صفحه نخست > خبر و گزارش > درخواست برای پایان معضل کوچیگری

درخواست برای پایان معضل کوچیگری

متن کامل نامه سرگشاده جمعی ازتحصيل کردگان وروشنفكران افغانستان پيرامون معضل كوچيگری
جمعه 24 آپریل 2009

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

متن نامه سرگشاده جمعی ازتحصيل کردگان وروشنفكران افغانستان پيرامون معضل كوچيگري

به ریاست محترم جمهوری و :

معاونین محترم رئیس جمهور

اعضای محترم شورای ملی

اعضای محترم کابینه

كميسيون مستقل حقوق بشر

كميسيون مستقل انتخابات

احزاب سياسي كشور

بزرگان سياسي وقومي كشور

نهادهاي بين المللي

مطبوعات ورسانه ها

بعد از گذشت نزدیک به هشت سال از استقرار حکومت جدید، افعانستان یک بار دیگر در آستانه یک تحول مهم و یک آزمون دشوار قرار گرفته است. چند ماه دیگر انتخابات ریاست جمهوری برگزار خواهد شد و مردم افغانستان امیدوار هستند که این انتخابات یک تحول مثبت را در زندگی و سرنوشت سیاسی شان رقم بزند. بدون تردید در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ، وجود آرامش در کشور بیش از هر امری مهم و حیاتی است.
اما در شرایطی که کشور به لحاظ امنیتی و رشد فعالیت گروه طالبان از یک سو و بحران های سیاسی داخل حکومت از سوی دیگر در یک وضع شکننده قرار دارد، پیش بینی می شود که با رسیدن فصل بهار، کوچی ها یک بار دیگر ورود مسلحانه شان را به سمت بهسود و مناطق دیگر آغاز کنند. اگرمقامات بلند پایه حکومتی در این راستا اقدامی نکنند، انتظار می رود فاجعه ای به مراتب گسترده تر از سالهای پیش در مناطق یادشده شکل گیرد.
ورود کوچی ها به بهسود و سایر مناطق، کشور را یک بار دیگر در بحرانی فرو خواهد برد كه نتایج زیان بار آن ممکن است بسیارزیانبارترازگذشته برای هردوجانب باشد. با توجه به اهمیت موضوع و اینکه مقامات حکومتی باید قبل از آغاز بحران در این خصوص چاره اندیشی کنند، جمعی ازتحصیل کردگان و روشنفکران به عنوان تذکر این موضوع به حکومت و مقامات تصمیم گیرنده، موارد ذیل را یاد آور می شوند:

معضل کوچیگری به عنوان یک روش زندگی ابتدایی وقانونمندنشده ، نه تنها معضلی برای سایر ساکنان افغانستان است، بلکه باعث شده است کوچی ها خود نیز در قرن پیشرفته 21فاقد هرگونه امکانات اولیه زندگی، تحصیل و آگاهی باشند. این مسأله بعضا زمینه را برای حاکمان و گروه های انتحار طلب فراهم کرده است تا از سرنوشت و شیوه زندگی آنان در جهت مطامع سیاسی شان بهره برداری کنند. عدم توجه حکومت های گذشته و حکومت فعلی به زندگی خانه به دوش کوچی ها ظلمی بوده است به سرنوشت آنان که پیامدها زیانبار آن تنها به خود کوچی های محدود نشده بلکه مشکلات فراوانی را برای روند توسعه جامعه ما نیز خلق کرده است.

سالهای گذشته مقامات حکومتی زمانی به فکر حل معضله کوچی ها افتاده ا ند که فاجعه عملا آغاز شده بود. روشن است که در چنین شرایطی کنترل بحران کاری سخت و دشوار است و همچنان که ثابت شد،راه حل هایی که ازجانب برخی مقامات حکومتی عنوان شد "موقتی" و "فاقد کارآیی" بودند و به همین خاطر نتوانستند درمدت هفت سال از درگیریهای مکرر میان بومیان محل وکوچیان و گسترش دامنه بحران و وقوع فاجعه جلوگیری کند. بنابراین، معضل کوچیگری ودرگیریهای پیاپی میان بومیان محلی و کوچیان زمانی می تواند به یک نتیجه مطلوب ختم شود که رئیس جمهوربا "مسئولیت پذیری" و"ملی نگری" بیشتری با معضل برخورد کرده وبه "اقدامات پیشگیرانه" توجه جدی نماید. مسئولیت عمده درگیریهای مکررکوچیان وروستائیان بدوش حکومت است که نتوانسته ازحقوق ومنافع اتباع افغانستان بدرستی ودرایت دفاع نماید. بنابراین، بدینوسیله به مقامات حکومتی تصمیم گیرنده یادآوری می شویم که از همین اکنون در خصوص جلوگیری ازورود مجدد کوچی ها به مناطق مرکزی تصمیمات لازم را اتخاذ نمایند.

تجربه ورود مسلحانه کوچی ها به بهسود درهفت سال گذشته ثابت کرده است که افراد وحلقاتی دردرون وبرون حکومت در صدد سیاسی کردن این موضوع و بهره برداری های سیاسی بوده اند. آنچه که در این میان به فراموشی سپرده شده، خسارت هاي جاني ومالي وخسارتهای محیط زیستی گسترده ای بود که طرفین درگیرمتحمل شدند بنابراین، ما به تمام آنهایی که در صدد سیاسی کردن و بهره برداری قومی، حزبی، جناحی و ... از موضوع کوچی ها هستند، هشدار می دهیم که اینگونه عملکردها ممکن است امسال دامنه بحران را پیچیده تروگسترده ترنموده وحل آنرا فوق العاده دشوارسازد.

نهاد هاي بين المللي تاكنون به قضيه كوچيگري بعنوان يك قضيه ساده ومحلي نگريسته وبه "ابعادملي وبین المللی " آن توجه نكرده اند درصورتيكه اين قضيه نه تنها میتواند امنيت ملي ومشروعيت انتخابات را به خطر اندازد بلكه حيثيت واعتبار حاميان بين المللي افغانستان رانيز به خطر انداخته است.

مطبوعات ورسانه ها تاكنون درآگاهي بخشي مردم وانعكاس درگيري وفاجعه نقش فعالي داشته اند ولي پس ازخروج موقت كوچيها سكوت اختيار كرده اند وبه نقش خود براي پيشگيري از تكرار فاجعه وتوقف درگيري توجهي نكرده اند معتقديم كه مهمترين اهرم فشار براي حل مسئله ، "فشار افكارعمومي" است ورسانه ها دراين بين ميتوانند نقش "فعال ومقطعی" خويش را به نقش "مستمروموثر" تبديل كننند.

متاسفانه احزاب سیاسی وروشنفکران جامعه تاکنون هیچ پلان وراهکارموثری نداشته وسکوت وبی طرفی اختیارکرده ومسئولیتهای خویش را به فراموشی سپرده اند وانتظارمیرود درگیری مکرر وخونین میان اتباع افغانستان دلیل وزمان کافی برای ترک "غفلت وعافیت طلبی" بوده و باعث ایفای نقش "فعال وموثر" گردد.

درتاريخ گذشته ما ! بزرگان قومي درحل اختلافات ودرگيريها بصورت مسالمت آميز ازتعقل ودرايت ومسئوليت پذيري بيشتري برخورداربوده اند وانتظار ميرود اکنون نیز به مسئوليتها ونقش مثبت خويش بيشتر بينديشندوتلاش كنند.

معضل كوچيگري اعتبار وکفایت حکومت، روشنفکران ، بزرگان قومي واحزاب سياسي وجامعه بين الملي را نشانه رفته وبه محك امتحان درنزد افكارعمومي وتاريخ كشانده است که با نگراني اميدواريم ازاين امتحان موفق بيرون آیند.
با توجه به آنچه گفته شد، این نامه سرگشاده به منزله جلب توجه جدی وعملی است به حکومت و مقامات تصمیم گیرنده حکومتی، اشخاص، گروه ها و حلقاتی که در صدد دامن زدن به معضل کوچی ها و بهره برداری سیاسی از آن هستند.

خاطر نشان میسازیم که اگرمسئله بصورت "مسالمت آمیز" و "ریشه ای" حل نشود و چنانچه امسال نیز در پی ورود مسلحانۀ کوچی ها فاجعه ای رخ دهد، مسئولیت و پیامدهای فاجعه بار آن به دوش مقامات، اشخاص و گروه های یادشده خواهد بود.

از طرف جمعی ازتحصیل کرده گان و روشنفکران

کوچ اجباری دیگری در راه است؟

مردم می خواهند هر روز با هجوم عده ای به نام کوچی که مسلح اند و با هزاران گوسفند و بز و شتر، در حالی که اسناد جعلی جلادان تاريخ را بدست دارند مواجه نشوند. آنان می خواهند اسناد جعلی صادر شده توسط جلادان و فاسدان تاريخ مانند نادر و هاشم و محمود و محمد ظاهر باطل اعلام شود و ديگر کابوسی به اين نام نباشد.

پنج شنبه 29 ژانويه 2009گزارش تلویزيون لمر از آنچه سال گذشته در بهسود گذشت


رحيم وردک از ارتباط با آی اس آی تا وزارت دفاع افغانستان

کنار کشيدن از سازمانی جاسوسی مساوی با مرگ می باشد

يكشنبه 20 آوريل 2008


فروش تسليحات از وزارت دفاع به طالبان

وزارت دفاع و موج دزدی ها

چهار شنبه 6 فوريه 2008


شتاب در تاراج و جنایت!

فاروق وردک- حليم فدایی- طالبان – 300 ميليارد دالر/ هدف: کوچ اجباری و پاکسازی قومی

يكشنبه 13 ژوئيه 2008


حامد کرزی مسوول جنایات در بهسود

حامد کرزی بجای معذرت خواهی از جنایات اسلافش، تکرار و ادامه جنایات آنها را زمینه سازی می کند/ تجاوز کوچی ها ادامه "پاکسازی" سیاست امیر عبدالرحمن خان ،محمد نادرشاه و طالبان است که حالا توسط کرزی عملی میگردد

شنبه 28 ژوئن 2008, نويسنده: ثنا متین نیکپی


حمايت فاروق وردک از کوچ اجباری!

وردک نقش هماهنگ کننده را بين رهبری افراد مسلح، نعيمی والی ميدان وردک و عناصر طالبان برای يکپارچه سازی ولايت ميدان وردک بر عهده دارد

شنبه 21 ژوئن 2008


باز هم آدمکشان با بيرق سفید امارت، باز هم کوچ اجباری

کوچ اجباری يکی از جنايات حاد عليه بشريت است و اين جنايت در افغانستان بدون آنکه دولت و جامعه ی جهانی به آن توجهی داشته باشد، همچنان بوقوع می پيوندد

سه شنبه 17 ژوئن 2008


مردم نمی خواهند کوچ اجباری ديگری را شاهد باشند!

تکليف کوچی ها را روشن کنيد!

يكشنبه 30 مارس 2008


يکی از جرايم حاد عليه بشريت:

کوچ اجباری به روايت عکس

عکاس: نجيب الله مسافر

پنج شنبه 28 ژوئن 2007,


کوچی ها در ولايت ميدان فاجعه آفريد!

نويسنده: فريد اميد

پنج شنبه 14 ژوئن 2007


شمال و جنوب هندوکش برای کوچی ها نیست

نويسنده: ثنا نیکپی

چهار شنبه 8 اوت 2007


کوچیها و هزاره جات

زمزمه ی رفتن کوچیها به هزاره جات ، موج وحشتی فراتر از تندباد گونو

شنبه 12 آوريل 2008, نويسنده: عبدالحمید اعتمادی


دولت ملی و معضل کوچی ها

نويسنده: نوراحمد شادمان

پنج شنبه 14 ژوئن 2007


9 مکتب تعطيل شد

کوچی ها بيرق سفيد طالبان را به اهتزار درآوردند

يكشنبه 24 ژوئن 2007


آواره شدن ساکنین محل توسط طالبان کوچی

گزارشگر: تام کوگلان، خبرنگاردایلی تلگراف- ولسوالی بهسود ولایت وردک / ترجمه: مهدی مهرآئین

چهار شنبه 11 ژوئيه 2007

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • جنایات کوچی ها در منقهءبهسود که ساکنانش مردم هزاره(شیعه)استند از طرف تمام وجدانهای بیدار محکوم شد . محسینی که یک پشتون است وخودرا رهبر شیعیان میداند این جنایات را حتی محکوم هم نکرد این نشانگر ایست که در افغانستان منافع نزادی درنزد اشخاص چون محسینی بالاتر از منافعی مذهبی است ویا بقول شهید استاد مزاری در افغانستان شعار ها مذهبی وعمل ها قومی ونزادی است

 • با خواست دوستانی که نامه سرکشاده را نوشته و نگرانی خویش را از تکرار فاجعه ابراز داشته اند هم نظر ام.

  اما چنانچه خود آقایون میدانند؛ تیم دولت برسراقتدار، از کوچی ها و گروه های دیگری به اسم " مهاجرین عودت کننده" به مثابه اهرام جانبی فشار استفاده می نماید تا فضای اختناق به حدی عمیق شود که جامعه را فلج سازد و از هرنوع مقاومت یا واکنش در برابر اعمال غیر قانونی و غیرانسانی تیم دولت باز دارد.

  بنا خیال نکنم که تیم دولت که اینک انشااله آفتاب شان لب بام است،و هنگام رفتن هیچ دعایی خیری همراه نخواهند برد؛فکری برای یافتن راه حل به معضل کوچی نماید.

  به هرحال تلاش و تکاپو بالاخره بی نتیجه نخواهد ماند.
  موفق باشید

 • اقدام انجام شده توسط این تحصیل کردگان با احساس عمل کاملا بجا، مسئولانه و از روی مفکوره باز شان است. ای کاش تعداد چنین تصمیمات مدنی و معقول زیادتر می شد.

  اما در افغانستان متاسفانه مشکل در جای دیگر است. متاسفانه خیلی از تحصیل کردگان پشتون ما تحت تاثیر جامعه آکنده از تعصب، تنگ نظری، توحش و دکم اندیشی قوم شان قرار گرفته اند. عملکرد سال پار رییس جمهور نشان دهنده جانب داری و یا حداقل بی تفاوتی او و دیگر اشخاص دخیل در حکومت بود.

  مردمان صادق و پاکدل افغانستان که جز صلح و پیشرفت کشورشان هدف دیگری نداشتند به نیت خیر و صلاح کشور شان سلاحهای دست داشته شان را تحویل نمودند و به شروع صفحه ای نوی در تاریخ کشورشان چشم دوختند. اما دکم اندیشان تاریخ یکبار دیگر از فرصت استفاده نموده و باور به زندگی مدنی و دور از خشونت را در این کشور از بین برد.

  ای کاش روزی فرا می رسید که حاکمان پشتون به این باور می رسیدند که آنها نیز مانند اقوام دیگر در فضای صلح آمیز، انسانی و برابر زندگی کنند. این کار ممکن و شدنی است بشرط که چند نفر ناجی پاکدل و روشنفکر در سرزمین که به توهین، خشونت، چپاول و کشتن عادت نموده است پیدا شود.

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس