبهه ی محوری خود در ارگ ریاست جمهوری شده باشد که به رهبری عبدالجبارثابت لوی ثارنوال اداره میشود زیرا آقای ثابت از اعضای حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار بود و خود این موضوع را رسماً انکار نکرده است . ناظرین سیاسی میگویند :

آقای ثابت زمینه ساز فعالیت دو باره حزب اسلامی بعد از یازده سپتامبر در افغانستان به شمار میرود. گفته میشود تشکیل جبهه ملی به رهبری برهان الدین ربانی حامد کرزی را بشدت خشمگین ساخته واو به دنبال متحدین جدید برای خود بر آمده باشد ودر این میان حزب اسلامی بهترین متحد او در مقابله با جبهه ملی محسوب میشود زیرا آنگونه که در مراسم افتتاح دفترحزب اسلامی در هرات مشاهده شد این حزب هوادارانی زیادی میان پشتون ها و افراد بنیادگرا از اقوام دیگر دارد. آقای کرزی که روزی به حزب افغان ملت به رهبری آقای احدی وزیر مالیه خود دل بسته بود اکنون از این حزب سلب اعتماد کرده بدنبال گروهای پشتون که هنوز لایه های زیرین جامعه پشتون را با خود دارند برآمده است. او از یکطرف میخواهد در برابر جبهه ملی صاحب گپ و سخن باشد و از سوی دیگر مخالفین درون خاندانی خود(حزب افغان ملت) راکه ثمر حضور چند ساله زلمی خلیلزاد سفیروقت آمریکا در افغانستان است ، زیر فشار قرار دهد زیرا شخصیت های افغان ملت در کابینه ی رییس جهمور دارای مناصب کلان واختیارات ویژه بوده و بارها برای کرزی مشکل ساز شده اند. حال با نزدیک شدن زمان انتخابات حامد کرزی میخواهد تیم انتخاباتیش را منهای شخصیتهای افغان ملت که با حزب اسلامی مشکل اساسی دارند؛ جمع و جور سازد . درتیم جدید رییس جمهور حلقات مانند حلقه ای فاروق وردک،حلقه جبار ثابت با افرا حزب اسلامی و حلقه صبغت الله مجددی با شماری از افراد و شخصیتهای طالبان که توسط او به دولت آورده شده اند ؛ قرار دارند. در این میان پالیسی آمریکا چه میتواند باشد؟ پاسخ دقیق برای آن هنوز زود است د اده شود. برخی ناظرین باور دارند که حلقاتی درداخل حکومت آمریکا تلاش دارند روابط حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار را با آمریکا ترمیم سازند و گفته میشود در این حلقه فرزند ارشد آقای حکمتیار که مقیم آمریکا است نقش محوری ایفا میکند. البته این نظر نیاز به تعمق و تحقیق اساسی دارد ولی این گمانه زنی وجود دارد که آمریکا تلاش میکند حکمتیار را از کنار شبکه القاعده و جمهوری اسلامی ایران دور سازد چراکه حکمتیار نیروی بالفعل و بالقوه بر علیه آمریکا در افغانستان محسوب میشود واوتوان بسیج نیرو بر علیه آمریکا را در منطقه دارا میباشد. واقعیت هرچه باشد به روی صحنه آوردن حزب اسلامی به رهبری عبدالهادی ارغندیوال ، بازی جدید سیاسی رییس جمهورکرزی است که محبوبیت خود را سخت میان پشتونها از دست داده است. رییس جمهور با یک تیر چند نشانه را هدف گرفته است.اولین هدف رییس جمهور از آوردن حزب اسلامی روی صحنه، نشانه گیری به سوی جبهه ملی است که از سوی بلوک شرق و برخی کشورهای غربی نیز حمایت میشود. دومین هدف رییس جمهور و در واقع مهمترین هدف او ، کاهش مخالفت های روز افزون پشتونهای ناراضی از حکومت است که سخت برای رییس جمهور در عرصه بین المللی سنگین تمام شده است و در این خصوص از سوی پشتون های تمامیت خواه ، سلطه طلب و میانه رو در حلقات پاکستان ، نیز زیر فشار قرار دارد. هدف دیگر رییس جمهورکرزی نشان دادن چراغ قرمز وزنگ خطر به معاونین فعلی او یعنی احمدضیاء مسعود و کریم خلیلی است که در تیم بعدی انتخابات حساب خودرا داشته باشند و دیگر از آنها در تیم بعدی رییس جمهور خبری نخواهد بود. و بالآخره هدف آخری و نهایی حامد کرزی از حمایت حزب اسلامی جواب "نه" به حزب افغان ملت به رهبری انور الحق احدی است که درطی این چند سال رییس جمهور را با حمایت مستقیم زلمی خلیل زاد زیر فشار قرار داده است از سوی دیگرکرزی میخواهد به پشتون ها نشان دهد که او از حزب افغان ملت که سخت منفور لایه ها ی زیرین جامعه پشتون است، حمایت نمیکند و بل از گروهای بنیادگرای اسلامی پشتون خواه حمایت میکند. در نتیجه حامد کرزی میخواهد ازهمین حالا خودرا برای انتخابات ریاست جمهوری آینده با یک تیم جدید آماده سازد تیمی که دیگر در آن از احمدضیاء مسعود و کریم خلیلی معاونین فعلی او وچهره های حزب افغان ملت خبری نخواهند بود .

روزنامه نگاروتحليلگر

آنلاین :

فرياد

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • برنامه هاى حساب شده اى در جريان است. اعضاى حزب اسلامى حكمتيار مانند جبار خان ثابت، فاروق خان وردك، جمعه خان همدرد و امثال اينها با حمايت حامد خان كرزى و اطرافيان قومگراى وى ميخواهند در سايه حمايت ولى نعمت هاى قديمى حكمتيار مانند آمريكا و پاكستان با رقباى سابقه شان تصفيه حساب نمايند. اين جنايتگاران كه هيچ گونه پايه هاى مردمى ندارند ميخواهند دامنه تشنجات را بيشرمانه و ظالمانه به شمال كشور بكشانند تا به نحوى كه همه آگاه هستند تا زمان انتخابات آينده رياست جمهورى خود را يكه تاز ميدان ساخته كه بدين ترتيب آرمانهاى ملا عمرى و حكمتيارى ر جامه عمل بپوشانند.
  اين راهى را كه حامد خان كرزى در پيش گرفته است بدون شك به يك فاجعه ملى ميانجامد. هنوز هم دير نشده است بيائيد بيشتر بر مردم خود تكيه نمايم به نيروى بيگانه گان كه برنامه هاى خاص خودشانرا دنبال ميكنند چندان دل نبنديم كه فاجعه ميآفريند.

  • مارشال فهیم و ربانی عساکر امریکایی را بالای شانه های شان تا کابل آورده. ولی مسعود در هر فرصت که برای خدمتگذاری پیدا میکند ، امریکایی ها را برادران سکه خود خطاب میکند و ربانی از امریکایی ها در هر فرصت تقاضا میکند که به او و حزب جمعیت مقام بدهند. ولی وقتی یک افغان با شهامت بدون هراس موجودیت نیرو های بیگانه را رد میکند شما آنها را وابسته به امریکایی ها میدانید.

   و شما پایه های مردمی دارید ؟ عجب منطق بزرگی. ربانی و اعضای باند جمعیت که کابل را ویران کردند و خون هزاران بیگناه را ریختند پایه مردمی دارد ولی حزب اسلامی نه ؟

  • برادر جان گل شما را شرم تان نمیاید که ربانی و مارشال فهیم را عساکر امریکا میداند ولی در قسمت اقای حکمتیار چشم تان را بسته نموده میگذرید . در صورتی که اقاً حکمتیار هم مانند ربانی و تیم اش از یک جای سر چشمه میکیرند و حدف هیچ یک شان خدمت به مردم رنج کشیده ما نیست چون اگر حدف شان خدمت به مردم می بود حالا نه نیرو خارجی در کشور وجود میداشت ونه کدام مشکیل دیگر واقای حکمتیار مسعول ویرانی افغانستان عزیز و قتل هزارن هموطن بی گناه ماست بیاید در فکر اینده باشیم نه گذشته اینها امتحان شان را سپری نموده اند و آزموده را آرمودن خطاهست

  • مقایسه کردن حکمتیار با مسعود نامردی است. بدون حکمتیار و حزب او سازماندهی میلیون ها افغان در وقت جهاد بر علیه روسها ناممکن بود. در زمانیکه مسعود خائین با قوای روس آتش بس داشته و امنیت کاروانهای آنها را براساس آن قرار داد میگرفت، جنگجویان حزب اسلامی در سراسر افغانستان مشغول نبرد بی امان در مقابل روسها بودند.

   خواهش میکنم اگر دشمن تان هم باشد از واقعیت چشم پوشی نکنید. بدون حکمتیار هیچ تنظیم دیگر جهادی امکان سازماندی توده های میلیونی افغان را بر علیه روسها نداشت و اگر او ، قومندانان و کادر های زیرک حزب او نمیبودند ، افغانستان تا حال ممکن تحت تصرف روسها میبود.

  • shoma baiad az mozdorane golak bashin. agar golak kami wejdan midasht khana hai mardom ra rakt baran namikard. agar haql dasht saderazemi ra ka az awal baresh midadan qabul mikard. baz agar ghairat dasht zor raka dida bod ba aghosh rabani wa mashod pana namiawer.wa shoma agar pashton nabodi ain gapa namizadi

  • اكر از من جمعيتى كه درمكتب سياسى مسعود شهيد بزرك شده ام سوال شود كه بين انور الحق أحدى وحكمتيار كدام يك را انتخاب مى كنى به يقين كه انتخاب من حكمتيار است

  • شما باید این کار را کنید. تخلص مسعود را به جنایتکار ملی ، حکمتیار تعین کرده است. او بود که برای بار اول افشا کرد که جنایتکار ملی مسعود با مجاهدین نیست بلکه با دشمن همکاری دارد. این حکمتیار بود که چهره جنایتکار ملی مسعود راافشا کرده او رابه خیانت به جهاد و قتل بهترین مجاهدین و موافقتنامه جبل السراج باطرفداران کارمل بر اساس پروژه روسها محکوم کرد.

  • به به عالی جناب !!!!!!!!!!!!! بسیار درد دارد نی ؟؟ ببین جانم این مسعود "رح" سردار آزاده گان بود که این کثیف اشخاصی چون شما را از چنگال فشون سرخ ، فشون حکمتیاری ، فشون سیاه طالبانی نجات داد ورنه همجون شما اشخاصی باید در پای ها پوتین ها مشرف ها سر تان را خم میکردین اما آن به مراتب آبرومندانه تر بود از خم شدن در پای حکمتیار بنیاد گرا!!!!!!!!!!! و شما گفتین سربازان حزب اسلامی در مفابل روس ها............... نی سخت در اشتباهی جانم ، ببین تا امروز آرمان روس ها ...... طالبان حکمتیار ها . صد ها های دیگر این آرمان را یا به گور بردند یا هم میبرند که یک بار بالای مردم حماسه افرین شمالی و کوهدامن انگونه که میخواهند مانند شما خاک فروش ها یعنی تمام پشتون ها و مناطق پشتون نشین را بار ها تصرف کردند و آنچه خواستند کردند از بی ناموسی تا................. و ................ ! اما این سردار آزادگان "رح" بود که نگذاشت تا کسی و جبی در شمالی خیانت کند 5 سال طالبان با پشتوانه ی چون آمریکا و پاکستان و هم روس ها نتوانستند حتی یک بار هم داخل سر زمین شیران و حتی داخل مرزش شوند یعنی آرمان دیدار پنجشیر را به جهنم با خود بردند و تو هم میبری همراه حکمتیارت بلی اینرا به یاد داشته باش که هیچگاه نخواهی یک قهرمان ملی را با یک فراری با یک کسی که عمرش در ای اس ای گذشت مقایسه نکنی ببین امروز این (شهید انجنیر احمدشاه مسعود "رح" ) نزد مردم گرامی تر است یا همان پست فطرت شما در تاریخ شما همچون مسعود"رح" کسی نبوده است و بوده نمیتواند! امروز آسیا از داشتن همچون مسعود"رح" کسی میبالد و او را لقب میدهد (ناپیلیون آسیا) ولی من میشرمم که چرا در یک خاک هم مسعودی میباشد و هم سیاه رویی چون حکمتیار !!! میشرمم که منم از همین خاک هستم و آن حکمتیار هم ! تف ب رویش !

  • خو مه ایره نمیفهمم که کابل را کی ویران کرد همو مرد با شهامت و یا کس دیگر؟مرد با شهامت روز هزار راکت به کابل پرتاب میکرد ایناله جواب بدهین که کی خراب کده.

  • جان بیادر مردم هم مسعود شهید را میشناسند و تاریخ هم قضاوت خود را کرده و میکنه.
   میگن: به میرسد خار بیابان
   گل چون جوان گردد بمیرد

  • کوهدامنی صاحب مه قربان کلامت میگم گپ دلم را گفتی امید که همیشه همچون جوات های دندان شکن به سگ های ای اس ای بتین.

 • زنگ خطر !

  مردم بيچار افغانستان!!!

  تا دير نشده فرار را بر قرار ترجيع دهيد!
  از اينکه قرداد هاى پناهنده گى هم با همسايه هاى شمالى ، شرقى و غربى با دوباره فرستادن توسط مقامات عاليه به امضا رسيده است .

  آرزو منديم قبل از رسسيدن نمايشنامه جنگى ديگرى از ( از بزان وحشى کوهى با جلادان وقصابان کابل)برايتان گور وکفن از بازرهاى
  ارزان قيمت جهادى خريدارى نماهيد و درغير آن در زمان جنگ از بازار هاى سياسى به قيمت جانتان دريافت خواهيد کرد. باعرض حرمت ( شعبه دفن وکفن شوراى اسلامى - جهادى ج.ج.ج )

 • توجه - توجه
  زنگ خطر!!!

  مردم شريف و بيچاره افغانستان !

  از آنجا که ميثاق هاى فى مابين دولتين افغانستان و همسايه هاى شمالى ، شرقى و غربى ما از اخراج و تحويل دهى
  دوباره پناجويان به دولت مرکرى به امضا رسيده ، وجاى هم براى فرار وجود ندرد
  تا دير نشده براى خريدارى گور وکفن به کميته هاى جهادى – اسلامى شهر و ولايات بشتابيد .
  زيرا بزودى شاهد نمايشنامه ديگرى از سناريو هاى جهادى – اسلامى بنام ( بزان کوهى و قصابان کابلى ) که انقريب
  به نماش گذاشته ميشود ، خواهيد بود .
  اخطار در روز هاى روز هاى نمايشنامه خريد گور وکفن به قيمت کالبت تان هم تمام خواهد شد.

  با عرض حرمت ( کميته تدارک گور وکفن جنگهاى تنظيمى – جهادى - ج.ج.ج.ج )

  • روشنفکران صدیق ومبارز باید برای ایجاد یک نطام سیکولار تلاش نمایند.با اسلام سیاسی از هر رنگ ان چه گلبدینی -ربانیگی ویا طالبی و... جامعه ما روی سعادت وپیشرفت را نخواهد دید.جای ملا یادر مسجد یا در کنج زندان.سیاست ودولت را از چنگال انها باید برون نگهداشت.بدون جدایی دین از دولت جامعه روی پیشرفت را نخواهد دید.بیاید قدری در این باره گپ بزنیم.

 • به نام خداوند بخشنده ومهربان. یک واقعیتی است که میگویند (سخنی که از دل بر خیزد بر دل نشیند)بله مردم افغانستان سالها رنج ومشقت را به دل وجان پذیرفتند تا که کشور عزیز مان افغانستان را از استعمار وتسلط بیگانگان برهانند ودر این راه از جان ومال خویش گذشتند وبلاخره یکی از ابر قدرتهای وقت جهان را به زانو دراوردند ومملکت را با اهدای خون خویش ازچنگال انان رها کردندو... اکنون که تاریخ تکرار شده ویک ابر قدرت دیگر بایک حیله وترفند جدید به سرزمین عزیزمان حمله کرده ایا اکنون ما وظیفه دفاع از خاک وناموس مان را فراموش کرده ایم؟ ایا این همه خون که درراه ازادی کشورمان ریخته بیهوده بوده ؟ ایا ماوظیفه نداریم که از دین وناموس خود دفاع کنیم؟و...؟ انچه که در رابطه بااین خبر شنیدیم خیلی برایمان مسرت بخش بودچون واقعا یاد اور سالهای حماسه بزرگان ما بو د ما هم به روی کار امدن حزب اسلامی را که درواقع حزب دفاع از ارمانهای اسلام ومردم افغانستان است به تمام مردم ازاد اندیش ومسلمان افغانستان تبریک میگوییم.درحزب اسلامی مهم ارمان وهدف است چه گلبدین حکمتیار رهبر باشد وچه ارغندیوال در واقع رهبری این حزب را خود مردم مسلمان افغانستان بعهده دارند ومحترم حکمتیار هم یک افغان است وبه اهداف مردم افغانستان احترام میگذارد. ما از تاسیس این حزب در چارچوب قانون خیلی خرسندیم امیدواریم ارزوهای تمام مردم شریف افغانستان را براورده سازد. از طرف جمعی از افغانهای دلسوز

 • به نام خداوند بخشنده ومهربان. یک واقعیتی است که میگویند (سخنی که از دل بر خیزد بر دل نشیند)بله مردم افغانستان سالها رنج ومشقت را به دل وجان پذیرفتند تا که کشور عزیز مان افغانستان را از استعمار وتسلط بیگانگان برهانند ودر این راه از جان ومال خویش گذشتند وبلاخره یکی از ابر قدرتهای وقت جهان را به زانو دراوردند ومملکت را با اهدای خون خویش ازچنگال انان رها کردندو... اکنون که تاریخ تکرار شده ویک ابر قدرت دیگر بایک حیله وترفند جدید به سرزمین عزیزمان حمله کرده ایا اکنون ما وظیفه دفاع از خاک وناموس مان را فراموش کرده ایم؟ ایا این همه خون که درراه ازادی کشورمان ریخته بیهوده بوده ؟ ایا ماوظیفه نداریم که از دین وناموس خود دفاع کنیم؟و...؟ انچه که در رابطه بااین خبر شنیدیم خیلی برایمان مسرت بخش بودچون واقعا یاد اور سالهای حماسه بزرگان ما بو د ما هم به روی کار امدن حزب اسلامی را که درواقع حزب دفاع از ارمانهای اسلام ومردم افغانستان است به تمام مردم ازاد اندیش ومسلمان افغانستان تبریک میگوییم.درحزب اسلامی مهم ارمان وهدف است چه گلبدین حکمتیار رهبر باشد وچه ارغندیوال در واقع رهبری این حزب را خود مردم مسلمان افغانستان بعهده دارند ومحترم حکمتیار هم یک افغان است وبه اهداف مردم افغانستان احترام میگذارد. ما از تاسیس این حزب در چارچوب قانون خیلی خرسندیم امیدواریم ارزوهای تمام مردم شریف افغانستان را براورده سازد. از طرف جمعی از افغانهای دلسوز

 • سلام:حکمتیار خاین ملی افغانستان است.حکمتیارجنگ سالاربزرگی است که هزارها انسان بی گناه راکشته است.گلبدین راکتیارجاسوس نوکر غلام باکستان اسشت.

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس