صفحه نخست > حقوق بشر > وقتی فاروق و رحیم وردک کدخدا باشند

وقتی فاروق و رحیم وردک کدخدا باشند

او يکی از عناصری ست که ارتباطات خاص با حلقات معينی از دولت پاکستان دارد و اگر دستوری را از حکومت کابل اجرا کند، دستوری ديگر را از دولت پاکستان اجرا می کند. موزه پاکان فاروق وردک نيز مانند آصف ننگ، وحید عمر و محمد حلیم فدایی هر روز با پشتیبانی وردک، علی رغم بی مايگی شان در پست های مهمی مانند والی ولايت وردک و مسوول رسانه های حکومت و سخنگو جابجا می شوند.
کابل پرس
شنبه 16 می 2009

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

کابل پرس?: اين عکس نمونه ای از همکاری وزارت معارف افغانستان و اردوی ملی افغانستان را نشان می دهد. يک نظامی در روستای علی آباد ولايت کنر که وارد مکتب شده است و به اصطلاح خودش با دانش آموزان مزاق می کند. تا جایی که خبرنگاران اطلاع دارند، وزارت معارف در زمان فرصت طلب معروف حنيف اتمر و حتا در زمان فاروق خان وردک اجازه ی بسیار محدود برای ورود به مکاتب و تهيه ی گزارش داشتند و در بسیاری موارد اين امر غير ممکن بود. اکنون يک نظامی سلاح بر دوش وارد مکتبی در افغانستان شده و اجازه يافته ساعت درسی را اشغال کند. درست در همان قسمت شرقی افغانستان در مناطقی مانند خود کنر، لغمان، بخش هایی از ننگرهار، خوست و پکتيا و پکتيکا آدمکشان طالب و حزب اسلامی به همکاری برادران القاعده شان همان هایی که ملای تاريک صبغت الله مجددی "برادران طالب و القاعده" پايگاه های آموزش آدم کشی ايجاد کرده اند.

روستای علی آباد ولایت کنر/ عکس از اسوشیتد پرس

از زمانی که تيم فاروق وردک در وزارت معارف افغانستان جابجا شده است، روند تخريب معارف که با آمدن حنيف اتمر اوج گرفته بود، به شکل فاجعه آوری شدت بيشتر گرفته است. حمله به مکاتب بيشتر شد و هر روز دانش آموزان و آموزگاران مورد هدف همفکران اين گروه قرار می گيرند.

روستای علی آباد ولایت کنر/ عکس از اسوشیتد پرس

فاروق وردک در چند سال اخير پست های کليدی را در دولت حتا بصورت همزمان و مخالف قانون اشغال کرده و يکی از اعضای باند گلبدين حکمتيار است که وظيفه ی عمده اش جابجایی عناصر اين باند در بدنه ی دولت می باشد و مهيا کردن شرایط مناسب قدرت، کار و پول برای آنان. او يکی از عناصری ست که ارتباطات خاص با حلقات معينی از دولت پاکستان دارد و اگر دستوری را از حکومت کابل اجرا کند، دستوری ديگر را از دولت پاکستان اجرا می کند. موزه پاکان فاروق وردک نيز مانند آصف ننگ، وحید عمر و محمد حلیم فدایی هر روز با پشتیبانی وردک، علی رغم بی مايگی شان در پست های مهمی مانند والی ولايت وردک و مسوول رسانه های حکومت و سخنگو جابجا می شوند.

وزير دفاع افغانستان نيز کسی ست که به اعتراف خودش در گفت و گو با تلويزيون طلوع با استخبارات پاکستان ارتباط داشت و همان انتظاری را که از خدمت پاکستان به اردوی افغانستان می توان داشت از رحيم وردک نيز می توان داشت. کسی که در اثر بيماری و چاقی مفرط به زور می تواند خود را تکان دهد و در عين حال سال گذشته در حمله طالبان به مراسم پيروزی مجاهدین، از جمله نخستين مقاماتی بود که همراه با رييس جمهورشان حامد کرزی از ورزشگاه کابل گريخت.

پس از مسموم کردن بيش از 100 دانش آموز دختر، حدود 700 دانش آموز در کاپيسا به مکتب نرفتند!

علی رغم دروغ های تيم گلبدينی وزارت معارف افغانستان، هر روز تعداد کمتری از دانش آموزان به مکاتب می روند و اگر چنانچه اين روند همچنان ادامه داشته باشد، بصورت گسترده ای مکاتب در نقاط مختلف افغانستان تعطيل خواهد شد، چيزی که سربازان طالب حامد کرزی خواستار آنند و تيم گلبدينی وزارت معارف بی تمايل به آن نيستند.

پنج شنبه 14 مه 2009


کاپیسا: عکس هایی از دختران دانش آموزی که توسط سربازان حامد کرزی مسموم شدند!

سربازان حامد کرزی، آدمکشان طالب، آدمکشان گلبدينی و ...روزی تيزاب بروی دختران مکتب می پاشند، روزی انتحار می کنند، روزی مکتب را به آتش می کشانند، روزی کتاب می سوزانند، روزی آموزگار و شاگرد را با گلوله می کشند و روزی مسموم می کنند.

سه شنبه 12 مه 2009


طرح ملی مبارزه با بی سوادی!

گاهی احساس می کنم چون اين طرح پول چندانی نمی خواهد مقامات از قبول آن سرباز زده اند. مقامات افغانستان معمولا به دنبال پروژه های پول آور هستند که بخشی از آن نصیب خود آنان باشد و دست آخر طرح با شکست مواجه شود، مانند بسیاری از طرح هایی که پول های کلان برای آن دريافت شد و پول بی آنکه برای اصل پروژه به مصرف برسد ميان مقامات دولتی و ان جی او ها تقسیم شد.

يكشنبه 26 آوريل 2009, نويسنده: کامران میرهزار


آيا دردناک تر از این؟

دست به دست هم داده اند تا دانش آموز، آموزگار، کتاب و مکتب نباشد!

شنبه 30 اوت 2008, نويسنده: کامران میرهزار


خشونت و شورش امکانات می آورد؟

مساله اين نيست که چرا در ولايات جنوب و شرق کمک ها و پروژه های دولتی و نهادهای بين المللی اختصاص داده می شود، مساله اين است که چرا عدالت رعايت نمی شود و چرا وقتی پروژه ای به بهره برداری می رسد، تخريب شده و يا به آتش کشیده می شود؟

چهار شنبه 18 فوريه 2009


ده سند از جنایات طالبان در افغانستان!

آدمکشان بازگشتند، اين بار جدی تر از پيش!

چهار شنبه 14 مه 2008

درباره قوانين امارت تاريک آدمکشان طالب بسيار نوشته شده است اما هيچگاه تصور نمی شد اين آدمکشان بتوانند باز به صحنه بازگردند. طالبان با تاکتيک ها و ترفندهای گوناگون به صحنه بازگشتند. از سويی جنگ در صفحات جنوب، شرق و غرب کشور، از سویی انفجار و انتحار که بيشتر قربانيان غيرنظاميان اند، از سويی با همدستی و مساعدت بی دريغ صبغت الله مجددی و کميسيون تحکيم صلح ، از سويی با همدستی و همياری و حمايت های پيدا و پنهان حامد کرزی، کريم خرم، فاروق وردک و اشرف غنی احمدزی، زلمی خليل زاد و...

مکتب بايد به آتش کشيده شود، زنان بايد در خانه بمانند، تلويزيون ممنوع و تنها صدای شريعت آزاد بايد باشد، اقليت های قومی بايد کوچ داده شوند، اقليت های مذهبی کافرند و جان و مال و ناموس آنان مباح است و..ادامه..


دوکان معارف: ان جی اوی تمام عيار

از اصلاحات خبری نيست، فقط پول بالا و پايين می شود!

سه شنبه 29 آوريل 2008, نويسنده: کامران میرهزار


آقای حنيف اتمر ببيند!

عکس هايی از اسماعيل نگارش از وضعيت اسفبار يک مکتب در دايکندی

پنج شنبه 21 فوريه 2008


آيا حنيف اتمر کور است؟

عکس هايی از وضعيت اسف بار يک مکتب در دايکندی؛ مانند مکاتب ديگر اين ولايت

شنبه 26 آوريل 2008

عکس از اجمل آرين پور


دايکندی: اين هم يک مکتب!

نگوييد آقای حنيف اتمر کور است و به ساختن مکتب در ولاياتی مانند دايکندی، نورستان و بدخشان توجهی ندارد. اين مکتب با توجهات بی دريغ ايشان ساخته شده است

يكشنبه 22 ژوئن 2008


دختران در يک مکتب که مکتب نيست!

حنيف اتمر ببيند!

چهار شنبه 5 مارس 2008

عکس از شهزاد نورانی


يک مکتب در نورستان!

حنيف اتمر ببيند!

چهار شنبه 16 آوريل 2008


فساد و روابط خانوادگی در وزارت معارف!

نويسنده و فرستنده سند: تراب

چهار شنبه 30 آوريل 2008


معلمان در سه لیسه مهم کابل دست به اعتصاب زدند!

شاهکار دیگر وزارت معارف و شخص حنیف اتمر!

شنبه 3 مه 2008


اين کشور وزير معارف ندارد!

يک مکتب ابتدایی در منطقه کشم ولايت بدخشان

پنج شنبه 31 ژوئيه 2008

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • سلام :

  لعنت خدا بالای این وطن فروشان لعنت به این همه غولکیها که از پشت چند کوه آمدن حکومت میکنند بروند در امو ولایت خود رمه بچرانند سرگین جمعاوری کنند این همه غول غول به چوکی ریاست جمهوری یا به چوکیهای وزارت چی !!!

  مسعود !!!

  • az in adam to afghanistan ziyad darim ziyad ham bodan ziyad ham mishe fa ghat dast ghaoib aied az biron kari bi konad

  • مسعود واقعا راست گفتی
   صد لعنت خدا بر این نوکران اجانب که واقعا حتی بودن ایشان باعث توهین به حیوانات میگردید ولی امروز از راه دین فروشی،وطن فروشی و ناموس فروشی بالای جامعه مان حاکم گردیده اند

 • « زشیر شتر خوردن وسوسمار»... به پشتون نباشد بکارعلم وکار... تن وجان فدا میکنند تا بدی....بماند بجا شیوه های ددی...فداکاری در انتحاری بود...به ویرانی چشم انتظاری بود...«قبیله چه باشد که شاهی کن.... به هر جارود او تباهی کند».... اگرنام احمد ویاکرزی است.... تباهی از ایشان وطن راپی است.... زوردک، یون واحدی شنو... ز زلمی رسول،زی و کوچی بدو...چه باشد دم افتخاراتشان؟؟؟ نشان زبابا و احفادشان...چنین تخم گندیده درقرنها... نکردنند یک لحظه با خودنگاه.... نه خود می شناختندونی خلق را....نه آن خالق زورو بی حلق را... چنین گشت این روزبرماسیاه.... زدوران باباوکرزی ریا... شناسید ای مردم! این قوم را...بدانید نیرنگ این قوم را...غضبناک ودرنده خوی اند دان؛... به شمشیروکشتن نکویند دان...اژی کارواز زندگی غافلند... سلیمانی یکسرهمه بز دلند...« به نیروی یزدان، بیابیم دست.... بدین بدکنش مردم بت پرست.... از آن دژ، یکایک توانگرشوید...همه پاک، با گنج وافسر شوید...» به شرطیکه ریشه واساس سران بدکنش وجاهل پرور این قوم را بشناسیم ودیگر با نیرنگهای سیستم جاهلانه ای قبیلوی این ظالمان فریب نخوریم وسالها از پی کسانی پای نمانیم که، ارزش یک پیسه را هم در گوهر وجودیشان دارانبوده ونیستند؛ یک آدم حسابی اگر کسی از این تبار برای من ودیگران بتواند نشانبدهد، من هرگز هجوی این گنده مغزان قرون وسطی را نخواهم کرد. البته با سند وشهکاریکه کرده باشد. صحت یارتان باد!!

 • هموطن سلام !اردوی ملی تنهاوظیفه اش جنگ نیست درعرصه های مختلف کارمیکندکمک به معارف وظیفه هرارگان وزارت خانه است تاباوزارت معارف همکاری بکنه ماه افغان هاچرابلا هرچیز انتقادمیکنیم بیاییدواقیعیت هاره ببینیم زودبامسایل جدی نشیم اردوی ملی فرزندان همین خاک است فقط به خاطردفاع ازوطن ازتوهموطن روزوشب تلاش میکنه شماکی هارا میخواهد بدون فهمیدن حقیقت پای کمپیوترخودنشستی ازهرچیزانتقاد میکنی .

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس